03 Mart 2024

Bulut bilişim ve nesnelerin interneti teknolojilerinin doğuracağı yeni meslekler

Geçtiğimiz hafta sizlere büyük verinin yaratacağı yeni meslekleri yazmıştım. Bu hafta ise bulut bilişim ve nesnelerin internetinin doğuracağı yeni mesleklerden bazı önemli örnekleri paylaşacağım

Bulut bilişim tekonolojisinin yaratacağı yeni meslekler: Bulut mimarisi ve geliştirme

Bulut çözümleri mimarisi: Bulut çözümleri mimarları, kuruluşların bulut bilişim stratejilerini tasarlar ve uygularlar. Bu kişiler, iş gereksinimlerini analiz eder, en uygun bulut hizmet modellerini (IaaS, PaaS, SaaS) seçer ve bulut altyapısının entegrasyonunu yönetirler.

Bulut yazılım geliştiricisi: Bulut platformları üzerinde çalışan uygulamaları geliştiren yazılım mühendisleri. Bu geliştiriciler, bulut tabanlı çözümleri optimize etmek için platformun sunduğu özellikleri ve araçları kullanırlar.

Bulut güvenliği ve yönetimi

Bulut güvenlik uzmanı: Bulut hizmetlerinin güvenliğini sağlamakla sorumlu profesyoneller. Bu uzmanlar, veri koruma, erişim kontrolü, kimlik yönetimi ve ağ güvenliği konularında uzmanlaşmışlardır ve bulut altyapısını siber tehditlere karşı korurlar.

Bulut yönetimi ve operasyon uzmanı: Bulut altyapılarının günlük yönetimi ve bakımından sorumlu kişiler. Performans izleme, kaynak optimizasyonu ve hizmet kalitesinin sürdürülmesi gibi görevleri yerine getirirler.

Bulut danışmanlığı ve hizmetleri

Bulut bilişim danışmanı: İşletmelere, bulut bilişim çözümlerini seçme, uygulama ve optimizasyon konularında rehberlik eden profesyoneller. Bu danışmanlar, kuruluşların bulut geçiş stratejilerini geliştirir ve bulut hizmet sağlayıcıları arasında en uygun seçimi yapmalarına yardımcı olurlar.

Bulut hizmet entegrasyon uzmanı: Farklı bulut hizmetlerini ve yerel sistemleri birbirine entegre eden profesyoneller. Bu kişiler, verimli bir hibrit bulut ortamı oluşturmak için gerekli entegrasyon ve ara katman yazılımlarını geliştirirler.

Bulut veri yönetimi

Bulut veri mühendisi: Bulut altyapıları üzerinde veri depolama, işleme ve analiz çözümleri geliştiren mühendisler. Büyük veri setlerinin bulut ortamında yönetilmesi ve analiz edilmesi için gerekli araçları ve teknikleri kullanırlar.

Bulut veri analisti: Bulut ortamında depolanan verilerden anlamlı bilgiler çıkarmak için analitik araçlar ve teknikler kullanan profesyoneller. İş zekâsı ve veri analitiği projelerinde kritik rol oynarlar.

Nesnelerin interneti tekonolojisinin yaratacağı yeni meslekler: Nesnelerin interneti çözümleri ve uygulamaları

Nesnelerin interneti çözümleri mimarisi: Nesnelerin interneti çözümleri mimarları, çeşitli endüstrilerde nesnelerin interneti uygulamalarını planlar, tasarlar ve uygularlar. Akıllı şehirler, akıllı evler, endüstriyel otomasyon ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda sistemlerin entegrasyonu ve yönetimi konusunda uzmanlaşırlar.

Nesnelerin interneti güvenlik uzmanı: Nesnelerin interneti cihazları ve ağlarına yönelik güvenlik tehditlerini analiz eder, değerlendirir ve önlemler alır. Bu uzmanlar, cihazların, veri akışlarının ve ağların güvenliğini sağlamak için stratejiler geliştirirler.

Veri yönetimi ve analizi

Nesnelerin interneti veri analisti: Nesnelerin interneti cihazlarından gelen verileri analiz eder ve bu verilerden anlamlı içgörüler elde etmek için çalışır. Bu analistler, veri toplama, işleme ve görselleştirme teknikleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Nesnelerin interneti veri mühendisi: Nesnelerin interneti uygulamaları için veri altyapısını tasarlar ve yönetir. Veri toplama, depolama ve analiz süreçlerini optimize eder, büyük veri teknolojileri ve bulut hizmetleri ile entegrasyon sağlar.

Cihaz ve ağ yönetimi

Nesnelerin interneti cihaz yönetimi uzmanı: Nesnelerin interneti cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu ve bakımı ile ilgilenir. Cihazların sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve ağa bağlı olmasını sağlar.

Nesnelerin interneti ağ mühendisi: Nesnelerin interneti cihazlarının birbiriyle ve bulut altyapıları ile etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan ağ çözümlerini tasarlar ve uygular. Kablosuz iletişim teknolojileri ve ağ güvenliği konusunda uzmanlaşmıştır.

Uzmanlık ve danışmanlık

Nesnelerin interneti çözümleri danışmanı: İşletmelere nesnelerin interneti teknolojilerinin nasıl uygulanacağı, entegre edileceği ve kullanılacağı konusunda rehberlik eder. İşletmelerin nesnelerin internetiden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için stratejiler geliştirir.

Nesnelerin interneti eğitmeni ve eğitim materyali geliştiricisi: Nesnelerin interneti teknolojileri ve uygulamaları konusunda eğitim programları geliştirir ve sunar. Bu alanın hızlı gelişimi nedeniyle, sürekli güncellenen ve sektöre özgü eğitim materyallerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu alanlardaki yeni meslekler elbette bu yazdıklarımla sınırlı değildir. Ben sadece en hızlı gelişenlerini aktarmaya çalıştım. Araştırıldığında, bu alanlarda pek çok yeni mesleğin olduğu görülebilir.

Hayri Cem kimdir?

Hayri Cem 14 Şubat 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini sırasıyla aşağıdaki okullarda sürdü: Namık Kemal İlkokulu, Darüşşafaka Lisesi, Şişli Lisesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi (lisans), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (Yüksek Lisans).

1984 yılında Türkiye'nin ilk piyasa araştırma şirketlerinden olan Bileşim International Araştırma Şirketini kurdu. 1989 yılında Türkiye'nin ilk elektronik TV İzleyici Ölçüm Araştırmalarını yapan AGB Anadolu'yu kurdu. 2000 yılında Bileşim Medya şirketini kurdu. Zaman içerisinde hisselerini AGB, Nielsen ve GfK şirketlerine sattı. 2007-2015 yılları arasında uluslararası Nielsen araştırma şirketinin Gelişmekte Olan Ülkeler CEO'su oldu.

Emekli olduktan sonra Anadolu Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde Medya Planlama, Araştırma Yöntemleri ve Dijital Dönüşüm dersleri vermektedir.

Yazarın Diğer Yazıları

Metaverse platformlarının doğuracağı yeni meslekler

Metaverse'in iş dünyasında daha fazla etkisi olacağı ve bu yeni dijital dünyada çeşitli mesleklerin doğacağı öngörülmektedir

Blockchain ve kripto para teknolojilerinin doğuracağı yeni meslekler

Blockchain teknolojisi, finans sektöründen tedarik zinciri yönetimine, dijital kimlik doğrulamadan oylama sistemlerine kadar geniş bir yelpazede sektörleri dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu dönüşüm, teknolojiyi anlayan ve uygulayabilen, aynı zamanda sektörel zorlukları ve fırsatları değerlendirebilen yeni mesleklerin ortaya çıkmasına yol açacaktır. İşte Blockchain teknolojileriyle ilişkili bazı yeni meslekler

Mühendislik alanındaki yeni meslekler

Geleneksel mühendislik alanlarına, dijital teknolojilerdeki gelişmelere paralel olarak yeni alt dallar eklenmektedir