Yaşam

Yargıtay'dan küçük yaşta evliliğe örnek karar

Yargıtay, örnek bir karara imza atarak 15 yaşındaki kız çocuğun evlenmesine izin veren yerel mahkeme kararını bozdu.

14 Aralık 2008 02:00

Türkiye’de evlilik yaşının 14’e indirilmesi tartışılırken, Yargıtay emsal bir karara imza attı. Yargıtay, çocuk yaşta evliliklerde 16 yaşını doldurma şartı arandığını, ancak bu durumun bile “olağanüstü durumlar için geçerli” olduğunu belirterek, 15 yaşındaki kız çocuğun evlenmesine izin veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Vakit yazarı Hüseyin Üzmez’in tahliye skandalının yaşandığı günlerde Adalet Bakanlığı’nın organize ettiği bir toplantıda evlilik yaşının 14’e indirilmesi ve tecavüzde şikâyet yaşını 15’ten 14’e düşeren yasa değişikliği için hazırlık yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Evlilik yaşının indirilmesi tartışmaları sürerken Yargıtay emsal bir karara imza attı.

Eskişehir 1. Aile Mahkemesi 15 yaşındaki Nilgün G.’nin evlenmesine izin verdi. Ancak Adalet Bakanlığı yerel mahkemenin kararına ‘kanun yararına bozulması’ talebiyle itiraz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sunduğu tebliğnamede bakanlığın önerisine katılarak kararın bozulmasını istedi. Karara yapılan itirazlar üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Daire yerel mahkemenin kararını bozdu.

Önemli bir sebep lazım

Yargıtay bozma gerekçesinde, 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu’nda hâkimlerin ancak “olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebep” ile 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenmesine izin verilebileceğinin öngörüldüğünü kaydetti. Daire, ayrıca hâkimlerin olanak bulundukça karar vermeden önce anne ve babanın dinlenebileceğine de vurgu yaptı. Kararda, evlenmesi istenen N.G’nin 1991 doğumlu olduğuna dikkat çekilerek, “N.G’nin dava tarihinde 16 yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır” denildi. Yargıtay, Aile Mahkemesi’nin evlenme izni verdiği ve ailelerin de rıza gösterdiği evliliğin Medeni Kanun gereğince geçersiz olduğuna dikkat çekti. Yargıtay, “Mahkemece yasal şartların oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanunu’nun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırıdır” dedi. Yargıtay, söz konusu kararı oybirliği ile aldı.

14’ünde evliliğe izin önermişlerdi Adalet Bakanlığı’nda 9-10 Ekim tarihlerinde Türk Ceza Yasası’nın (TCY) çocukların cinsel istismarına dönük maddeleriyle ilgili değişiklik önerilerini görüşmek üzere bir toplantı yapılmıştı. Adalet Bakanlığı Kanunlar Dairesi Genel Müdürlüğü, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Ankara Çocuk Savcısı, Ankara Barosu ve Adli Tıp Kurumu temsilcisinin katıldığı toplantıda çocukların cinsel istismarına dönük suçlarla ilgili yapılacak değişiklikler masaya yatırıldı. Toplantıda Yargıtay 5. Ceza Dairesi temsilcisi, Medeni Yasa ve TCK’da hâkim iznine bağlı olarak 16, rıza ile 17 olan evlenme yaşının 14’e indirilmesi, tecavüzcünün tecavüz ettiği kişiyle evlenmesi durumunda, cezanın ortadan kaldırılmasına ilişkin eski TCY’de olan hükmün yeniden konulması, eşin tecavüzü durumunda ‘2 yıldan 7 yıla kadar’ olan cezanın ‘6 aydan 1 yıla kadar’a düşürülmesi önerileri gelmişti.