01 Ocak 2015

Bulgaristan soruyor; sahi mi? Alternatif telekom firmaları kapanıyor mu?

İstanbul'da 4 yıldır "yasal" fiber kazı izni verilmiyor

Başlığa şaşırmış olmalısınız. Bunu, cuma günü bir kaç gazetede yer alan haberi gösterdiklerinde düşündüm. Çünkü aynı gün elime geçen bir yabancı sunumda tam da bu cümleyi düşündürten bir şeyler vardır. Dipnotta göreceğiniz sunum Azerbeycan'da temmuz ayında yapılan bir sunum ve "Dijital İpek Yolunu Çizmek" başlığını taşıyor. Dyn (internet erişim optimizasyonu) firmasında çalışan James Cowie, internetin Azerbeycan için ne tür şanslar taşıdığını anlatırken, sonunda bir yerlerde (sayfa 34), İstanbul'un Bölgesel Hub olma şansını giderek Sofya'ya kaptırdığından bahsediyor.

Evet bu dönemin bakan, BTK yetkilileri ve diğer ilgili devlet yetkililerini, böyle hatırlayacağız; Türkiye'nin en önemli şansını başka ülkelere kaptıran insanlar olarak. Sunuma bakarsanız, ne demek istediğimi göreceksiniz.

Cuma günü bir kaç yayın organında yer alan haber, "Alternatif Telekom Şirketlerine Şok" başlığını taşıyordu ve özetle şöyle deniliyordu;

Alternatif telekom şirketlerinin ulusal güvenlik riski içeren imkanlara sahip olduğunun tespit edilmesi üzerine lisansların iptal edilmesine karar verildi. İletişim tespitini sağlayan HTS kayıtlarının değiştirilebildiği, teknik takibin imkansız hale getirilebildiği ve paralel örgüt mensuplarının bu firmalar üzerinden iletişim kurduğu belirlendi.

Şimdi ilk paragraf ile ikinci paragrafı bir araya getirelim; ülkenin telekom sektörü Devlet ve BTK eliyle düzenlenmesi ve ileriye gitmesi gerekirken, sektörün önünün açılması ve kolaylaştırılması gerekirken, zaten çok uzun zamandır sıkıntı çeken firmalarının kapatılacağı belirtiliyor. Peki kim kaybeder?

Kimin kaybedeceğinden önce kimin kazanacağını belirtelim; gözünü açan ve bu fırsatı kapan diğer ülkeler. Ama zaten Sofya uzun zamandır kazanıyor. 

BTK ve diğer telekom ilgili devlet adamları, devamlı yabancı firmaları yatırım için çekmek açısından görüşmeler ve talepler yapıyorlar ama Türkiye'deki internet sıkıntıları, bölgede veri merkezi yatırımı yapan Google, Facebook vs gibi firmaları son 3-4 yıldır hep Sofya'ya gönderiyor. Çünkü bu ülkede bir internet trafik değişim noktası yok. Çünkü bu ülkede alternatif telekomcular uzun zamandır bizzat BTK ya da Belediye eliyle engellenmeye çalışılıyor. Çünkü bu ülkenin internetinin hukuki sorunları var.

Mesela İstanbul'da 4 yıldır "yasal" fiber kazı izni verilmiyor, mesela serbestleşmenin üzerinden tam 10 yıl geçmiş ama hala Türk Telekom pazarın % 95’i, mesela siteler şak diye kapatılıyor, mesela 10XX gibi gelişen bir alan olsa hemen o alan kapatılıyor.

 

BTK yalanladı ama değişikliği kabul ediyor

 

Bahsettiğimiz haberler, aynı gün BTK tarafından yalanladı [2]. Aşağıda BTK açıklamasını veriyoruz ama son satırda "iptal söz konusu değildir" denilse de, görülen o ki siyaset, aynen bir zamanlar "şu okullar olmasa Maarif ne güzel idare edilirdi" diyen Maarif Bakanı gibi, telekom-internet şirketlerini azaltıp, kontrolü kolaylaştırmak istiyor.

Açıklamada da görüleceği üzere yeni bir düzenleme geliyor. Düzenlemenin önemli bir kriteri "sermaye" maddesi. BTK sermaye alt tabanını yükseltiyor. Bu madde ile bazı firmalar kendiliğinden oyun dışı kalacaklar. 

Zaten hükümet de, BTK eliyle uzun süredir, gerektiğinde interneti ve sesi daraltmak, gerektiğinde istenen şekilde vermeyi istiyor. Bu arada ülke de telekomda ve dolayısıyla telekomu kullanan diğer tüm sektörlerde geri kalmış kimin umrunda?

Bu konuyu yani telekomda nasıl geri kaldığımızı daha detaylı başka bir yazıda anlatacağız; merak edenler için BTK açıklaması aşağıda yer alıyor;

Bazı basın-yayın organlarında tüm Sabit Telefon Hizmeti (STH) işletmecilerinin yetkilendirmelerinin iptal edileceği yönünde haberler yer almıştır.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY) ve ilgili diğer mevzuata istinaden, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet göstermek isteyen şirketler hizmet türüne göre “bildirim” veya “kullanım hakkı” verilmesi ile Kurumumuzca yetkilendirilmektedir.

EHSİYY’ye istinaden hazırlanan Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri belgesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmış olup STH sunmak isteyen şirketler yalnızca kullanım hakkı verilmesi ile yetkilendirilebilecektir. Söz konusu değişiklik Kurumumuz
internet sayfasında da yayımlanmıştır. Ayrıca yetkilendirme başvurularına ilişkin olarak EHSİYY’de bazı değişiklikler yapılması hususuna karar verilerek bahse konu değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Yönetmelik değişikliğinin yayımını müteakip Kurumumuz internet sayfasında da gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bu çerçevede, mevzuata uygun bir şekilde faaliyet gösteren/gösterecek işletmecilerin yetkilerinin iptal edilmesi söz konusu değildir.


[1] Mapping Digital Silk Way

[2] Bazı Basın-Yayın Organlarında Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Yer Alan Haberlerle İlgili Basın Açıklaması

 

Yazarın Diğer Yazıları

Depremi yaşayan 4 ilde nüfus 300 bin azalmış

Bölge nüfusundaki yüzde 7-8'lere varan azalma, sığınmacı açmazı ile birlikte düşünüldüğünde, Hatay başta olmak üzere bölgenin geleceği ve özellikle güvenliği açısından odaklanılması ve strateji geliştirilmesi gereken bir konu olarak önümüzde duruyor

Bakan "Türkiye emin ellerde" diyor, ama öyle mi?

USOM ya da Ulaştırma Bakanlığı gerçekten ülkemizin vatandaşlarının "emin ellerde" olması için çalışmak isterse, öncelikle operatörler-bankalar-savcılık-kolluk arasındaki eksik olan koordinasyon ve süreçleri tanımlamakla işe başlayabilir

Mahalli yönetim seçimlerin analizi (I)

Ekonomisi ve diğer tüm alanları güzel bir ülkede yaşamak istiyorsanız "cahil halk" retoriğinden kurtulun, iyi bir yurttaş olarak seçim kanunlarını, siyasi parti kanunlarını ve de ilgili mevcut gelişmeleri vs. yakından takip edin. En önemlisi gerçek verilere güvenin. O zaman "yine mi" mutsuzluğunu yenmek mümkün olur