17 Ocak 2020

"TOKİ’den ev almak cennetliktir" dese, yeridir

Diyanet TOKİ işine nasıl giriyor? Fetva yayınlayarak! Bu konuda fetva yayınlamak bile, başlı başına dinin siyasallaşmasından başka bir şey değil

23 Ağustos 2019, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir cuma hutbesini büyük ölçüde "faizin haram olduğu" kuralına dayandırıyor. O hutbede Erbaş aynen:

"Faiz insanların mallarına kattıkları meşru olmayan fazlalıktır. Faiz alın terinin mukaddes olduğunu göz ardı etmektir. Faiz, dünyada da ahirette de, azabı çetin olan büyük günahtır. Faiz haramdır. İslam'ın hukuk ve ahlak sisteminin temelinde yer alan 'hak' kavramına aykırıdır. Faiz kul hakkını hiçe sayarak, insanları kolaylıkla aldatmanın yolunu açar. Birbirine güvenini yitiren toplumu felakete sürükler. Hayatın bereketini kaçırır. Nice iflaslar, intiharlar, dağılan aileler, heba olan ömürler faizin neticesidir".

Faizi daha nasıl kötülesin, faizin İslam'da haram olduğunu daha nasıl anlatsın? Kim? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Yüz bin konut

Burası Türkiye, sözler ve olaylar çabuk unutuluyor, ya da öyle sanılıyor.

Bir kaç gün önce TOKİ'nin sosyal konut projeleri halka tanıtılıyor, büyük törenlerle, Erdoğan'ın katılımıyla. AKP ekonomik krizi aşmak amacıyla, uyguladığı klasik yönteme başvuruyor, "inşaat sektörünü canladırmayı" öngörüyor.

Sanayi yatırımları varken onlara elini süremiyor, çünkü sermaye yok. Zaten on yedi yıllık iktidarı boyunca sanayi yatırımları hep geriden geliyor.

Onun yerine, bazı müteahhitlerle anlaşarak, TOKİ üzerinden sosyal konutlara yöneliyor, "yüz bin konut projesi" diye Erdoğan, son günlerde iki de bir dile getiriyor.

"Haram" derken

Diyanet İşleri Başkanlığı bu noktada devreye giriyor. Sosyal konutlara talep yaratmak amacıyla, "AKP iktidarı Diyanet'le işbirliğine" giriyor.

Diyanet ve toplu konut? İşi mi bu Diyanetin? Kel alaka? Tam ve tam da, "dinin siyasallaşması, devlet işlerine dinin karıştırılmasına örnek, somut bir olay..."

Diyanet TOKİ işine nasıl giriyor? Fetva yayınlayarak! Bu konuda fetva yayınlamak bile, başlı başına dinin siyasallaşmasından başka bir şey değil. 

Sosyal konutlarla ilgili, muhtemelen Erdoğan'ın telkiniyle, Diyanet şunu söylüyor:

"İslamda faiz kesin olarak haramdır. İş kurmak veya genişletmek, ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir".

Şimdi sıkı durun, Diyanet bu girişten sonra, iktidarın istediği gibi, konuya geliyor:

"TOKİ aracılığıyla devreye sokulan son uygulama ise, devletin alt veya orta gelirli vatandaşlara yönelik ürettiği sosyal konut projesidir. Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup, devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine, ödeme güçlüğü içindeki vatandaşların ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır".

Hatta "caiz"

Sosyal konutlara talep yaratmak amacıyla, Diyanet evirip çevirip, faize ses çıkarmıyor, ne de olsa emir büyük yerden, tam siyasal tavır içinde, açıklamasına son cümleyi ekliyor:

"Bu itibarla, devlet TOKİ'nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkanı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda, söz konusu projeden yararlanmak caizdir."

"Caiz" mi? Tam dini bir kavram. Ne demek caiz? "Günah değil, dinen yasak değil, helal" anlamında.  Projeden yararlanmak helaldir, günah değildir! İyidir! Hatta, "cennetliktir" dese yeridir!

Kaldı ki, sana ne TOKİ projesinden? Bu dinin siyasete karıştırılmasından başka bir şey değil.

AKP'nin sıkıştığı bir alanda, dine başvurmasından, dini siyasete alet etmesinden başka bir şey değil.

"Yine aynı tekerleme

Diyanetin faizle ilgili bu çelişkili tutumu, elbette haklı ve doğru biçimde eleştiriliyor. Faiz haram, ama TOKİ projesinde "caiz"!

Dün açıklama yapıyor, yine aynı tekerleme, benzer durumlarda ezberlenen tavır:

"Kurulumuz faizin haram kılındığını kesin dille belirtmiştir. Bahse konu projenin  geçimini zorlukla sağlayan alt ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için üretilen sosyal bir proje olduğu kanaatine varılmış, bu projeden yararlanarak ev sahibi olmanın, dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği kanaatine varılmıştır.

(...) İslamın haksız kazanç gördüğü ve kendisine şiddetle savaş açtığı faiz, bu sosyal konut projesinde gerçekleşmemektedir."

Neymiş? Faiz İslam'da haram, ama TOKİ'de değil! Olayı böyle yorumlayanlara karşı Diyanet dimdik ayakta:

"İddialar asılsız, kurumumuzu yıpratma amacını taşıyan algı operasyonudur."

Bunlara ait kurum ya da kişilerin yaptığı ters işler ne zaman gösterilse, hep "algı operasyonu".

Yazarın Diğer Yazıları

"Hizmette", pardon "cömertlikte" sınır olmayınca...

Başka ülkelere yardımda Türkiye dünyada ilk sırayı alıyor, "öylesine cömert bir ülke". Bugün o "cömertliğin" faturası ortada. Virüsle mücadele için "halktan para toplama kampanyası" açıyor, çünkü para yok!..

Sosyal devletten "sosyal halk"a!..

Yıllardır dilinden düşürmediği "ekonomimiz güçlü" sözü, yardım çağrısıyla iflasını ilan ediyor. Yardım çağrısı aynı zamanda "devlette para yok" anlamı taşıyor

Bekir Pakdemirli gördüğüm en kötü Tarım Bakanı

İthalat yapmayı herkes biliyor, mesele ithalat değil, bizim çiftçimizin üretmesi. Onun yoksulluğunun önlenmesi. Bizim topraklarımızın verimli işletilmesi