10 Aralık 2015

Anayasa Mahkemesi'nin son kararları ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi'nin İnternet Kanunu iptalleri ile ilgili duyumlar belirsizlik içeriyor, gerekçeli kararını bekliyoruz

Muhalefet Partisinin, 5651 sayılı internet kanuna, 6518 sayılı torba kanunla getirilen değişilikler konusunda Anayasa Mahkemesi’ne 1,5 yıl önce yaptığı başvuru ile ilgili olarak yayınlanan detaya bakıldığında, yorum yapmak için yeterli bilgi olmadığı anlaşılıyor. Anayasa Mahkemesi’ni sabah saatlerinde aradık ama kısa karar yayınlamadıklarını, gerekçeli kararı beklememiz gerektiğini belirttiler. 

Elimizdeki veriler ise, 5651 sayılı İnternet Kanuna 6518 sayılı torba kanunla gelen ilavelerle [1] ilgili olarak yapılan iptal taleplerine karşın 4cü maddesinin, 5ci maddeye eklenen 3- 4 - 5- 6cı fıkraların ve 6cı maddesinin iptal edildiği, 9cu maddenin ise 9cu şıkkında bulunan "ve aynı mahiyetteki" ifadesinin çıkarılması şeklinde. Başvurunun geri kalanının ise reddedildiği belirtiliyor.

İptal edilen maddelere bakıldığında, genellikle "belirsizlik" taşıdığı için iptal edilmiş olabileceği yorumunu aldık. Zaten toplamda iptal değil, düzeltme olacağı görülüyor. En son olarak verilen "1 yıl süre" ve bu sürenin içinde bu maddelerin belirsizliğinin düzeltilmesi istemi olduğu anlaşılıyor.

Örneğin, AYM'nin iptal ettiği maddelerden 5/5 şu şekilde;

"Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür."

Hukukçular bu ifadenin "belirsizlik" içerdiğini, AYM'nin muhtemelen bu bilgilerin neler olduğunun belirlenmesinin gerektiği nedeniyle iptal vermiş olabileceğini düşünüyorlar. Benzer şekilde, 5/3 maddesinde yer alan, "Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini 1 yıldan az ve 2 yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür" ifadesinde de "1 yıldan az ve 2 yıldan fazla olmamak" ifadesi yerine “kesin bir sure” konulması istenebileceği gibi bir yorum aldık.

Ama gerekçesini görmeden anlaşılmayacak bir konu; 8A maddesi için ne karar alındığını görülmeyişi. Eylül 2014'de bizzat Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bu ve benzeri maddeler için yüksek mahkemenin çelişkili karar verip vermediği de sorgulanıyor. Anayasa Mahkemesi 1 yıl süre tanıyorYayılan haberlerin içindeki bir diğer detay ise, Anayasa Mahkemesinin 1 yıl süre tanıdığı şeklinde.  Anayasa Mahkemesinin kanun yapılması konusunda emredici bir gücü yok ama hukukçular "temel hak ve özgürlüklerinin sınırlanması" ile ilgili konularda "kesinlik" istediği ve bu nedenle iptaller sonucunda oluşacak kanun boşluklarının çözülmesi nedeniyle AYM'nin 1 yıl süre verdiğini düşünüyorlar.

Ancak bu noktada hukukçuların dikkat çektiği önemli bir husus şöyle; Bu iptaller 1 yıl süresince yasadan silinmiyor. Ama iptal edildiği için bu kanun çerçevesinde verilecek hükümler, idari ve hukuki anlamda aykırı olabilir. Anayasa Mahkemesi kararı o hükümlerin uygulanmamasında gerekçe teşkil edebilir. 

Sonuç olarak, bütün bunların tam hukuki yorumunu ancak, gerekçeli karar açıklandığında yayınlayabileceğiz. Şu anda verilen iptallerle ilgili duyumlar / haberler yayılmakla birlikte, yeterli bilgi içermiyor. Bunların "kesin iptalleri" yerine "düzeltmelerinin isteneceğini" gibi yorumlar var. Gerekçeli kararın bu ay içinde ama 20 aralıklar civarında çıkması bekleniyor.  O zaman yeniden bakacağız.

Yazarın Diğer Yazıları

Son 20 yılda bilişim-telekom bize çalıştı mı? Siber güvenliğin uluslararası boyutları

1990'lardan sonra yükselen bilişim sektörünün bugün geldiği kompozisyona bakarsak yüzde 80+ yabancı firmalara yaradığı görülür

Siber saldırı, Yunan hacker grubunun Türk hackerlara misillemesi mi?

Türk hacker grubu Anka Neferler, geçtiğimiz hafta Yunan hükümet sitelerine siber saldırı düzenlediğini duyurmuştu

SpaceX ve NASA, acil durumda astronotların güvenliğini test ettiler

SpaceX'in Crew Dragon kapsülü "uzay taksisi" olarak kabul ediliyor. Eğer Nasa testin başarısını onaylarsa, "uzay taksiciliği"nin başlaması yolunda bir safha geçilmiş olacak