25 Ekim 2013

Varlık Barışı'nda son tarih 31 Ekim!

Süre sona ermeden varlık barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin akıllardaki birkaç noktayı da genel hatlarıyla tekrar aydınlatalım

Varlık Barışı'nda sonuçlar nasıl?
 
 
 
Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek’in açıklamalarından öğrendiğimiz kadarıyla, 21 Ekim 2013 itibarıyla Varlık Barışı' kapsamında 58,3 milyar TL varlık bildiriminde bulunulmuş. Beyan edilen bu varlıklar üzerinden tahakkuk ettirilen vergi ise 1,2 milyar TL. Rakamlar Varlık Barışı' düzenlemesinin oldukça iyi sonuçlar verdiğini gösteriyor; ancak fiili durum biraz daha farklı. 21 Ekim itibariyle, 5,5 milyar TL varlık için sadece 111 milyon TL vergi ödenmiş durumda ki bu da düzenlemenin başarısı bakımından ciddi bir soru işareti yaratıyor.
 
Varlık Barışı'nın 2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılan uygulama süresi, 31 Ekim 2013’te sona eriyor; ancak Ekim sonuna kadar tahakkuk eden vergilerin ödenmesi için 30 Kasım’a kadar vakit olduğunu da belirtelim. Düzenlemenin nihai başarısını değerlendirmek için bu tarihi beklemekte yarar var.
 
Karşılaştırma bakımından, 2008’deki ilk Varlık Barışı' sonucunda toplam 47,3 milyar TL’lik bir varlık beyanı sağlanmış ve bunlar üzerinden yaklaşık 1,5 milyar TL vergi tahakkuk ettirilmişti.
 
Yeni Varlık Barışı' sadece “yurt dışı varlıklara” yönelmiş olması dolayısıyla ilk Varlık Barışı'ndan farklı. 2008 yılındaki düzenlemenin ana etkisi genel olarak “yurt içindeki varlıkların” işletme özsermayesine eklenmesi yoluyla kendine göstermişti; ancak yenisinde bu imkân yok.
 
Süre sona ermeden Varlık Barışı' uygulamasından yararlanmak isteyenlerin akıllardaki birkaç noktayı da genel hatlarıyla tekrar aydınlatalım.
 
 
 
Varlık Barışı'nın kapsamında neler var? Başvuru nereye yapılacak? Ne kadar vergi ödenecek?
 
 
 
15/04/2013 tarihinden önce elde edilmiş olan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar Varlık Barışı'nın kapsamındalar ve bu varlıkların 31/10/2013'e kadar TL cinsinden rayiç bedelle “bankalara, aracı kurumlara veya vergi dairelerine” beyan edilmesi gerekiyor. Bunlar üzerinden %2 vergi hesaplanacak. Ayrıca, bildirimi yapılan bu varlıkların ülkeye transfer edilmesi de gerekli.
 
 
 
Sadece Türkler mi bu düzenlemeden yararlanıyor?
 
 
 
Kanun “vatandaşlık” kavramından değil “mükelleflik” kavramından hareket ediyor; bu nedenle Türkiye’de mükellef olan yabancı kişi ve kurumlar da Kanun kapsamına girebiliyorlar. Şu nokta önemli; Varlık Barışı'ndan yararlanmak mecburi değil.
 
 
 
Varlık Barışı uygulamasından yararlanamayanlar için başka bir yol var mı?
 
 
Kanun öncesinde yurtdışında bulunan varlıklarını beyan etmek isteyenler, Vergi Usul Kanununun “pişmanlıkla beyan” hükümlerinden yararlanarak bu kaynaklarını kayıt altına alabilme imkânına sahiptiler. Bu imkân hala geçerli. Ancak bu durumda -bir ceza ile muhatap olunmasa bile- zamanında verilmeyen beyannameler nedeniyle, bu vergi gelirinden mahrum kalınan süre için gecikme zammı ödenmesi gündeme gelecektir.
 
 
 
Twitter: @AKIN_EMRAH
E-mail: eakin@KPMG.com
 

 

Yazarın Diğer Yazıları

Teşvikli yatırımların tutarı, sınıfı, yeri ve yarattığı istihdama ilişkin yanıtlar 'İnteraktif İstatistik Raporu' ile yayında

Şeffaflık bağlamında önemli bir adım olan "İnteraktif Yatırım Teşvik Belgesi İstatistik Raporu"nda dikkat çekici veriler var 

Bütçe birliği ilkesine elveda, fon uygulamasına tekrar merhaba!

Ülkemizde, mali disiplin, bütçe birliği, bütçe genelliği ve adem-i tahsis ilkeleri fonlardan ve tahsisli vergi uygulamalarından çok çekti; tarihin tekerrür etmemesini ve 2020’de karşımıza yeni başka fonların çıkmamasını umalım

Teşviklerde yeni dönem: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki “stratejik yatırım” teşvikleri neler ve bunlardan nasıl yararlanılacak?