Gündem

İzmir Amerikan Lisesi Mezunları: Dayatmacı eğitim anlayışından vazgeçilmeli

İzmir Amerikan Lisesi Mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselilerin çağrısını fırsat olarak görmesi gerektiğini belirtti

16 Haziran 2016 20:57

İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan 'liseli protestosu'na Özel İzmir Amerikan Lisesi Mezunları da katıldı. İzmir Amerikan Lisesi Mezunları,  'eğitimde tektipçi yönetim anlayışı'na karşı çıkan tepkilerin dikkate alınmasını isteyerek, "haklı taleplerini destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin köklü liselerinden İstanbul Erkek, Galatasaray, Cağaloğlu Anadolu, Bornova Anadolu, Vefa, Kadıköy Anadolu, Notre Dame de Sion ve İzmir Çiğli Fen Lisesi, Bakırköy Anadolu Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, Türkiye Gençlik Birliği’ne bağlı Türkiye Liseliler Birliği bünyesindeki 367 farklı okul ve Eskişehir’deki üç lise peş peşe bildiri yayınlamıştı.

İzmir Amerikan Lisesi Mezunları'nın bildirisi şöyle;

Bizler, Özel İzmir Amerikan Lisesi Mezunları olarak;

Okulumuzda şiar edindiğimiz “Öğrenmek için geldik, hizmet etmek üzere buradan ayrılacağız” felsefesi doğrultusunda demokratik bir Türkiye’ye hizmet etmeyi amaçlayan sorumlu bireyler olarak; lise öğrencilerinin 'eğitimde tektipçi yönetim anlayışı'na karşı çıkan tepkilerinin dikkate alınmasını arzu ediyor ve haklı taleplerini destekliyoruz.

Türkiye'nin ilerleyebilmesi, kalkınabilmesi, çoğulcu ve tam anlamıyla demokratik bir ülke olabilmesi için iyi eğitim kurumlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.

Dayatmacı ve çoğunlukçu bir anlayışın, farklı düşüncelere ve kimliklere saygı duyan tüm okulların kültürlerine zarar vereceği gerçeğinden yola çıkarak;

-Ülkece altında imzamız olan İnsan Hakları beyannamesi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de belirtildiği üzere; gençlerin ulusal değerlerine ve farklı kültürlere, uygarlıklara, fikirlere saygısının geliştirilmesi eğitimde esastır. Bu da ancak çocukların/gençlerin seçimlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan bir yöntem izleyerek mümkün olabilir.
-Gençlerin okul düzeyinde karar mekanizmalarına katılımının artırılmasına, taleplerinin dikkate alındığı okul yönetimi yapılanmalarına ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde geleceğin demokratik Türkiye’sini inşa edebiliriz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselilerin çağrısını bir fırsat olarak görmesini ve gençlerin ;
-düşüncelerini açıklamakta ve savunmakta özgür,
-medeni,
-Atatürk ilke ve Inkılaplarına bağlı,
-Cumhuriyetin temel hak ve Özgürlerine sahip çıkan,
-laik bir devlet düzeni içerisinde,
-hukuk kuralları ile korunmuş,
-istisnasız her birey için eşit,
-din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, siyasi düşünce, ulusal, etnik, sosyal veya kültürel köken vb farklılıklar ve toplumsal statüler gibi ayırımcı tüm faktörlerden arındırılmış,
-bilim ve ilmin ışığı doğrultusunda,
-tarihten ve geri kalmış ülkelerin zayıflıklarından ders alarak,
-ülkemizin ilerlemesini ve kendi içindeki zenginlikleri en üst seviyede halkın ve dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde değerlendirmeyi hedefleyen, dolayısı ile kendi içinde barındırdığı  zenginliklerinden aldığı güçle bağımsız, hiçbir siyasi görüşün gölgelemediği, düşüncelerini özgürce ve bağımsızca ifade edebildikleri bir eğitim sistemi taleplerini bir grup mezun olarak destekliyoruz.

Devlet politikalarının ve tüm siyasi görüş ve ilkelerin gençlerin yetiştirilmelerinde ve eğitimlerinde bir temel olarak karşılarına getirilmesini,
-eğitimciler tarafından bu siyasi görüşler doğrultusunda baskı kurulmasını,
-insanın bireysel/özel alanına giren inanç ve düşüncelerin toplumun eğitilmesinde kaynak olarak alınmasını,
-kişilik haklarının, haysiyet ve şereflerinin zedenlenmesine uzanan uygulamaları ülkemiz gençliğinin geleceği için sakıncalı buluyoruz.
Eğitim sisteminin Türkiye’nin de imzalamış olduğu Dünya Çocuk hakları standartlarına sadık kalınarak düzenlenmesini, Anayasa’da belirtilmiş Eğitimin Temel İlkelerine bağlı kalarak uygulanmasını, gençlerin haysiyet ve kişilik haklarına aykırı uygulamalarda bulunan eğitimci ve eğitim kurallarından korunmalarını Devletin en birinci mesuliyeti olarak görüyor ve talep ediyoruz.

Saygılarımızla

İzmir Özel Amerikan Lisesi Mezunları

İlgili Haberler