Sosyal Güvenlik

Şişecam grevi Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

"Milli güvenlik tehdidi" gerekçesiyle ertelenen Şişecam grevi için, Kristal-İş Sendikası Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusu yaptı

24 Temmuz 2014 14:42

Kristal-İş Sendikası, Şişecam işçilerinin grev hakkının “genel sağlığı bozduğu ve milli güvenliği tehdit ettiği” iddiasıyla ertelenmesine karşı Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali başvurusunda bulundu. Sendikadan yapılan açıklamada, grev erteleme kararı ile ilgili tedbir talebinin de yer aldığı başvuruda 60 günlük sürenin dolmasından önce (26 Ağustos 2014) hak ihlalinin saptanması, aksi halde grev hakkının ortadan kalkacağı ve hak ihlalinin giderilmesinin mümkün olamayacağı vurgulandı.

Kristal-İş Sendikası, hükümet tarafından 27 Haziran 2014 tarihinde ertelenen Şişecam grevi için Anayasa Mahkemesi’ne dün (24 Temmuz 2014) hak ihlali başvurusunda bulundu.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş'ye (Şişecam) bağlı 5 bin 561 işçinin 20 Haziran’da başlattığı zam, eşit maaş ve iş güvencesiyle başlatılan grev Bakanlar Kurulu kararıyla “milli güvenlik” gerekçesiyle ertelenmişti.

Kristal-İş Sendikası tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şişecam grevinde yaşanan hak ihlalinin giderilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunduk. Bilindiği gibi Cam İşverenleri Sendikası ile yürüttüğümüz 24. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 20 Haziran 2014 tarihinde Şişecam’a bağlı 10 fabrikada grev uygulamasını başlatmıştık. Grevimiz 8. gününde hükümet tarafından milli güvenlik ve genel sağlığı bozduğu gerekçesiyle keyfi bir biçimde ertelenmişti. Hükümet erteleme kararında hiçbir somut gerekçeye yer vermemişti.

Danıştay’a yapmış olduğumuz yürütmeyi durdurma talebimiz de 10. Daire tarafından daha önceki içtihatların aksine reddedilmişti. 10. Daire geçmiş yıllarda yapılan grev ertelemelerimiz konusunda yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu kez anlaşılmaz bir kararla yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildi.

Grev hakkı ihlalimizi giderecek etkin bir hukuk yolu kalmaması nedeniyle AYM’ye bireysel başvuru yaparak hak ihlalinin saptanmasını talep ettik. Kristal-İş Sendikası ve cam işçileri adına Genel Başkan Bilal Çetintaş tarafından yapılan başvuruda hükümetin grev erteleme kararnamesi ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 11. Maddesi ile Anayasanın 13, 51, 53, 54 ve 90. maddelerini ihlal ettiği belirtildi. Dilekçede Danıştay 10. Dairesi’nin hak ihlalini önlememiş olması nedeniyle bireysel başvuru dışında etkin bir başka hukuk yolunun kalmadığı vurgulandı.

Grev erteleme kararı ile ilgili tedbir talebinin de yer aldığı başvuruda 60 günlük sürenin dolmasından önce (26 Ağustos 2014) hak ihlalinin saptanması, aksi halde grev hakkının ortadan kalkacağı ve hak ihlalinin giderilmesinin mümkün olamayacağı vurgulandı.

Son dönemlerde hak ihlalleri konusunda özgürlükçü kararlara imza atan ve ciddi hak ihlallerinin giderilmesine ve hukuk devletine önemli katkılar yapan Anayasa Mahkemesi’nin 5800 işçinin grev hakkının ihlali konusunda da duyarlı davranacağına ve hak ihlalini önlemek için ivedi bir karar vereceğine inanıyoruz.”