Gündem

CHP: AKP Gezi’den de diziden de korkuyor

CHP'nin yayınladığı Politika Notu'nda AKP hükümetlerinin kültür ve sanat alanındaki politikaları eleştirildi

14 Kasım 2014 18:49

Prof. Sencer Ayata başkanlığında çalışmalarını sürdüren CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun hazırladığı “AKP'nin Kültür ve Sanat alanındaki baskıcı politikalarına ilişkin Politika Notu” adlı raporda AKP hükümetinin kültür ve sanat politikaları eleştirildi.

Özellikle Gezi Parkı olayları sonrasındaki hükümet politikalarının eleştirildiği raporda, “AKP iktidarı, sanata ve sanatçılara yönelik takındığı baskıcı-sansürcü tutumu yoğunlaştırarak ve farklı alanlara yayarak sürdürmektedir. Hükümet, bu yaklaşımıyla toplumda düşünce farklılıklarının, ifade özgürlüğünün ve eleştirel düşüncenin yok edilmesini hedeflemektedir” denildi.

Raporun “AKP Gezi’den de diziden de korkuyor” arabaşlığıyla yayımlanan kısmında, “Hükümetin denetimi altındaki Vakıfbank, son yıllarda sürdürmekte olduğu Türkiye Foto Muhabirleri Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması sponsorluğundan sergide Gezi Hareketi fotoğraflarına yer verildiği için çekilmiştir. Aynı yaklaşımla, Didim’de düzenlenen 18. Barış Şenlikleri kapsamında Gezi Hareketi’ni konu alan uluslararası karikatürlerden oluşan sergi savcılık emriyle toplatılmış, serginin düzenleyicileri polis tarafından ifadeye çağrılmıştır” denildi.

CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun hazırladığı raporda, “Hükümet’e yakın bir gazete, tiyatro sanatçısı Mehmet Ali Alabora’nın yazıp yönettiği ve oynadığı Mi Minör oyununda Gezi Parkı eylemleriyle ciddi benzerlikler olduğunu iddia etmiştir. Ardından Gezi Parkı olayları ile ilgili gelişen süreçte Mehmet Ali Alabora sistematik bir şekilde hedef gösterilmiş, ölüm tehditleri almıştır. Hükümet mensupları dâhil olmak üzere iktidar yanlısı birçok kişi ve kurum tarafından sürecin günah keçisi olarak özgür ve bağımsız sanatçılar gösterilmiştir. Özel tiyatrolardaki sanatçılar Gezi Hareketi’ndeki görünürlükleri sebebiyle fişlenmiştir. Dahası, Gezi Hareketi’ne destek olan özel tiyatrolara, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan yardımlar kesilmiş, oyunlarına ‘ahlaki’ ölçütler getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Raporda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

 

CHP Özgür Sanatın Yanında

 

Sanatın en temel iki özelliği özgünlük ve yaratıcılıktır. Sanatın özgün ve yaratıcı olabilmesi için iki temel koşulun tam olarak karşılanması gerekir. Birincisi, sanat etkinliğinin tam bir özgürlük ortamı içerisinde gerçekleşebilmesidir. İkincisi, toplumun ve devletin sanatın özerkliğini özenle koruyarak sanat etkinliklerini en Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu etkin ve kapsamlı biçimde desteklemesidir. Sanat özgürlükten beslenir; ama özgürlüğün gelişmesinin temelinde de sanat vardır. Sanatın gelişmesiyle, insanların, farklılıkları zenginlik olarak kabul etme yetileri gelişir. Evrensel ve yerel değerlerin başlıca taşıyıcısı olan sanat, farklı toplumları ve coğrafyaları birbiriyle buluşturur. Sanatı gelişen toplumlar, ifade özgürlüğüne saygılı ve demokrasiye bağlı toplumlar haline gelir. Sanat, bireyin kendini iyi ifade edebilmesini sağlayan en önemli araçtır. Birey, ancak sanatın gelişmiş ve özgür olduğu bir ortamda kişiliğini tam olarak geliştirmeyi başarabilir. Sanatın alanı genişledikçe, sanatsal faaliyetler çeşitlendikçe ve sanatın önündeki engeller ortadan kalktıkça, toplumun yenilikçi atılımlar yapması kolaylaşır. Sanat, yenilikçiliğe açık olma ve yaratıcı fikirlerin geliştirilmesinin önünü açarak ekonominin gelişmesine ve kalkınmaya katkıda bulunur.

CHP, sanatın alanını daraltan ve sanatı kısıtlayan uygulamalara son verilmesi gerektiğini savunmaktadır. CHP, sanatçının yaratıcılığını törpüleyen sansürcü ve müdahaleci yaklaşımlara son verilmesi gerektiğini savunmaktadır. CHP, demokrasi kültürünün gelişmesi ve yaratıcı düşünme becerisinin artması için sanatın ve sanatçının her bakımdan desteklenmesi gerektiğini savunmaktadır. CHP, sanatçıya verilecek desteğin, devlet hamiliğine yol açmadan, sanatçının özgürce üretmesini sağlayacak biçimde verilmesi gerektiğini savunmaktadır.

CHP’nin kültür ve sanat anlayışı, özgürlüğü, insan haklarını, kültürel çoğulculuğu ve demokratikleşmeyi temel alır. CHP, bireyin, toplumun ve uygarlığın gelişmesi için sanatın gelişmesinin önemine inanan bir siyasi partidir. CHP, bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilmesi ve sanatın önündeki bütün engellerin ortadan kaldırılması için gereken tüm önlemleri alma kararlılığı içindedir. Atatürk’ün ifade ettiği gibi uygarlık, sanatı sevmek ve sanatta yücelmektir.

 

İlgili Haberler