Yaşam

Teknoloji fakülteleri geliyor

YÖK meslekî eğitim alanında faaliyet gösteren teknik eğitim fakültelerinin kapatılarak yerine 'teknoloji fakültesi' kurulması yönünde karar aldı.

24 Aralık 2008 02:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), meslekî eğitim alanında faaliyet gösteren teknik eğitim fakültelerinin kapatılarak yerine 'teknoloji fakültesi' kurulması yönünde karar aldı.

Önceki gün yapılan YÖK Genel Kurulu'nun kararına göre, 21'i meslekî ve teknik eğitim fakültesi olmak üzere 27 fakülte kapatılacak. Bunların yerine 21 teknoloji fakültesi, 2 sanat ve tasarım fakültesi ile 3 turizm fakültesi kurulacak. Mühendislikle eğitim fakültesi arasında uygulama ağırlıklı eğitim verecek teknoloji fakültelerinde 'uygulama mühendisi' yetiştirilecek. Meslek liselerinde öğretmen olmak isteyen bu fakülte mezunları ise ilave bir yıllık pedagojik formasyon alacak.

Meslekî ve teknik yükseköğretimi yeniden yapılandıran YÖK Genel Kurulu kararına göre, meslek liselerinden meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması da kalkıyor. Alınan kararla meslek yüksekokullarından fakültelere yapılan 'dikey geçiş'ten de daha fazla öğrenci yararlanacak. Lisans programları kontenjanlarının yüzde 10'u yüksekokul öğrencilerine ayrılacak. İki yıllık meslek yüksekokullarında dört sömestr olan eğitim, altı sömestre çıkarılacak. İki yıllık eğitimin yarısı işyerlerinde stajla, yarısı okulda geçirilecek. Staj imkanı için iş dünyasıyla ortak planlama yapılacak. Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler de meslek liselerinde olduğu gibi staj karşılığında kazalara karşı sigorta ve asgari ücretin üçte birinin ödenmesi gibi imkanlarından yararlanacak. Kanun değişikliği gerektirdiği için alınan kararlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilecek. Hükümet de uygun bulursa hazırlanacak kanun tasarıları Meclis'e sevk edilecek. Yeni düzenlemeler kanun çıkması halinde 2009-2010 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.

YÖK üyesi Durmuş Günay amaçlarının 'meslekî yükseköğretimi yeniden yapılandırmak ve ülke ihtiyaçları ile örtüşür hale getirmek' olduğunu vurgularken, üniversitelerin piyasanın ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmesini sağlamak istediklerini söyledi. YÖK üyesi İsa Eşme ise, meslek liselerine öğretmen yetiştiren tüm fakültelerin kapatılmasına ve teknik eğitim fakültelerinin kapatılarak yerlerine teknoloji fakülteleri açılmasına karşı oy kullandı. Eşme, uygulama ağırlıklı fakülteler açılmasının ise YÖK bünyesinde 2005'te başlatılan 'Mesleki Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması' çalışmalarının devamı niteliğinde olduğunu hatırlattı.