Medya

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı: Özel hayatın gizliliği ilkesinin arkasına sığınarak genelge yayımlamak, kanuna aykırı davranışları teşvik etmektir

10 Mayıs 2021 13:24

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 27 Nisan 2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, kolluk kuvvetlerinin kamusal alanda görevlerini yaparken ses ve görüntü kaydı alanların engellenmesine ilişkin genelgesinin Anayasa'da güvence altına alınan barışçıl toplantı ve gösteri yapma özgürlüğüne yönelik kolluk güçlerinin keyfi ve yasa/hukuk dışı müdahalelerini meşrulaştırmak ve cezasız bırakmak amaçlı olduğunu dile getirdi.

Özel hayatın gizliliği ilkesine sığınarak, genelge yayımlamanın kolluk güçlerinin kanuna aykırı davranışlarını gizlemek, hatta teşvik etmek anlamı taşıdığına vurgu yapan Fincancı, "Ne genelgeyi hazırlayan emniyet görevlisinin ne ona emri vermiş olma olasılığı yüksek İçişleri Bakanının ne de bu genelgenin arkasına sığınıp ihlal gerçekleştirenin özel hayatı değildir söz konusu olan, aynı Sağlık Bakanının da ticari sırrı ve özel hayatından söz edilemeyeceği gibi..." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...