Cemal Tunçdemir

[email protected]

TARİH

18 Kasım 2023

Tarihin de bir tarihi var

Eğer bir insanın, başından sonuna bizzat tanığı olduğu bir yaşam hakkında tamamen gerçeği anlatan bir otobiyografi yazması bile imkânsızsa, tamamen gerçeği anlatan, tamamen objektif bir tarih yazılması mümkün olabilir mi?

Devamını Oku

TARİH

24 Mart 2023

Jacinda Ardern'in yükselişi ve düşüşü

Jacinda Ardern, Churchill, Thatcher, Johnson gibi utanç içinde zorla evine gönderilen bir lider olmaktansa, kendi iskemlesine tekmeyi vurarak, bu 'şahsileştirme' gidişatını sonlandırdı. Enoch Powell'ın tavsiyesine uydu ve politik kariyerini 'mutlu bir kavşakta' kendisi sonlandırma cesaretini gösterdi

Devamını Oku

TARİH

21 Şubat 2023

"Gümbürtüyle değil, iniltiyle gelir kıyamet"

Kıyamet çoktan kopmuştur ama cehalette ısrar bu gerçeği görmeyi ve afete dönüşmesini engellemeyi imkânsız kılar

Devamını Oku

TARİH

21 Ocak 2023

Sessizliğin sağır edici sesi

Totaliter ve otoriter rejimlerin trajik dilemmasını ve bunun kaçınılmaz sonucunu yaşadı Doğu Alman rejimi. Kendisini halkından koruma güdüsüyle bağımsız yargısal denetim mekanizmalarına yer vermeyip, ifade, protesto, basın ve üniversite özgürlüğünü tanımayıp resmi propaganda ve istihbarat raporlarıyla yetindi

Devamını Oku

TARİH

12 Temmuz 2022

Bir aile şirketi olarak devlet; Sri Lanka'nın trajedisi

Amerikalı şair Wallace Stevens, savaş zamanlarında insan kalmanın zorluğunu anlattığı Kuru Ekmek şiirinde, "Trajik bir coğrafyada yaşamak, trajik bir zamanda yaşamak gibi" diyor. Dünyadaki cennet Sri Lanka, Sinhala, Tamil, Müslüman veya Hristiyan fark etmeksizin halkının kökenci egolarından çıkmakta direnmesi nedeniyle sürekli cehennem zamanı yaşayan trajik bir coğrafyaya dönüşmüş durumda

Devamını Oku

TARİH

31 Mayıs 2022

"İfade özgürlüğü, yok edilmeden kısıtlanabilir bir şey değil" (İfade özgürlüğünün tarihine bir yolculuk - Son)

Özgürlük tarihi, herhangi bir yasal düzenleme ile ifade özgürlüğünün aynı anda yaşaması imkânsız iki şey olduğunun sayısız örneğiyle dolu. Thomas Jefferson, daha 1700'lerin sonunda bu gerçeği şu uyarısıyla dile getirecekti: "Bütün özgürlüklerin varlığı, ifade özgürlüğüne bağlıdır ve ifade özgürlüğünün de kısıtlanması, yok edilmeden asla mümkün değildir"

Devamını Oku

TARİH

18 Nisan 2022

Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve kahve (İfade özgürlüğü tarihine bir yolculuk-6)

Kahve ve kahvehane, önce Avrupa’yı ardından dünyayı şekillendirecek büyük ekonomik, politik ve sosyal dönüşümlerin çoğunda önemli rol oynadı. 

Devamını Oku

TARİH

16 Mart 2022

"Fırtınası dinmeyen özgürlük, sakin ve istikrarlı köleliğe yeğdir" (İfade özgürlüğü tarihine bir yolculuk-5)

Fransız Aydınlanmasının iki önemli düşünürü Voltaire ve Rousseau, ömürlerinin son çeyrek yüzyıllarını gizli hayranlık-açık nefret-mutlak anlaşmazlık karışımı tuhaf bir yol arkadaşlığında geçirmişlerdi

Devamını Oku

TARİH

16 Şubat 2022

Özgürlüğün birinci kanunu (İfade özgürlüğünün tarihine bir yolculuk - 4)

Voltaire, modern tarihte ifade özgürlüğü denince akla gelecek en önemli isimlerden biri ama bu konudaki önemi kendisinin bile ağzından çıkmamış içi boş beylik bir sözden ibaret değildi. Kors, Voltaire'ın modern yaşama en büyük armağanının, Fransa'nın tek bir inancın katı ve aristokratik egemenliğinde olduğu günlerde, başka inançlara, görüşlere toleransı, ilerici bir sosyal erdem haline getirmesi olduğunu kaydediyor

Devamını Oku

TARİH

29 Ekim 2021

Parlamentonun en uzun yüzyılı (İfade özgürlüğü tarihine bir yolculuk - 3)

‘Parlamentum’un kökeni ile ilgili bütün farklı teorilerde ortak nokta ise ‘konuşma’. Parlamento, hiç şüphesiz ‘'konuşma hakkıyla’' ilgili bir erk. Halkın konuşma hakkı. Kendi sesinin tanrının sesi olduğuna inanan kralların kulağında ‘anarşi’, ‘başkaldırı’, ‘konuşma terörü’ olarak yankılanan sesin.  

Devamını Oku

TARİH

29 Eylül 2021

Özgürlük ve toplumların yükselişi (İfade özgürlüğünün tarihine bir yolculuk-2)

"Özgürlüğümüz, ancak hepimiz buna, ‘senin özgürlüğün benim özgürlüğüm’ inancıyla hep beraber sahip çıktıkça güvende kalacak’'.  

Devamını Oku

TARİH

18 Eylül 2021

İfade özgürlüğünün tarihine bir yolculuk

"Vatandaşları, Roma'yı kusursuz ve büyük olduğunu düşündükleri için sevmiyordu. Roma, kendisini kusursuz ve mükemmel bulmayan insanları onu sevdiği için büyüktü"

Devamını Oku