22 Temmuz 2023

Süper Lig'de gelirler kur ve enflasyon kurbanı

Enflasyon kaynaklı gelir kayıpları kulüplerin ve futbolumuzun rekabet gücünü olumsuz etkileyen en önemli ekonomik olumsuzluktur

Ülke ekonomisinde yaşanılan makro olumsuzluklar ve artan enflasyon, kulüp gelirlerinde önemli kayıplara neden oluyor.

Son dokuz yılda kulüplerin enflasyon kaynaklı gelir kayıpları 2.7 milyar TL'ye ulaştı

Ülke ekonomisinde enflasyonun olumsuz etkisi kulüpleri de vurmaya başladı. Bu bağlamda kulüplerin 2014-15-2022/23 sezonları arasında havuz gelirlerinde enflasyon kaynaklı kayıp 2.751 milyon TL'ye ulaştı. Bu tutar sekiz milyar TL'ye ulaşan Türk futbol gelirlerinin yüzde 34'üne karşılık geliyor. Bir başka ifadeyle, kulüplerin son dokuz yılda toplam havuz gelirlerindeki kayıp futbol gelirlerimizin üçte birine ulaştı.

Tablodan da görülebileceği üzere, 2014-15/2022-23 sezonları arasında kulüplere toplam 14.647 milyon TL havuz geliri dağıtıldı. Bu döneme ilişkin kulüplere dağıtılan toplam havuz gelirleri yıllık ortalama enflasyon oranları üzerinden arındırıldığında, kulüplerin toplam gelirleri 2.751 milyon TL azalarak 11.896 milyon TL'ye geriledi.

Gelirlerin yüzde 95'i TL kaynaklı

Süper Lig'de kulüp gelirlerinin neredeyse tamamına yakını TL bazlı. Son yıllarda kulüp gelirlerinde her ne kadar nominal artışlar kaydedilmiş olsa da, kulüp gelirleri enflasyonist etkiden arındırıldığında reel olarak geriye gitti.

Süper Lig'de 2014/15 ile 2021/22 arasında düşük enflasyon nedeniyle kulüp gelirlerinde ortalama gelir kaybı yıllık bazda yüzde 12,36 olarak gerçekleşirken, 2021/22 ile 2022/23 sezonları arasında, yani son iki yılda kulüplerin havuz gelirleri kaybı yıllık ortalama yüzde 50,54'e yükseldi.

Süper Lig kulüpleri havuz gelirlerindeki enflasyonist erimeden 2021/22 ile 2022/23 sezonları arasında ciddi etkilendiler.

2022/23 sezonunda kulüp gelirleri nominal olarak da geriye gitti

2021/22 sezonda kulüpler 2.650 milyon TL havuz geliri elde ederken, 2022/23 sezonunda bu tutar 450 milyon TL azalarak 2.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sezondaki enflasyonist kayıp ise 861 milyon TL oldu. Buna göre 2022/23 sezonunda kulüplerin havuz gelirlerindeki reel azalış 1 milyar 311 milyon TL'ye ulaştı. Bir diğer ifadeyle, 2022/23 sezonunda  kulüplerin reel gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 64 azalmış oldu.

Kulüplerin kur kaynaklı kayıpları yüzde 50'ye ulaştı

2014/15 ile 2022/23 sezonları arasında geçen dokuz yıllık süreçte futbol kulüplerimizin gelirleri yabancı para bazında da geriye gitti. Nitekim, 2015/16 sezonunda kulüplerin havuz gelirlerinin o günkü kurdan karşılığı 294 milyon 291 bin Amerikan Doları ederken, 2022/23 sezonunda kulüplerimizin havuz gelirlerinin dolar karşılığı 122 milyon 816 bin dolara geriledi. Dokuz sezonda kulüplerimizin dolar bazında havuz gelirleri yüzde 52,72 azaldı. En dramatik düşüşlerden birisini ise kulüpler bu sezon yaşadılar. 2022/23 sezonu başlangıcında kulüplerin havuz gelirlerinin dolar karşılığı 122 milyon 836 bin Amerikan doları iken, gelirlerin TL olması ve TL'nin de dolar karşısında yüksek oranlı değer yitirmesi sonucu sezon başındaki 122,8 milyon dolar olan gelir toplamı, sezon sonunda 37 milyon dolar azalarak 87,8 milyon dolara geriledi. TL'de yaşanılan büyük devalüasyon kulüplerin havuz gelirlerini de döviz bazında yüzde 30 eritmiş oldu.

Sadece devaülasyon nedeniyle değil, aynı zamanda kulüplerin döviz bazında havuz gelirleri nominal olarak da son dokuz yılda geriye gitti. 2014/15 sezonunda 259,8 milyon dolar olan havuz gelirleri, 2018/19 sezonunda 338 milyon dolara kadar yükselmesine karşın, 2022/23 sezonunda bu tutar 122,8 milyon dolara kadar geriledi. Daha önceden dolar bazında yapılan sözleşmelerin,  TFF tarafından bir süre sonra TL'ye döndürülmesi, TL'deki değer kaybına bağlı olarak kulüplerin havuz gelirlerinin çok daha fazla düşmesine neden oldu.

Enflasyon ve kurlardan kulüplerin kaybı son beş sezonda 7.1 milyar TL

2018/19 sezonundaki 338 milyon dolarlık havuz gelirlerini temel alırsak, 2022/23 sezonunda 122,8 milyon dolar olan havuz gelirleri sonucu, kulüplerin kaybı dolar bazında son beş sezonda 215,2 milyon dolar oldu. Bugünkü kurlardan bu tutarın karşılığı 5.8 milyar TL'ye ulaşıyor. Enflasyon kaynaklı 1.3 milyar TL'yi da eklediğimizde, bugünkü ekonomik olumsuzlukların kulüplere maliyeti 7.1 milyar TL'ye ulaşıyor. Bu ise bir yıllık futbol gelirlerimize yakın bir tutarı ifade ediyor.

Sonuç

Enflasyon toplumsal olarak tüm gelir gruplarının  harcanabilir gelirlerini azaltarak, onların satın alma güçlerini düşürürken, kulüpler de bundan etkilenmeye başladı. Kulüpler yaşanılan yüksek enflasyon nedeniyle önemli gelir kayıplarına uğradılar. Bunun yanı sıra TL'nin yabancı paralar karşısında aşırı değer kaybı da kulüpleri vuran ikinci en önemli ekonomik olumsuzluk oldu. Bir yandan yüksek enflasyon, diğer taraftan gerçekleşen yüksek oranlı devaülasyon kulüplerin gelirlerinde çok önemli kayıplara neden oldu. Enflasyon kaynaklı gelir kayıpları kulüplerin ve futbolumuzun rekabet gücünü olumsuz etkileyen en önemli ekonomik olumsuzluktur. Gelirlerini reel olarak artıramayan kulüpler, bir süre sonra rekabet güçlerini kaybetmeye başlarlar. Düşen rekabet gücü ise bir süre sonra futbolun kalitesini aşağıya çeker. Futbolumuzun ekonomik ve finansal krizini derinleştirir, sportif refahını daha da aşağıya çeker. Kulüpler bu felakete gidişin farkındalar mı?

Tuğrul Akşar kimdir?

Tuğrul Akşar 1962 yılında Niğde'de doğdu. 1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Aynı fakültenin İşletme Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 

1989'dan itibaren bankacılık sektöründe yönetici olarak çalıştı.

2000 yılından itibaren "futbolun görünmeyen yüzü" olarak bilinen futbol ekonomisi, finansı, yönetimi ve felsefesi üzerine çalışmalar yaptı, makaleler yazdı, kitaplar yayımladı, üniversitelerde dersler verdi, yurt genelinde konferans ve seminerlere katıldı, radyo ve televizyon programlarına konuk oldu. Futbolun genel ekonomik, finansal ve yönetsel sorunları ve çözüm önerilerini içeren video içeriklerini paylaşmayı sürdürüyor.

Konusunda referans olan ilk kitabı "Endüstriyel Futbol" 2005 yılında yayımlandı. 2006'da Doç. Dr. Kutlu Merih ile birlikte "Futbol Ekonomisi", 2008'de "Futbol Yönetimi" adlı kitapları çıktı. 2010'da "Futbolun Ekonomi Politiği", 2013'te "Krizdeki Futbol", 2020'de de altıncı kitabı "Endüstriyel Futbolun En Üst Aşaması: Finansal Futbol" yayımlandı. 

Doç. Dr. Kutlu Merih ile birlikte 2005 yılında Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi'ni kurdu.

2005 yılında Meclis Araştırma Komisyonu tarafından düzenlenen Sporda Düzensizliğin ve Şiddetin Araştırılması Raporu'nun 25 sayfalık kısmı "Endüstriyel Futbol" adlı kitabından alınan Akşar, 2011yılında davet üzerine TBMM Araştırma Komisyonu üyelerine "Türk Futbol Kulüplerinin Finansal Yeniden Yapılanması ve Yönetişimsel Sorunlarına Çözüm Önerileri" konusunda bir brifing ve rapor verdi.

Nisan 2011'de Teşvik ve Şikeyi Önleme Yasası'nın çıkmasına katkı sağladı, kulüplerin finansal yeniden yapılandırılmasına ilişkin raporunda sunduğu çok sayıda öneriye yasada yer verildi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) oluşturduğu Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu'nda da yer alan Akşar, 2010'da yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi"nin iki bölümünü kaleme aldı.

"Futbol Ekonomisi" ve "Futbol Yönetimi" kitapları bazı üniversitelerde seçmeli derslerde ana kaynak olarak okutulan Akşar, Türk futbolunun sorunlarına çözüm olabilecek araştırmaları yayımlama, araştırmacılara referans sağlama, futbolun entelektüel boyutuna katkıda bulunma amacıyla www. futbolekonomi.com sitesini hayata geçirdi.

Bir süre Radikal ve Cumhuriyet Spor eklerinde ve Tamsaha'da yazdı, halen Dünya gazetesinin haftalık "Ekospor" köşesinde ve Mayıs 2015'ten itibaren T24'te yazıyor.

Evli ve iki çocuk babası.

 

Yazarın Diğer Yazıları

Galatasaray Süper Lig şampiyonluğundan sonra havuz gelirlerinde de şampiyon!

Ligi 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamlayan sarı kırmızılılar, bu performansın karşılığı havuz gelirlerinden de 241 milyon 290 bin TL kazandılar

Futbol nereye gidiyor?

Küreselleşen dünyada futbol kulüpleri ekonomik-finansal örgütlere dönüştü. Bu değişim kulüpleri küresel olmaya zorladı. Finansal futbol, küreselleşen kulüplere her alanda fazladan rekabet üstünlüğü sağladı

Renkler farklı, dertler ortak: Kulüpler faiz - döviz - enflasyon kıskacında kıvranıyor

Kulüplerimiz net borçlu; yükümlülükleri gelirlerinin üzerine çıkmış, zarar eden ve döviz pozisyon açığı taşıyan bir mali yapıya sahip. Borç baskısı altındaki futbol mali yapısı dengesini tamamen kaybetmiş ve sürdürülebilir olmayan bir yapıya evrilmiş durumda