05 Ocak 2011

Sanayi Stratejisi'nden çarpıcı dipnotlar...

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2011-2014 dönemine ilişkin Sanayi Strateji Belgesi'ni İstanbul'da açıkladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2011-2014 dönemine ilişkin Sanayi Strateji Belgesi'ni İstanbul'da açıkladı.


Çırağan'da yapılan tanıtımda Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün yanı sıra TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, TİM ve TÜRKONFED başkanları da birer konuşma yaptı.


Ben TV ve haber sitelerinde izlediğimiz bakan ve diğer katılımcıların konuşmaları değil, katılımcılara dağıtılan rapordan ve dipnotlarından söz etmek istiyorum. Kitap formatında hazırlanmış olan belgenin kapağında “2011 – 2014 (AB Üyeliğine Doğru)” ifadesi yer alıyor.


216 sayfadan oluşan belgeye göre hükümetin sanayi stratejisinde ortaya koyduğu vizyon “orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak.”


Belgenin bilimsel kaygılarla hazırlandığı anlaşılıyor. Bu arada, çok sayıda kamu raporunda ihmal edilen “yönetici özeti” unutulmamış.


2011-2014 dönemi sanayi stratejisine ilişkin bu belge için kullanılan 98 referansa kaynakça bölümünde yer verilmiş.


Söz konusu referansların 45'ini kamu raporları oluşturuyor. Belgenin referanslar bölümünde dikkatinizi tarihler çekiyor. “Finansal Piyasalar Raporu” başlığını taşıyan BDDK raporu ile DPT'nin hazırladığı Orta Vadeli Program dışındaki kaynaklar 2004–2008 yıllarına ait. Bir başka deyişle, Sanayi Strateji Belgesi'nde gösterilen referanslar, birkaç istisna dışında, küresel kriz öncesindeki bilgileri ve durumları içeriyor!


Örneğin referanslar arasında gösterilen Ulaştırma Bakanlığı'nın “Ulaştırmadan Haberleşmeye Çağı Yakalayan Türkiye” yayını 2005 tarihini taşıyor.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yayınlarının tamamı, 2008 tarihli sektör raporlarından oluşuyor.


Referanslar arasındaki gösterilen AB, Dünya Bankası, OECD ve Dünya Ekonomik Forumu yayınları da 2008 yılı ve öncesinde kaleme alınmış çalışmalar. Örneğin, Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel rekabet raporlarının 2006 ve 2007 tarihli olanları referans alınmış.


Referanslara ilişkin bir not da katılımcılardan verelim. Raporun Çırağan'daki tanıtımında başkanları birer konuşma yapan iş dünyası kuruluşlarından sadece TÜSİAD’ın adı referanslarda 4 kez geçiyor. Bir kez de TÜRKONFED'in referans gösterildiği Sanayi Stratejisi belgesinde TOBB, MÜSİAD ve TİM'in hiçbir yayını referans alınmamış.


Raporda, öneriden ziyade durum tespiti yapılıyor. Yeni küresel gelişmeleri ve değişen konjonktürü yeterince dikkate almayan, kriz öncesi bakış açısının ağırlık kazandığı izlenimi veren rapora ilişkin son bir not daha aktaralım...


Dünyanın önde gelen iktisatçılarından biri olan Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dani Rodrik'in iki yayınına da Sanayi Bakanlığı'nın strateji belgesinde referans veriliyor.


Rodrik'in, eşi Pınar Doğan'la birlikte yazdığı “Balyoz – Bir Darbe Kurgusunun Belgeleri ve Gerçekler”den söz etmiyoruz elbette!


Her ikisi de İngilizce olan 2007 tarihli bu yayınlardan biri “Çin ne ihraç etmeli? Çin ve Dünya ekonomisi”, diğeri de “21. Yüzyıl İçin Sanayi Politikası” başlığını taşıyor.


Rodrik sansürü uygulayan malum medyaya musallat olan hastalığın henüz kamuya sirayet etmediği anlaşılıyor...


Yazarın Diğer Yazıları

Talat Hoca'nın vapuru...

Sürekli hayatla ölüm arasında kararlar vermek ve o kararların ardından her hayata müjde gibi beklenmek! Talat Kırış'ı okurken anlıyorsunuz ki; umut, ancak hünerli, çıkarsız hekimler söz konusu olduğunda çaresizliğin yalanı olamaz

T24 özür dileyince aklandığını sananlar ve Fahrettin Altun'a birkaç söz

Baskıyla, çarpık finansal ilişkilerle, emir alan medya elitleriyle, ideolojik takıntılarla, yağmalanan kamu kaynaklarıyla, yalan rüzgârlarıyla berbat ettiğiniz gazeteciliği temizlemek için, ellerimizde kovalarla buradayız…

Teyit.org ne yapıyor, Mehmet Atakan Foça ne söylüyor?

İktidara yakın medyalarda temel hakları saldırı altında bulunan insanlar ve gruplar hakkında sistematik inceleme yapılmaması, Türkiye’de ‘haber doğrulama’ işinin boş bıraktığı en hayati, en acil alan…