Ekonomi

Hâkimler isyanda: Konkordato ile ilgili soru sormayın!

Hakimler kapılarına yazı astı...

21 Ekim 2018 10:41

Makam odalarında sürekli konkordato ile ilgili sorulara maruz kalan hâkimler oda kapılarına yazı asmak zorunda kaldılar.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizle birlikte günden güne artan konkordato başvuruları adliyelerdeki iş yükünü çoğalttı. 

Konkordatonun kapsamını henüz tam olarak bilmeyen avukatlar ve şirket yetkililerinin hâkimlere danışmak istemesi de adliye koridorlarındaki trafiği artırdı. Makamlarında sürekli konkordato sorularına maruz kalan hâkimler de odalarının kapılarına uyarı yazıları yazmak zorunda kaldı.

“Hâkime danışılmaz!"

Çağlayan Adliyesi'nde asliye ticaret mahkemeleri hâkimlerinden bazıları oda kapılarına “Konkordato komiserliği talebi veya bilirkişilik talepleri konusunda görüşme talebinde bulunulmaması rica olunur” yazısı astı. Bazı hâkimlerin ise “Hâkimlerle odada görüşülmez, kanunen yasaktır” yazısını asmaları dikkat çekti. Kapıya astıkları yazılarda doğrudan “suç” uyarısında bulunan hâkimler, “Sadece duruşmada görüşülür. Duruşma dışında ifade edilmek istenen her şey ön bürodan veya UYAP'tan dilekçe ile verilir. Hâkime danışılmaz. Aksi hareket adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olur” ifadelerini kullanarak, ilgili kanun maddelerini de hatırlattılar.

Konkordato nedir?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

İlgili Haberler