Gündem

Üsküdar Amerikan Lisesi mezunları: Liselilerin ideolojiden arındırılmış eğitim isteklerini destekliyoruz

Üsküdar Amerikan Lisesi mezunları, Güneydoğu'da çatışmalar ve sokağa çıkma yasakları sürerken de barış çağrısı yapmıştı

16 Haziran 2016 15:21

İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilerin okul müdürünün konuşması sırasında  arkalarını dönerek protesto etmeleriyle başlayan liseli eylemlerine, Üsküdar Amerikan Lisesi mezunları da destek verdi. Üsküdar Amerikan Lisesi mezunlarının yayımladıkları bildiride, "Lise öğrencilerinin ideolojiden arındırılmış eğitim isteklerini destekliyoruz" dendi.

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin yayımladığı bildiri şöyle:

"Biz çağdaş, laik, demokratik değerlere bağlı bir grup Üsküdar Amerikan Lisesi Mezunu olarak,

Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin temel ilkeleri ve ilgili hükümlerine atıfta bulunarak;

Her gence;

Dil, din,ırk, cinsiyet, inanç, siyasi düşünce, ulusal, etnik,kültürel, sosyal köken ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetilmeksizin,

Her gencin;

Düşünce, ifade, vicdan ve inanç özgürlüklerinin tanınması haklarına saygı gösterilmesini,

Gençlerin;

Okul disiplininin çocuk ve gençlerin insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde yürütülmesi amacıyla gerekli olan tüm önlemlerin alınmasını talep eder, çağdaş eğitim yöntemlerinin benimsendiği, bilimsel ve teknolojik bilgilere dayalı, tüm sosyal kesimleri kapsayan ve eşit katılım odaklı,her türlü siyasi oluşum ve ideolojiden arındırılmış eğitim isteklerini bilinçli ve gençlerden sorumlu yurttaşlar olarak desteklediğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

 

Barış çağrısı yapmışlardı

 

Üsküdar Amerikan Lisesi Mezunları, Güneydoğu’da çatışmaların yaşandığı dönemde de, change.org üzerinde imza kampanyası başlatarak barış çağrısı yapmıştı. İmza kampanyasının çağrı metninde, “Vatandaşı olduğumuz devletten; güvenlik güçlerinin abluka altındaki bölgelerde, sivil ölümlere sebep olan operasyonlarını derhal durdurmasını talep ediyoruz” denmişti. 

İlgili Haberler