30 Eylül 2013

Paketten çıkanlar, çıkmayanlar ve Başbakan'ın üslubu

Önceki yazılarımda da değindiğim gibi Başbakan’ın paketi sunarken kullandığı dil ve argümanlar paketin içindekiler kadar önemliydi

Önceki yazılarımda da değindiğim gibi Başbakan’ın paketi sunarken kullandığı dil ve argümanlar paketin içindekiler kadar önemliydi. Bu nedenle önce bu konudaki izlenimler:

1.       Başbakan’ın devleti daha doğrusu vesayeti 27 Mayıs öncesi ve sonrası olarak ayırması dikkat çekiciydi. Belki “Cumhuriyet’le hesaplaşıyorlar” iddiasına siyaseten bir pozisyon alma amacıyla bu vurgu yapıldı bilemiyoruz.

2.       Başbakan pakete muhalefetin desteğini talep etme niyetinde değildi. Aksine muhalefeti yine karşı pozisyonda tutmayı sürdürme hedefindeydi.

3.       Açıklama öncesi yükseltilen beklentiyi dengelemeye çalışıyordu.

4.       Vizyon olarak: Ak Parti 2023 vizyonunu hatırlatırken yanına ek yaptı: Avrupa Birliği müktesabatı ve uluslararası  anlaşmalar, standartlar.

Paketin içindekilere bakılınca üç ana eksen vardı:

1.       Siyaset alanının düzenleme amaçlı olanlar olumluydu. Seçim sistemine dair öneriler elbette tartışılacak ama Yüksek Seçim Kurulu ve seçimlerin yönetimine dair öneri yoktu. Siyasi Partiler Kanunu, propaganda yasakları, toplantı ve gösteri yürüyüşleri  kanunlarındaki, partilere yardım gibi oldukça kayda değer öneriler vardı.

2.       Ayrımcılık ve nefret suçlarıyla mücadeleye dair öneriler vardı ki oldukça olumluydu.

3.       Kürt meselesi ve açılımı ilgilendiren öneriler vardı. Ana dilde özel okullarda da olsa eğitim, köy isimleri, yasaklı harflerin yasaklarının kaldırılması gibi olumlu öneriler vardı.

Paketin içinde olmayanlara gelince yine iki eksende eksikler var. Ya da başka paketlere ihtiyaç duyulanlar var:

1.       Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda yer alan siyasetin demokratikleşmesinin ve doğallaşmasının önündeki engelleri kaldırmaya dair öneriler yoktu.

2.       Yerel yönetimlere dair uluslararası anlaşmalara konulan kısıt ve rezervlerin kaldırılması eksikti.

3.       Özel yetkili mahkemeler, faili meçhullerin soruşturulması gibi düzenlemeler ve vurgular eksikti.

4.        Alevi açılımının sonuçları ve cemevlerine dair düzenleme önerileri yoktu.

Paketin önerileri bugünden ileride düzenlemeler içermektedir.

Ama eksikleri de daha çok bu meseleleri tartışacağımızı göstermektedir. 

Yazarın Diğer Yazıları

MHP’nin siyasetteki özgül ağırlığı daha da artacak

Partiler ittifaka mecburlardı ve önümüzdeki dönem bu mecburiyet daha da güçlenecek

İktidar bloku seçmeni rahatsız ve partilerini sorgulamaya başladı

AK Parti seçmeninin muhalefet blokuna geçmekten daha çok sandığa gitmeyerek tepkisini gösterdiği anlaşılıyor