23 Mayıs 2010

Abesle iştigal tartışmalar

Tartışma kirliliğinden sıkılmadınız mı?

Tartışma kirliliğinden sıkılmadınız mı?

Televizyon kanallarında, medyanın genelinde bir tartışma kirliliğidir gidiyor.

Oysa bazı şeyler vardır ki; onlar artık tartışılmaz.

Örnek mi?
Bir televizyon kanalında sürekli temcit pilavı gibi karşımıza getirilen evrim konusu tartışılmaz.

Evrim teorisi ispat edilmiş  ve tüm dünya ülkelerinin bilimler akademileri tarafından kabul edilmiştir; bu nedenle tartışılmaz.

Kısaca evrim bir gerçektir; bunu tartışmak abesle iştigaldir; kendinizi komik duruma düşürmekten başka hiçbir işe yaramaz.

Bilim adamları televizyon ekranlarında artık bu tür tartışmalara katılmamalıdır.

İspatlanmış bir gerçek tartışılmaz.

Bunun aksini söylemek, dünyanın düz olduğunu söylemekle eşanlamlıdır.

Eğer tartışılacaksa evrimin geldiği yer tartışılmalıdır. Bu konudaki bilimsel bulgular tartışılmalıdır.

***

Marmara Denizi’nde deprem olur mu olmaz mı, tartışılmaz.

Çünkü yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiştir ki, Marmara Denizi tarihten günümüze büyük depremler üretmiştir.

Hatta Marmara Denizi’nin varoluşu Kuzey Anadolu Fayı’dır.

Bu nedenle bu konunun da tartışılması  anlamsızdır.

Tartışılması gereken kentlerimizin, insanlarımızın, yöneticilerimizin büyük bir depreme ne kadar hazırlıklı olup olmadığıdır.

***

Maden ocaklarındaki ölümlerin kader olmadığı bir gerçektir; tartışılmaz.

Gelişen teknoloji, madenlerde artık bu tür ölümlerin yaşanmadığını bize göstermektedir.

Gelişmiş ülkelerin maden ocaklarında artık bu tür ölümler olmamaktadır.

O nedenle maden ölümlerine – tıpkı depremlerde, su taşkınlarındaki ölümler gibi - kader demek, gerçeklerden bihaber olmak demektir ki, tartışılmaz.

Maden ocaklarındaki ölümler, kazalar kader değildir; bunun nedeni, ihmal, denetimsizlik ve ehliyetsiz kişilerdir.

Tartışılması gereken bundan sonra bu ölümlerin önüne nasıl geçilmesi gerektiğidir.

***

Küresel ısınma bir dünya gerçeğidir; tartışılmaz.

Dünyamız öyle ya da böyle hızla ısınmaktadır.

Tüm bilimsel veriler dünyamızın giderek ısındığını göstermektedir.

O nedenle bu konu da tartışılmaz.

Tartışılması gereken küresel ısınma konusunda ne yaptığımızdır.

***

Üçüncü köprü, ekolojik yapıyı bozar mı bozmaz mı; tartışılmaz.

Daha önceki iki köprü örneğinde görüldüğü gibi, doğaya yapılan abartılı ve plansız müdahaleler, kentte büyük çevresel tahribatlara yol açmıştır.

Kentin son kalan yeşil alanına yapılacak bir başka müdahale kenti tamamen nefessiz bırakacaktır.

O nedenle bu konuyu da tartışmak anlamsızdır.

3. köprü, hiç kuşkusuz kentin ekolojik yapısını bozacaktır.

Tartışılacaksa yapılacak üçüncü köprünün kenti nasıl sıkıntıya sokacağı tartışılmalıdır.

***


CHP’nin başarılı olup olmadığı tartışılmaz.

Çünkü CHP uzun yıllardır iktidarda değildir.

İktidarda olan partilerin başarısı tartışılır.

CHP ne zaman tartışılır?

İcranın başına geldiğinde tartışılır.

O nedenle bu konu da tartışılmaz.

***

CHP demokratik mi, değil mi; tartışılmaz.

Neden mi?

Bunu tartışmak için, diğer partilerin ne kadar demokratik olup olmadığına bakmak gerekir.

Bu nedenle tartışılmaz.

Tartışılacaksa bir bütün içinde tüm partilerin demokratlığı tartışılmalıdır.

***

İsmet İnönü’nün tarihin en kanlı diktatörü Hitler’e benzetilmesi büyük bir gaftır; bunun gaf olup olmadığı tartışılmaz.

Herhangi birini Hitler’e benzetmek Hitler’i aklamaktan başka bir işe yaramaz.

İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı’nın çok önemli bir kahramanıdır.

Bu ülkeyi düşmanlardan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturan kadronun önemli bir ismidir.

Bir başbakanın, bu ülkenin tarihi bir kişiliğine böyle saldırıda bulunması affedilir bir hata değildir.

Bu insanlara hepimiz derin bir saygı göstermeliyiz.

Bir ülkenin bütünlüğü, birliği, geleceği, ancak böyle tarihi kişiliklerine sahip çıkmasıyla sağlanır.

Dünyada ülkesini kurtaran kahramanlara böyle saldırıda bulunan politikacılara bizim dışımızda pek rastlanmaz.

Çünkü akıl ve sağduyu bunu gerektirir.

Dolayısıyla İsmet İnönü, tartışılmaz.

Tartışılması gereken bizim bu değerlere ne kadar sahip çıkıp çıkmadığımızdır.

***

İncir çekirdeğini doldurmayan, sabun köpüğü tartışma konularıdır bunlar.

Bunlar tabu değildir tabii ki, elbette tartışılır; ama gereksiz, boş, abes ve zaman kaybı  olur.

Tabii tartışılabilir konuları  ve uzmanları bulmak bir bilgi işidir.

Medyayı yöneten ve yönlendirenlerin de bilgi sahibi, entelektüel birikimleri olmaları gerekir.

Fikir sahibi olmak için bilgi sahibi olunmalıdır.

***

Peki, tartışılacak daha farklı, daha renkli, daha ilginç, daha yararlı konular yok mudur?

Elbette vardır.

Neler mi?

Bunu bir sonraki yazımda sizlerle paylaşacağım.

Yazarın Diğer Yazıları

O at pisliğinin kokusunu çok ararsınız sonra!

Büyükada’da atlı faytonların yerini akülü faytonların alması için bir seferberliktir gidiyor.

TÜBA kendini iyi tanıtamamış olabilir; ama mesele bu değil!

TÜBA’nın kuruluşunda söz sahibi olan bilim adamlarından Prof. Dr. Celal Şengör de, alınan kararı eleştirirken...

Çevre korumada yine sınıfta kaldık

Dünyanın en saygın üniversitelerinden Yale Üniversitesi, 2012 Dünya Çevre Performansı Endeksi\'ni (Environmental Performance Index EPI) yayınladı.