07 Nisan 2024

Mühendislik alanındaki yeni meslekler

Geleneksel mühendislik alanlarına, dijital teknolojilerdeki gelişmelere paralel olarak yeni alt dallar eklenmektedir

Yazı dizimizin bundan sonraki bölümünde, mevcut meslekleri ve geleceğin mesleklerini sektörel olarak anlatmaya çalışacağım. Bu hafta mühendislik alanını ile devam ediyorum.

Günümüzün geleneksel mühendislik dalları genel olarak şöyle sınıflandırılmaktadır:

Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği…

Geleneksel mühendislik alanlarına, dijital teknolojilerdeki gelişmelere paralel olarak yeni alt dallar eklenmektedir. Bu yeni mühendislik ve uzmanlık alanlarından bazıları şunlardır:

İnşaat mühendisliği

Akıllı Şehir Teknolojileri Uzmanı: Akıllı şehir projeleri, kentsel planlama ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek için IoT (Nesnelerin İnterneti), büyük veri analizi ve AI gibi teknolojileri kullanır. Bu uzmanlar, enerji, ulaşım, atık yönetimi ve güvenlik sistemlerini entegre eden akıllı çözümler tasarlayacaktır.

3D Yazdırma İnşaat Mühendisliği: 3D yazdırma teknolojisi, inşaat sektöründe hızlı prototipleme ve yapısal elemanların üretimi için kullanılmaktadır. Bu alanda uzmanlaşmış mühendisler, yeni bina tasarımları ve malzemeleri üzerinde çalışacaklar.

Makine mühendisliği

Robotik Otomasyon Mühendisi: Endüstriyel üretimde robotik sistemlerin ve otomasyon teknolojilerinin kullanımı artmaktadır. Bu mühendisler, üretim süreçlerini otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için robotik çözümler geliştireceklerdir.

Dijital İkiz Geliştiricisi: Fiziksel varlıkların sanal kopyalarını oluşturan dijital ikizler, ürün geliştirme, bakım ve operasyonların optimizasyonu için kullanılmaktadır. Makine mühendisleri, bu sanal modelleri kullanarak gerçek zamanlı analiz ve simülasyon yapabilecekler.

Elektrik mühendisliği

Enerji Depolama Sistemleri Mühendisi: Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu, enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu mühendisler, daha verimli ve sürdürülebilir enerji depolama teknolojileri üzerinde çalışacaklar.

Akıllı Izgara Teknolojileri Uzmanı: Elektrik şebekelerinin daha verimli ve esnek hale getirilmesi için akıllı ızgara teknolojileri önem kazanmaktadır. Bu uzmanlar, enerji üretimi, dağıtımı ve tüketimi arasında optimal dengeyi sağlayacak sistemler tasarlayacaklar.

Enerji mühendisliği

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Analisti: Yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum verim alınması, enerji üretimi ve tüketimi analizleri yapmak için uzman bilgi gerektirir. Bu analistler, enerji sistemlerinin tasarımı ve entegrasyonu üzerinde çalışacaklar.

Jeoloji mühendisliği

Hidrolojik Modelleme Uzmanı: İklim değişikliği ve su kaynakları yönetimi, hidrolojik modelleme ihtiyacını artırmaktadır. Bu uzmanlar, su döngüsünü ve su kaynaklarının dağılımını simüle edecek modeller geliştirecekler.

Kimya mühendisliği

Biyoteknoloji Mühendisliği: Kimya mühendisliği ve biyoloji arasındaki kesişimde yer alan biyoteknoloji, yeni ilaçlar, biyoyakıtlar ve çevre dostu malzemelerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu mühendisler, biyolojik süreçleri ve sistemleri mühendislik prensipleriyle birleştirecekler.

Bilgisayar mühendisliği

Kuantum Bilgisayar Mühendisi: Kuantum bilgisayarlar, problem çözme kapasiteleriyle klasik bilgisayarların ötesine geçmektedir. Kuantum bilgisayar mühendisleri, kuantum algoritmaları, kuantum kriptografi ve kuantum hesaplama uygulamalarını geliştireceklerdir.

Siber Güvenlik Analitiği Uzmanı: Siber tehditlerin karmaşıklığı arttıkça, siber güvenlik stratejilerini geliştirmek ve uygulamak için gelişmiş analitik becerilere sahip uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uzmanlar, tehdit istihbaratı ve olaya müdahale çözümleri geliştirecekler.

Endüstri mühendisliği

Sistem Optimizasyonu Analisti: Yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak, üretim ve operasyonel süreçlerin verimliliğini artırmak için stratejiler geliştiren uzmanlar. Bu analistler, maliyet azaltma ve üretkenlik artışı sağlayacak optimizasyon modelleri oluşturacaklar.

Tedarik Zinciri Analitiği Uzmanı: Küresel tedarik zincirleri, karmaşıklık ve belirsizliklerle doludur. Tedarik zinciri analitiği uzmanları, veri analizi ve makine öğrenimi modelleri kullanarak, tedarik zincirlerinin daha dayanıklı ve verimli hale getirilmesi için çözümler sunacaklar.

Malzeme bilimi ve mühendisliği

Nanomalzeme Mühendisi: Nanoteknoloji, malzemelerin özelliklerini atomik ve moleküler düzeyde manipüle etmeyi mümkün kılar. Nanomalzeme mühendisleri, daha güçlü, hafif ve verimli yeni malzemeler geliştirecekler.

Biyomalzeme Geliştirme Uzmanı: Biyomalzemeler, tıp ve sağlık bilimlerinde devrim yaratmaktadır. Bu uzmanlar, vücut içinde kullanılabilecek ve biyouyumluluk gösteren yeni malzemeler tasarlayıp geliştirecekler.

Çevre mühendisliği

Sürdürülebilir Su Kaynakları Yöneticisi: İklim değişikliği ve nüfus artışı, su kaynaklarının yönetimini zorlaştırmaktadır. Bu alandaki mühendisler, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması için yenilikçi çözümler üretecekler.

Atık Yönetimi ve Dönüşümü Uzmanı: Sıfır atık hedefleri ve döngüsel ekonomi kavramları, atık yönetimi stratejilerini dönüştürmektedir. Bu uzmanlar, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüştürülmesi ve enerjiye dönüştürülmesi için teknolojiler geliştirecekler.

Havacılık ve uzay mühendisliği

Uzay Araçları Otomasyon Mühendisi: Uzay keşiflerinde otonom sistemlerin kullanımı artmaktadır. Bu mühendisler, uzay araçlarının ve sondalarının otonom operasyonları için gerekli yazılım ve donanım çözümlerini tasarlayacaklar.

Uzay Madenciliği Mühendisi: Uzay madenciliği, gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için araştırılan bir alan. Bu mühendisler, asteroidlerden ve diğer uzay cisimlerinden minerallerin ve diğer kaynakların çıkarılması için teknolojiler geliştirecekler.

Biyomedikal mühendisliği

Dijital Sağlık Teknolojileri Geliştiricisi: Sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi, hasta takibi, teşhis ve tedavi yöntemlerinde devrim yaratmaktadır. Bu mühendisler, giyilebilir sağlık cihazlarından uzaktan izleme sistemlerine kadar çeşitli dijital sağlık çözümleri üzerinde çalışacaklar.

Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Uzmanı: Doku mühendisliği, hasarlı dokuların ve organların yeniden oluşturulmasını veya onarılmasını hedefler. Bu uzmanlar, biyo-yazıcılar kullanarak canlı dokuları ve organları yeniden oluşturacak yenilikçi teknikler geliştirecekler.

Hayri Cem kimdir?

Hayri Cem 14 Şubat 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini sırasıyla aşağıdaki okullarda sürdü: Namık Kemal İlkokulu, Darüşşafaka Lisesi, Şişli Lisesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi (lisans), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (Yüksek Lisans).

1984 yılında Türkiye'nin ilk piyasa araştırma şirketlerinden olan Bileşim International Araştırma Şirketini kurdu. 1989 yılında Türkiye'nin ilk elektronik TV İzleyici Ölçüm Araştırmalarını yapan AGB Anadolu'yu kurdu. 2000 yılında Bileşim Medya şirketini kurdu. Zaman içerisinde hisselerini AGB, Nielsen ve GfK şirketlerine sattı. 2007-2015 yılları arasında uluslararası Nielsen araştırma şirketinin Gelişmekte Olan Ülkeler CEO'su oldu.

Emekli olduktan sonra Anadolu Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde Medya Planlama, Araştırma Yöntemleri ve Dijital Dönüşüm dersleri vermektedir.

Yazarın Diğer Yazıları

Metaverse platformlarının doğuracağı yeni meslekler

Metaverse'in iş dünyasında daha fazla etkisi olacağı ve bu yeni dijital dünyada çeşitli mesleklerin doğacağı öngörülmektedir

Blockchain ve kripto para teknolojilerinin doğuracağı yeni meslekler

Blockchain teknolojisi, finans sektöründen tedarik zinciri yönetimine, dijital kimlik doğrulamadan oylama sistemlerine kadar geniş bir yelpazede sektörleri dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu dönüşüm, teknolojiyi anlayan ve uygulayabilen, aynı zamanda sektörel zorlukları ve fırsatları değerlendirebilen yeni mesleklerin ortaya çıkmasına yol açacaktır. İşte Blockchain teknolojileriyle ilişkili bazı yeni meslekler

Siber güvenlik alanında doğacak yeni meslekler

Siber saldırı da siber güvenlik de geleceğin önemli mesleklerinden biri olacaktır. Devletlerin siber savaşçılara olan ihtiyacı günümüzün klasik savaşçılarına ihtiyacından daha fazla olacaktır