Kültür-Sanat

Sanatın geleceği nasıl olacak?

Uzmanlar, 2049 yılında politik bir sanat anlayışının hâkim olacağını belirtti

27 Ağustos 2019 10:08

Gelişen ve değişen dünya, sanat üzerinde de etkisini gösteriyor. İnsanlığın ilk çağlarında bir iletişim ve eğitim aracı olarak kullanılan sanatın amacı da dünya dinamikleriyle birlikte değişiyor. Son yıllarda sanatın geleceğinin nasıl olacağı da çok konuşulan konular arasında.

BBC muhabiri Devon Van Houten Maldonado, bu tartışmalar doğrultusunda dünyanın dört bir yanından sanat otoriteleriyle bir araya gelerek 20 yıl içinde sanatın geleceği konumu sorguladı.

2049 yılında sanatın sanat gibi görünmeyeceğini dile getiren uzmanlar siyasi aktivizmin ve yapay zekâ kaynaklı deneysel çalışmaların geleceğin sanatını şekillendireceğini söylüyor.

Aktivizm ön plana çıkacak

Sanatçıların birçoğu kimlik politikaları çevrecilik, sınır politikaları ve göç konularının gittikçe sanatın merkezine yerleşeceğini savunuyor. Politik bir sanat anlayışının gelecekte hüküm sürmesi beklenirken uzmanlar sanatın  bireysel değil, daha kolektif ve deneysel hale gelebileceğini söylüyor.

Küratör Jeffreen M Hayes, sanatın gelecekte daha akışkan olmasını beklediğini belirterek “Değişen demografik bilgilerimiz daha fazla ırktan sanatçının, ve öne çıkan kadın kimliklerini temsil edeceğini düşünüyorum’’ diyor. Aktivizm ve protestonun sanatta yansımalarının gelecekte daha da belirgin olması da bekleniyor. ‘Amerikan Yerlileri Mücadelesi’, ‘Özgür Filistin’, ‘Siyahilere Özgürlük’, ‘metoo’ gibi hareketler yalnızca toplumun dinamiklerini değiştirmekle kalmayıp sanatı da geri döndürülemez bir şekilde etkiliyor. Aktivizmin sanatı şekillendirmesi beklenildiği kadar yeni değil. Bu yaklaşımı 60’ların ana akım ikonları Paul McCarthy ve Robert Mapplethorpe gibi sanatçıların çalışmalarında görsek de küratör Dorothée Brill bu durumun geleceğin sanatının ana direği olacağını söylüyor.

Resim önemini koruyor

Geleceğin sanatına dair yapılan tartışmalarda bir diğer önemli konu ise resmin kalıcılığı. Güncel sanatın giderek etkisini arttırdığı dönemlerde klasik yöntemlere bağlı kalınarak oluşturulmuş tabloların eskisi kadar rağbet görmediği düşünülebilir. Ancak resim satışları, halen tüm rekor sanat satışlarına hâkim olarak müzayede evlerinin, sanat fuarlarının ve galerilerin en büyük itici gücü olarak karşımıza çıkıyor. 20. Yüzyılın ilk yarısında yapılan modern resimler, piyasadaki en arzu edilen ve en pahalı sanat eserleri olarak sabit kalmaya devam ediyor. Uzmanlar, gelişen dünyanın dinamikleri ne olursa olsun resmin sanat üzerindeki otoritesini asla kaybetmeyeceği konusunda hemfikir.  

Sonuç olarak geleceğin sanatının kısa portresini çizen sanat otoriteleri 2040 yılında sanatın, sanat gibi görünmeyeceğini söylüyor. 20 yılın sanat dünyasında, siyasi karışıklığa yol açan aktivist sanatçılar olacak, yeni ortamları ve mekanları (uzayda bile olsa) araştıran deneyci ressamlar olacak. Kimliğin görünebilir olmanın ötesine geçeceği yeni dünyada ise sanat Latin Amerika, Asya ve Afrika’da şekillenecek.