Sağlık

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan sağlık çalışanlarına çağrı: Size verilen formu imzalamayın!

"Sağlık Bakanlığı birimleri kendileri böyle bir form icat etmişlerdir, ilgili yönetmelikte yeri yoktur"

08 Nisan 2020 11:27

Koronavirüs salgını nedeniyle pandemi hastanelerinde çalışan sağlık emekçilerine, “Kişisel Koruyucu Ekipman/Donanım Taahhüt ve Teslim Formu” imzalatılmak istenmesinin üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) bir açıklama yaptı.  “Kendi sorumluluğunu yerine getirmeyen idareciler sorumluluğu sağlık emekçilerinin üzerine yıkmaya çalışıyor” diyen SES, "Size verilen formu imzalamayın!" dedi.

SES’ten yapılan açıklamada, bu uygulamanın mevzuata tamamen aykırı olduğu vurgulandı. Sağlık çalışanlarını formu imzalamama konusunda uyaran sendika, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yığınla sorumluluk var"

“Genel merkezimize ulaşan bilgilere göre Covid-19 salgını nedeni ile pandemi hastanelerinde görev yapan sağlık emekçilerine ‘Kişisel Koruyucu Ekipman/Donanım Taahhüt ve Teslim Formu’ adı altında formların imzalatılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Bu formları incelediğimizde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işverenin sorumluluklarının emekçilerin üzerine atılmak istendiği, sanki işveren bütün sorumluluklarını yerine getirmiş ve sadece emekçilerin sorumluluğu kalmış gibi anlamlar çıktığı anlaşılmaktadır.

Sağlık alanında salgın önlemleri kapsamında Bakanlık ve idarelerin yapmadığı/yapmakla sorumlu olduğu yığınla sorumluluk vardır. Bu yapılmayanların bugün sağlık emekçilerinin sağlığına- canına mal olduğu, salgının kontrolünü de engellediği açık bir şekilde ortadadır. Anlaşılan sağlık kurum idarecilerinin, bunları yerine getirmek için telaşa düşmek yerine kendilerini ‘kurtarma’ telaşına düşmüşler, nasıl olur da ileride doğacak sorumlulukları emekçilerin üzerine atarız hesabına girişmişlerdir. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Sağlık bakanlığı acilen bu tarz uygulamaları engellemeli ve sağlık emekçilerinin sağlığını korumaya dönük tedbirleri almalıdır.

"Mevzuata tamamen aykırı"

İlgili mevzuat tarafımızca incelenmiştir. 02.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İş yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesinin 2.fıkrasına göre 6331 sayılı kanunun 19.maddesine göre işverenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermesi ve bu eğitimler uyarınca kişisel Koruyucu Donanımın nasıl kullanılacağını anlatması gerekmektedir. Eğitimlerinde bilindiği gibi ağır ve tehlikeli işler sınıfında bulunan iş yerleri ile ilgili belirli süreler boyunca yapılması gerekmektedir. Covid-19 salgını nedeni ile bu eğitimlerin yapılmadığı, sadece Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş, broşür ve kısa filmlerin emekçilere gösterildiği ve bunun da sanki eğitimmiş gibi sunulmak istendiği anlaşılmaktadır. Bu durum ilgili mevzuata tamamen aykırıdır. Ayrıca söz konusu yönetmelik ekinde Kişisel Koruyucu Donanım/Ekipman Teslim ve Taahhüt Formu diye bir form kesinlikle bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı birimleri kendileri böyle bir form icat etmişlerdir. İlgili yönetmelikte yeri yoktur.

Kaldı ki, 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ekinde de böylesi bir forma yer verilmemiştir.

Bilindiği gibi hastanelerde hizmet standartları ve çalışma esasları Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Yönetmelikte salgın gibi olağanüstü durumlarda bile nasıl hizmet sunulacağına dair ayrıntılı düzenlemeler vardır. Bu tarz sağlık emekçilerini sorumluluk altına alacak hükümlere ve formlara yer verilmemiştir.

Sonuç olarak, işveren devletin kendi sorumluluğunu yerine getirmeyerek mevzuata aykırı uydurduğu formlarla sonradan oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarında sorumluluğu emekçiler üzerine yıkmaya dönük girişimlerine karşı uyanık olunmalıdır.

Kesinlikle bu tarz formlar imzalanmamalıdır. Şayet imzaya zorlanması halinde imzadan imtina edilmelidir. Çok zorunlu olunduğu zaman aşağıdaki dilekçe verilip niçin imza atılmadığı belirtilebilir.”