Çevre

Validebağ Gönüllüleri'nden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e yalanlama; “Tamamen bir göz boyama girişimi"

"Araç girişi olmayacağını söyleyen Hilmi Türkmen’e soruyoruz: Öyleyse neden Koru’ya 500 araçlık otopark yapmak istiyorsunuz?"

14 Haziran 2021 14:01

T24 Haber Merkezi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 11 Haziran’da yaptığı basın toplantısında “Rehabilitasyon Projesine bir hafta içinde başlayacağız” demesi üzerine bugün oturma eylemi yapan Validebağ Gönüllüleri, yaptıkları basın açıklamasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in bazı ifadelerini yalanladı.

“Sayın Türkmen, Validebağ Korusu’nun sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle SİT alanı ilan edildiğini söylemiş. Biz SİT ilanı için başvuru yaptığımızda sayın Erdoğan İBB başkanlığından ayrılmış olduğundan, bu konudan haberi bile yoktu. Kaldı ki, belediye başkanlarının herhangi bir alanı SİT ilan etme yetkisi yoktur. Bu yetki koruma kurullarına aittir” denilen açıklamada, bahsedilen “Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi”nin aslında davası halen süren, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İBB’ye hazırlatılan millet bahçesi projesi olduğu belirtildi. Açıklamada, “Dava devam etmekte iken ve bilirkişiler “millet bahçesi yapılamaz” derken, bu neyin acelesidir sayın Türkmen? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz?” diye soruldu.

Belediye Başkanı Türkmen'e "Koru’ya araç girişi olmayacağını söyleyen Hilmi Türkmen’e soruyoruz: Öyleyse neden Koru’ya 500 araçlık otopark yapmak istiyorsunuz?", “Bilirkişiler ‘millet bahçesi yapılamaz’ derken, bu neyin acelesidir sayın Türkmen? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz?”, “Söz konusu projelere 30 milyon TL harcanacakmış. Belediyeniz borç içinde yüzerken, vergi borcunu ödeyemediğiniz için camileri Maliye Bakanlığı’na devrederken, bu kaynağı nereden bulacaksınız?" sorularını yönelten Validebağ Gönüllüleri, "Aldığımız duyuma göre, Validebağ’da yapmak istediklerinizi bir firmaya vermişsiniz bile" dedi. Yapılan açıklamada, "Bu konuda bir ihale açıldı mı? Açıldıysa ne zaman? Kim kazandı? İhale bedeli nedir? Yapılacak işlerin ayrıntısı nedir?" diye de sordu.

Açıklama şöyle:

Değerli basın mensupları, sevgili komşularımız,

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in kendi talebiyle 9 Haziran’da bizlerle yapmayı düşündüğü toplantı, kendi programı nedeniyle önce ayın 17’sine ertelendi, sonra 14 Haziran’a alındı. Kendisine proje sunumu yapmasını istemediğimizi bildirmiştik. Hal böyle iken, Hilmi Türkmen’in 11 Haziran’da basın açıklaması yaptığını öğrendik ve kendisiyle bugünkü görüşmeyi iptal ederek kendimizi açıklamadaki gerçek dışı ve yanlış sözlere karşı gerçekleri açıklamak zorunda hissettik.

-Sayın Türkmen, Validebağ Korusu’nun sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle SİT alanı ilan edildiğini söylemiş.

Validebağ Korusu’nun SİT alanı ilan edilme süreci, Validebağ Gönüllüleri’nin topladıkları 6.000’den fazla imza eşliğinde 25 Aralık 1998’de koruma kuruluna dilekçe vermeleri ile başlamış, Şubat 1999’da koruma kurulu, SİT çalışmalarının başladığını ilan etmiş, 16 Temmuz 1999’da da Validebağ Korusu 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı ilan edilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan ise 6 Kasım 1998’de İBB başkanlığından ayrılmıştır. Bir başka deyişle, biz SİT ilanı için başvuru yaptığımızda sayın Erdoğan İBB başkanlığından ayrılmış olduğundan, bu konudan haberi bile yoktu. Kaldı ki, belediye başkanlarının herhangi bir alanı SİT ilan etme yetkisi yoktur. Bu yetki koruma kurullarına aittir.

“Bilirkişiler ‘millet bahçesi yapılamaz’ derken, bu neyin acelesidir sayın Türkmen? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz?”

-Sayın Türkmen, “Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi" ile Koru’nun, İstanbulluların doğa ile bütünleşebilecekleri yeni bir alan olarak hizmete sunulacağını belirtmiş.

Öncelikle “Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi" adı altında hazırlanmış ve koruma kurulu tarafından onaylanmış resmi bir proje yoktur. Üsküdar Belediye başkanı ile görüşmeye gittiğimizde, bizlere gösterebildiği tek proje, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İBB’ye hazırlatılmış ve koruma kurullarınca onaylanmış olan Millet Bahçesi Projesi’dir. Bu projenin adını değiştirip bir kısmını uygulamaya kalkmak ne yasaya ne de etik kurallara uygun değildir. Kaldı ki, millet bahçesi projesini onaylayan koruma kurullarına karşı 2018’de açtığımız dava devam etmektedir. Ocak 2021’de Koruya gelen bilirkişi heyeti, Nisan 2021’de açıkladığı raporunda, Validebağ Korusu’na millet bahçesi yapılmasının uygun olmadığını net bir biçimde ifade etmiştir. Dava devam etmekte iken ve bilirkişiler “millet bahçesi yapılamaz” derken, bu neyin acelesidir sayın Türkmen? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz?

“Yaklaşık 200 bin insanın imza vererek istemediğini belirttiği projelerinizi Marslılar mı istemektedir sayın Türkmen?”

-Ayrıca İstanbullular Validebağ Korusu’nda zaten doğayla bütünleşiyor. Koru’ya herhangi bir gün gelen biri, Koru’da binlerce insanın yürüdüğünü, koştuğunu, piknik yaptığını görebilir. Hiç kimsenin belediyeden proje beklentisi yoktur. 2014 yılından beri Koru’da çılgın projeler yapmak için ısrar eden Üsküdar Belediyesi, 2014 yılında topladığımız 180.000’den fazla imzayı görünce, bu hevesini hayata geçirememiştir. Geçen sene Mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Koru’nun 261.005 m2’lik bölümünün 2 yıl süreyle Üsküdar Belediyesi’ne tahsisi üzerine yeniden imza toplamaya başladık. Şu anda imza sayımız 25.000 civarındadır. Yaklaşık 200.000 insanın imza vererek istemediğini belirttiği projelerinizi Marslılar mı istemektedir sayın Türkmen?

“Bunun sorumlusu bizzat Üsküdar Belediyesi’dir”

-Sayın Türkmen, bakımsızlık ve kontrolsüzlükten dolayı Koru’nun ekolojik dengesini yitirmek üzere olduğunu ifade etmiş.

Bu ifade doğrudur. Ama bunun sorumlusu bizzat Üsküdar Belediyesi’dir. 23 yıldır Koru’daki çöplerin toplanması ve ağaçların bakımının yapılması için yazdığımız dilekçelerin haddi hesabı yok. Bu dilekçelerin gereğini yapmak şöyle dursun, cevap bile verilmedi. Üsküdar Belediyesi’ni bir kez daha asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

“Tamamen bir göz boyama girişimidir”

-Sayın Türkmen, Koru’ya 7.000 yeni fidan dikileceğini belirtmiş.

Yaklaşık olarak Koru’daki mevcut ağaç sayısı kadar yeni ağaç dikme sözü, tamamen bir göz boyama girişimidir. Koru’nun doğal SİT alanı olduğunu, Koru’da bir ekosistem bulunduğunu bilen hiç kimse, Koru’ya hesapsız kitapsız ağaç dikmeye kalkışmaz. Koru’ya dikilecek ağaçların orman mühendisleri ve diğer bilim insanlarınca kararlaştırılması gerekir. Kaldı ki, Üsküdar Belediyesi, 2020 yılının Kasım-Aralık aylarında Koru’da onlarca ağaç kesmiştir. Bunların arasında yüzlerce yıllık anıt ağaçlar da bulunmaktadır.

-Doğal taş, ahşap, toprak dışında hiçbir yapı malzemesinin kullanılmayacağını belirtmiş sayın Türkmen…

Peki bu malzemelerin kullanılması yüzünden Koru’nun doğallığının bozulmayacağının garantisi var mıdır? Görüşmemizde girişlere ahşap kulübeler koyarak yiyecek içecek satacağınızı söylemiştiniz. Koru’nun bu türden kulübelere ihtiyacı yok; fazlasıyla yiyecek içecek satılan yer var.

“Bu sayı, Hilmi Türkmen’in ifade ettiği kadar yüksek değildir, dilekçelerimizi zamanında dikkate alsaydınız…”

-Sayın Türkmen, kontrolsüz köpeklerin saldırısı yüzünden her ay 150’den fazla yaralanma olayı yaşandığını söylemiş.

Korudaki köpeklerin bazılarının zaman zaman insanlara saldırdığı doğrudur. Ama bu sayı, Hilmi Türkmen’in ifade ettiği kadar yüksek değildir. Başıboş köpeklerin toplanarak kısırlaştırıldıktan ve aşıları yapıldıktan sonra Koru’ya bırakılması yönünde de Üsküdar Belediyesi’ne defalarca dilekçe yazdık, yine sonuç alamadık. Şimdi saldırı olaylarını abartarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Dilekçelerimizi zamanında dikkate alsaydınız, zaten Koru’da köpeklerle ilgili olumsuz herhangi bir şey yaşanmayacaktı.

-Sayın Türkmen, Koru’da 1 m3 beton bile kullanılmadan projenin gerçekleştirileceğini söylemiş.

Bu söylemi sayın Türkmen sık sık kullanıyor. Ama her defasında Koru’nun yaban hayatının bulunduğu, gece karanlık olan bölümlerinde aydınlatma yapacaklarını da ekliyor. Aydınlatma direklerini beton dökmeden nasıl sabitleyeceğinizi ve direkler arasında elektrik iletimini nasıl sağlayacağınızı açıklar mısınız sayın Türkmen? Bu soruyu size defalarca sorduk fakat yanıt alamadık. Bir soru daha: Gece aydınlatması yüzünden Koru’daki yaban hayatı sona erdiğinde, doğal dokuyu, doğal güzellikleri nasıl koruyacağınızı düşünüyorsunuz?

Türkmen’in Koru’ya araç girişi olmayacak açıklamasına: Öyleyse neden 500 araçlık otopark yapmak istiyorsunuz?

-Koru’ya araç girişi olmayacağını söyleyen Hilmi Türkmen’e soruyoruz: Öyleyse neden Koru’ya 500 araçlık otopark yapmak istiyorsunuz? Üstelik Koruda 3 adet otopark varken… Koru, mevcut durumda zaten araç trafiğinin fazlalığından ötürü zarar görüyor iken…

-Sayın Türkmen, 1 m2 dahi kapalı alan oluşturulmayacağının altını çizmiş.

Koru’nun doğallığını bozmak için kapalı alan oluşturmaya gerek yoktur. Örneğin açık otopark ya da amfitiyatro, yazlık sinema, festival alanı yapılmasıyla da Koru’nun doğallığı yok edilir.

“Bu kadar abartmaya hiç gerek yoktu”

-Sayın Türkmen, proje tamamlandığında 60 temizlik, 30 kadar da güvenlik görevlisi tahsis edileceğini söylemiş.

Bu kadar abartmaya hiç gerek yoktu. Normal şartlarda tek bir temizlik görevlisine bile Koru’da çöp toplatmayan Üsküdar Belediyesi’ni derhal birkaç temizlik görevlisini Validebağ Korusu’na tahsis ederek asli görevini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Mevzuatımıza göre, doğal SİT alanlarında Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) olmadan herhangi bir uygulama yapılamaz. Hukukçu olarak bu kuralı bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Validebağ’da henüz geçerli bir KANİP bulunmamaktadır. 2011 yılında iptal edilen KANİP’ten sonra 20 Nisan 2021’de askıya çıkarılan ve 20 Mayıs 2021’de askıdan indirilen KANİP ile ilgili yüzlerce vatandaş itiraz dilekçesi vermiş olup, Validebağ Gönüllüleri Derneği olarak KANİP’in iptali için dava açıyoruz. Ayrıca vatandaşlar da iptal davaları açıyorlar. Bu durumda Koru’da yapmayı düşündüğünüz herhangi bir projenin yasal temeli yoktur.

“Belediyeniz borç içinde yüzerken bu kaynağı nereden bulacaksınız?”

Söz konusu projelere 30 milyon TL harcanacakmış. Belediyeniz borç içinde yüzerken, vergi borcunu ödeyemediğiniz için camileri Maliye Bakanlığı’na devrederken, bu kaynağı nereden bulacaksınız? Eğer kaynağınız varsa, bunu halkın gerçekten ihtiyacı olan yerlerde harcamayı düşünmez misiniz?

“Aldığımız duyuma göre, Validebağ’da yapmak istediklerinizi bir firmaya vermişsiniz bile”

Aldığımız duyuma göre, Validebağ’da yapmak istediklerinizi bir firmaya vermişsiniz bile… Bu konuda bir ihale açıldı mı? Açıldıysa ne zaman? Kim kazandı? İhale bedeli nedir? Yapılacak işlerin ayrıntısı nedir? Olmayan projenizin ayrıntılarını açıklayamamanızı anlayabiliyoruz. Ama ihale dosyasını açıklamanız, şeffaf ve dürüst bir yönetimin olmazsa olmazıdır. Bekliyoruz.

Acıbadem TİBAŞ Parkı’nda park yapmak üzere yola çıktınız, devasa ve kaçak bir bina yaptınız. Binayı kültür merkezi yapacağınızı söylediniz, tarikata verdiniz, içinde mescit ve market açtınız. Şimdi biz size nasıl güvenelim sayın Türkmen?

Siz bilmiyor olsanız da insanlar ve tüm canlılar Validebağ’da doğanın güzelliklerini özgürce yaşıyorlar. Koru zaten cennet gibi. Hiç kimsenin sizin projelerinize ihtiyacı yok. Koru’yu tanıyan herkes, buranın olduğu gibi kalmasını istiyor.

“Siz bugüne kadar bizim hiçbir isteğimizi dikkate almadınız sayın Türkmen”

Biz yukarıda sıraladığımız görüşlerimizi yıllardır size yazılı ve sözlü olarak defalarca ilettik. Bu görüşlerimizde bugün de en ufak bir değişiklik yoktur. Buna karşılık, bir gazetede, “tepki çeken millet bahçesi projesinin bölge halkının görüşleri doğrultusunda revize edildiği ve isminin Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi olarak değiştiği, Üsküdar Belediyesi ile bölge sakinleri arasındaki restleşmenin, karşılıklı görüşmelerle tatlıya bağlandığı” şeklinde gerçek dışı ifadeler içeren bir haber yer aldı. Oysa siz bugüne kadar bizim hiçbir isteğimizi dikkate almadınız sayın Türkmen. Yaptığımız çeşitli görüşmelerde hep kendi projelerinizi anlattınız, ayrıca sürekli fikir değiştirdiniz.

Örneğin Ocak ayında yapmama sözü verdiğiniz aydınlatmayı Mayıs ayında, yapacağınızı söylediniz. Daha sonra 500 araçlık otopark yapımından vazgeçebileceğinizi söylediniz. Bu çelişkili tavırlarınız yeteri kadar şüphe çekici iken, basın açıklamanızda projelerle ilgili hemen hemen hiçbir detay vermediniz. Neden? “Dozerleri bir kez koruya sokayım, gerisi kolay” şeklinde mi düşünüyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız, hatırlatmak isteriz ki, işiniz hiç ama hiç kolay olmayacak. Size de, projelerinize de sonuna kadar direneceğiz.

Validebağ Korusu’nu koru olmaktan çıkarıp park ya da bahçe yapma projenizi halka rağmen gerçekleştiremezsiniz.