TARİH

13 Mart 2023

Kent planlamasında sorunlar nasıl aşılabilir? | Kapalı plan-açık plan

T24'te 27 Şubat'ta başlayarak üç gün peş peşe yayınlanan Kent Planı ve Yurttaş Eşitliği; Maraş Depremi / Deprem Stratejileri, Çözüm Arayışları; Kamusal Alan-Özel Alan İlişkisi / Etkileşimler başlıklı yazı dizisini, kapalı plandan açık plana geçmenin Türkiye'nin kent planlamasında karşılaştığı sorunları hafifletip hafifletmeyeceğini tartıştığım bu sonuncu yazıyla tamamlıyorum

Devamını Oku

TARİH

01 Mart 2023

Kamusal alan – özel alan ilişkisi/etkileşimler

Yaşamda özel alan-kamusal alan ayrımının oluşumu ve karşılıklı konumlarının ve ilişkilerinin sürekli yeniden tanımlanmakta olması ne tür toplumsal sonuçlar yaratıyor?

Devamını Oku

TARİH

28 Şubat 2023

Maraş depremi | Deprem stratejileri, çözüm arayışları

Maraş merkezli Şubat 2023 depremlerinin yarattığı yıkımların ışığında Türkiye'nin izleyegeldiği deprem stratejileri ve çözüm arayışları üstüne bir not

Devamını Oku

TARİH

27 Şubat 2023

Kent planı ve yurttaş eşitliği | Kent planı karşısında yurttaşların eşitliği ve planların uygulanabilirlik sorunları

Kent planlarını yapanlar planlarını yaparken tüm kentlilerin eşit kapasitede ve planlara eşit ölçüde saygılı oldukları varsayımı altında planlarını hazırlamaktadırlar. Eğer bir kentteki yurttaşların güçlüler ve güçsüzler diye ikiye ayrışarak, farklı davrandıkları biliniyorsa, planla ilgili kurumsal düzenlemeleri tasarlayanların ve planları hazırlayanların böyle bir fark yokmuş gibi davranmalarının olumsuz sonuçlarının neler olduğunu sorgulamamız ve bu konuda ulaşılacak farkındalıkların bizim kent planı yapma yaklaşımlarında ne tür değişiklikler yaratması gerektiği konusunda öneriler geliştirmemiz gerekmektedir

Devamını Oku