Ekonomide ne oluyor?

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Milyonlar borçlanarak yaşamaya çalışıyor, işsizlik artık ülkenin geleceğini tehdit ediyor

DİSK Genel Başkanlığına yeniden seçilen Arzu Çerkezoğlu, Barış Soydan'a anlattı

24 Şubat 2020 16:01

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işsizliğin azaldığı yönündeki açıklamaların doğru olmadığını, aksine giderek arttığını ve insanların geçimini sağlamak için borçlandığını söyledi. “İşsizlik azalmıyor, artarak devam ediyor” diyen Çerkezoğlu, “Şu anki ortalama gelir düzeyine baktığımızda bu şekilde hayatımızı sürdürmemiz mümkün değil. İnsanlar borçlanarak yaşamaya çalışıyor. İşsizlik artık Türkiye'nin geleceğini tehdit eder hale geldi” diye konuştu. 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 16. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden genel başkan seçilen Arzu Çerkezoğlu, Barış Soydan’ın sorularını yanıtladı. 

Ülkeyi yönetenlerin yaşanan ekonomik krizin faturasını işçilere yüklediğini ifade eden Çerkezoğlu, hükümetin işverenlere yaptığı teşviklerin işsizliğe çözüm üretmediğini söyledi. Çerkezoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde teşviklerle işsizlik önlenemez. Üretime dayalı bir ekonomi yerine borca dayalı olan ve bunu da betona gömen bir model var. Üretime dayalı bir ekonomik politika yürütülmeli” dedi. 

Türkiye’de yoksullaşma süreci yaşandığını ve insanların işsizliğin yanı sıra gelecek korkusu da yaşadığını dile getiren Çerkezoğlu, işverenlerin sendikal haklara karşı direndiğini aynı zamanda hükümetin de grev hakkının kullanılmasına engel olduğunu söyledi. “Türkiye işçi sınıfı örgütsüzlüğe mahkûm edildi. Her 100 işçiden sadece 10’u sendikalı. Grev hakkı kullanılamaz durumda. Bir ülkede grev yapılamıyorsa emeği ile geçinen herkesin geleceği tehlike altındadır” diyen Çerkezoğlu, işçi sınıfının ortadan kalktığı anlayışının doğru olmadığını, aksine işçi sınıfının giderek güçlendiğini söyledi. 

Türkiye’de işçi sınıfının değiştiğini, hekimlerin ve avukatların da artık işçileştiğini ifade eden Çerkezoğlu, “İşçi sınıfı ortadan kalkmadı tam tersine olağanüstü büyüdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar işçi sınıfının hareketlenmesi ve örgütlenmesi için olumlu dinamikler. Vasıflı iş gücü işçileşti. İşçi sınıfının siyasal ve sendikal örgütleri ise en durgun dönemini yaşıyor” dedi. 

Asgari ücretin bir memleket meselesi olduğunu ve Türkiye’de emek mücadelesi ile demokrasi mücadelesinin artık bütünleştiğini dile getiren Çerkezoğlu, “Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan şey de emeğinin hakkını almak isteyen bir işçi sınıfının mücadelesi ile demokrasi mücadelesinin birlikteliğidir” ifadelerini kullandı.