Sağlık

Şap Türkiye'de patladı

Türkiye, AB'nin de desteği ile son 2 yılda şap ile mücadelede büyük başarı kazanmış olmasına karşın, bu yıl ''patlama'' olarak nitelendirilebilecek bir artı

10 Ağustos 2010 03:00

T24 - Türkiye, AB'nin de desteği ile son 2 yılda şap ile mücadelede büyük başarı kazanmış olmasına karşın, şapa neden olan virüsün genetik değişime uğraması ve aşılamaya rağmen biyogüvenlik önlemlerine yeterince dikkat edilmemesi nedeniyle, bu yıl mihrak sayısı açısından, ''patlama'' olarak nitelendirilebilecek bir artış yaşandı. 


Yapılan araştırmaya göre, 2006'da 1557 olan şap görülen mihrak sayısı, 2007'de 809'a, 2008'de 253'e, 2009'da ise 214'e indirildi. Ancak, bu yılın ilk yarısında, şap görülen mihrak sayısı 700'ün üzerine çıktı. Trakya hariç Türkiye genelinde Temmuz ayı itibariyle 725 birimde şap hastalığı tespit edildi. 


Türkiye'de şap hastalığı ile mücadele için uzun yıllar aşılama çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Trakya Bölgesi ''aşılı arilik'' statüsüne kavuşturularak, AB'ye katılım müzakerelerinde Haziran ayında açılan ''Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı'' faslının 6 açılış kriterlerinden biri yerine getirilmiş oldu. 


AB desteği ile yürütülen projeyle yüzde 100 aşılama programı başlatılırken, aşılamada yüzde 90'a varan başarı sağlandı. 


Aşılamadaki başarıya karşın, şapa neden olan virüsün genetik değişime uğraması nedeniyle, aşının özellikle genç hayvanları korumakta yetersiz kaldığı, biyogüvenlik önlemlerine de uyulmaması nedeniyle bu yıl şap görülen mihrak sayısının hızla arttı belirtildi. 


Türkiye, şap ile mücadelede etkin mücadele uygulamasına karşın, İran, Irak gibi hayvan hareketlerinin tam kontrol edilemediği ülkelerden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle bu mücadelede tam başarı sağlayamıyor.  ''Mümkünse hasta hayvanlar acil kesime sevkedilsin''
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hastalıkla mücadele konusunda Temmuz sonunda yayımladığı talimatta, hastalığın yayılmasının önlenmesi için, hayvan hareketlerinin kontrolünün ve biyogüvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. 


''Mümkün olursa hasta ve enfekte hayvanların acil kesime gönderilerek virüsün daha fazla saçılmasının önlenmesi'' istenen talimatta, ''hayvanların ağız ve ayaklarına uygun dezenfektanların uygulanmasıyla salgı ve kontakt yolla diğer hayvanlara bulaşmanın azaltılması gerektiği vurgulandı. 


AB, şap hastalığı ile, hastalık görülen hayvanları öldürerek mücadele ediyor ve öldürülen hayvanın bedeli tazminat olarak ödeniyor.