Politika

ŞAHİN: ADALETSİZ PAYLAŞIM BARIŞA TEHDİT OTTAVA (A.A)

04 Eylül 2010 00:38

-ŞAHİN: ADALETSİZ PAYLAŞIM BARIŞA TEHDİT OTTAVA (A.A) - 03.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, gıda başta olmak üzere kaynakların adaletsiz paylaşımının, dünya barışını tehdit eden birçok küresel sorunun da temelini oluşturduğunu söyledi. Şahin, Ottava'da, Kanada Parlamentosu Senato Genel Kurulunda düzenlenen Gıda Üretimi ve Dağıtımı konulu G-20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Toplantı'sının ''Barış ve Gıda Güvenliği İçin Yeni Paradigmalar'' başlıklı oturumunda bir sunum yaptı. Günümüzde, küresel ekonomik krizin etkisiyle daha da tehlikeli hale gelen sorunlarla yüzleşildiğini ifade eden Şahin, bu sorunların en önemlilerinden birinin gıda güvenliği olduğuna işaret etti. Dünyada, açlık ve gıda krizinin giderek artış gösterdiğini anlatan Şahin, yaklaşık 1 milyar insanın açlıkla mücadele ettiğini, her 5 saniyede bir çocuğun, yılda ise 6 milyon çocuğun açlık yüzünden hayatını kaybettiğine dikkati çekti.  Gıda krizinin yoksul halklar üzerindeki etkisinin kaygı verici düzeylere ulaştığını kaydeden Şahin, bu durumun birçok ülkede sosyal huzursuzluklara ve siyasi istikrarsızlığa neden olduğunu dile getirdi. Şahin, BM ve Dünya Bankası'nın, artan gıda fiyatlarının 100 milyonun üzerinde bir insan kitlesini daha günde 1 dolarlık yoksulluk çizgisinin altına çekeceğini tahmin ettiğini anımsattı. ''Bin Yıl Kalkınma Hedefleri'' arasında yer alan; 2015 yılına kadar açlığın ve yoksulluğun azaltılmasının, birçok ülke için ulaşılması gittikçe zorlaşan bir hedef haline geldiğine dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:  ''Bir tarafta 1 milyarı aşkın insan yetersiz beslenirken, diğer taraftan dünyadaki obez insan sayısı 1 milyar 87 milyonu bulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen bu rakam yeryüzü nüfusunun yüzde 28'ini ifade etmektedir. Bugün dünyada aşırı beslenmenin beraberinde getirdiği obezite sorununun çözümü için 1,4 trilyon doları bulan büyük bir sektör oluşmuştur. Dünya kozmetik pazarı ise 250 milyar dolarlık düzeye ulaşmıştır. Yine dünya genelinde israf edilen gıda miktarı 48,3 milyar doları, su miktarı da 40 trilyon litreyi bulmaktadır. Başdöndürücü bir hızla gelişen teknolojiye rağmen insanlığın ortak suçu olarak gördüğüm açlık sorununu çözemeyen dünya, silaha ve askeri harcamalara 2009 yılında 1,5 trilyon doların üzerinde kaynak aktarmıştır. Tüm dünya, daha doğduğu anda açlık, susuzluk ve yoksullukla yüzleşmek zorunda kalan çocukların çaresizliğini gidermek için elbirliğiyle daha güçlü ortak çabalar göstermelidir.'' Her insanın sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için her zaman yeterli ve güvenli gıdaya ulaşma hakkı olduğunu belirten Şahin, güvenli ve yeterli gıdanın, eğitim, sağlık, barınma gibi en temel evrensel bir hak olduğunu söyledi. Bu hakkın aynı zamanda barış ve huzurun da garantisi olduğuna işaret eden Şahin, ''Biz, Türkiye olarak, küresel kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi yolunda gıda güvenliğinin en fazla ağırlık verilmesi gereken konular arasında yer alması gerektiğine inanmaktayız'' dedi. Şahin, tarımda kendi kendine yeterliliğin sürdürülmesi bakımından avantaj sahibi olan Türkiye'nin, gıda güvenliği konusunda zor durumda kalan ülkeler için önemli gıda yardımlarında bulunduğuna ifade etti. Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle yeni bir insanlık sınavıyla karşı karşıya kalındığını belirten Şahin, ''Böylesine büyük çaplı bir felaket karşısında başta uluslararası kuruluşlar ve ülkeler olmak üzere tüm insanlığın Pakistan'ın yanında yer almasını, gereken yardımlarda bulunmasını hepimizin ortak sorumluluğu olarak değerlendiriyorum'' diye konuştu. Gıda güvenliği konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin, uluslararası alanda ortak eylemleri gerektirdiğine dikkati çeken Şahin, uluslararası toplumun birinci önceliğinin en zayıf kesimlere gıda ulaştıracak acil tedbirlerin alınması olması gerektiğini söyledi.