Kültür-Sanat

Türkiye'de toplumsal cinsiyet çalışmaları sergi oluyor: "Akademinin cesur kadınları"

Sergi, 11 Mayıs'ta Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde yapılacak

08 Mayıs 2019 15:29

"Cesur Kadınlar: Türkiye Akademisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, üniversitelerde, kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmalarının Türkiye'de ilk kuşak temsili 26 kadın akademisyene yer verecek. 11 Mayıs'ta açılacak sergi, Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ve Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu'nun yürüttüğü çalışma kapsamında gerçekleşecek. 

Feminist hareket, özel ve kamusal alanda 'eşit hak' talepleri 1980'lerde Türkiye'de ikinci dalga feminist hareketle akademiye de yansıdı. Üniversitelerde toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmalarıyla ilgilenen akademisyenler sayesinde Türkiye'de 1989 yılından itibaren; İstanbul, Ankara, Ortadoğu Teknik, Ege, Çukurova, Dokuz Eylül gibi üniversitelerde Kadın Sorunları Araştırmaları/Çalışmaları ve Uygulama Merkezleri açılmaya başladı. 

Günümüzde sayılarının 100 civarında olduğu bilinen kadın çalışmaları merkezlerinin 30 yıllık kurumsallaşma, sürecinin ve bilgi birikiminin pek çok açıdan incelenmesi ve kayda geçilmesi büyük önem taşıyor. 

“Türkiye Üniversitelerinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Kurumsallaşma ve Dönüşüm” başlıklı çalışma çerçevesinde gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde, bu süreci başlatan ve katkıda bulunan temsili kadınlar yer alıyor. Bu kadınlar, üniversitelerde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezlerinin kuruluşunda ve gelişmesinde öncülük yapmış, katkıda bulunmuş olan düşünür, akademisyen ve aktivistlerdir.

 Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ve Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu yürütmekte olduğu bu çalışma çerçevesinde bir de fotoğraf sergisi düzenleniyor:

"Cesur Kadınlar: Türkiye Akademisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” adlı fotoğraf sergisinde üniversitelerde, kadın araştırmalarının kuruluş süreçlerini başlatmış olan ilk kuşak temsili 26 kadın akademisyen yer alıyor.

 Sergi açılışı,11 Mayıs 2019 tarihinde, 14:00’de İstanbul Balat'ta bulunan Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde yapılacak.