Kültür-Sanat

Şeker Ahmet Paşa’dan Şevket Dağ’a; ustalar müzayedede

Müzayedenin en yüksek açılış fiyatına sahip eseri 700 bin TL ile satışa sunulan Şeker Ahmet Paşa’nın 1896 tarihli ‘Natürmort’ tablosu

Şeker Ahmet Paşa'nın Natürmort resmi

01 Mayıs 2017 14:55

Şeker Ahmet Paşa’dan Şevket Dağ’a, Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan Burhan Doğançay’a Türk resminin usta isimlerin eserleri Antik AŞ’nin müzayedesinde satışa çıkıyor.

Artam Antik AŞ’nin 6 Mayıs Cumartesi günü Antik Palace’ta gerçekleştireceği müzayedede Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Şevket Dağ, Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Cemal Tollu, Hikmet Onat, Karl Eugen Ernest Koerner, Sandor Alexander Swoboda, François Leon Prieur-Bardin, Ali Avni Çelebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay ve Fikret Mualla’nın yer aldığı müzayedede usta sanatçılarından önemli bir seçki satışa sunuluyor. 

Şeker Ahmet Paşa'nın Natürmort'u 700 bin TL 

Şevket Dağ'ın Ayasofya tablosuHürriyet'in haberine göre müzayedenin en yüksek açılış fiyatına sahip eseri 700 bin TL ile satışa sunulan Şeker Ahmet Paşa’nın 1896 tarihli ‘Natürmort’ tablosu. Şevket Dağ’ın ünlü ‘Ayasofya’ serisinden 1900 tarihli tuval üzerine yağlıboya çalışması ise 600 bin lira açılış fiyatına sahip. Müzayedenin öne çıkan diğer eserleri arasında Halil Paşa’nın ‘Yörükler’ adlı eseri, Hoca Ali Rıza’nın ‘Peyzaj’ konulu çalışmaları, Feyhaman Duran’dan ‘Interior’, İbrahim Çallı’nın ‘Topkapı Sarayı’ ve ‘Mevlevihane’ konulu eserleri, Hikmet Onat’ın ‘Havuzbaşı Beylerbeyi’ eseri ile oryantalist resmin önemli çalışmalarından Karl Eugen Ernest Koerner’in ‘Eminönü’, Sandor Alexander Swoboda’nın ‘Saraylı Kadın’ ve François Leon Prieur-Bardin’in ‘Peyzaj’ adlı eserleri yer alıyor.

 Burhan Doğançay’ın Cone on a Wall tablosuTürk resim sanatının çağdaş ustalarının başyapıtlarını da kapsayan müzayede 20. yüzyıl Türk resim sanatının usta isimlerini bir arada sunuyor. Yurtiçi ve yurtdışı, çağdaş sanatın önde gelen müze koleksiyonlarında vazgeçilmez bir yeri olan Burhan Doğançay’ın ‘Cone on a Wall’ adlı çalışması 500 bin lira açılış fiyatı ile müzayedede yer alıyor. Eser sanatçının çalışmaları arasında gerek boyutları gerekse kompozisyonuyla önemli bir yere sahip.

Bedri Rahmi'nin 'Kuşumsu' tablosu 250 bin TL

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ‘Kuşumsu’ adlı tablosu 250 bin lira açılış fiyatına sahipBedri Rahmi Eyüboğlu’nun ‘Kuşumsu’ adlı tablosu 250 bin lira açılış fiyatına sahip. Tablo sanatçının özgün teknik ve motiflerini kullandığı anıtsal bir eser olarak dikkat çekiyor. Müzayedenin önemli çağdaş sanat eserleri arasında Erol Akyavaş’ın ‘Mavi Kale’ adlı eseri, Ali Çelebi’nin ‘Avcı’ konulu çalışması ve Fikret Mualla’nın ‘Natürmort’u yer alıyor. Hamit Görele, Fahrelnisa Zeid, Nuri İyem, Leyla Gamsız, Ergin İnan, Kemal Önsoy gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı müzayedeyi Antik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Artam yönetecek.