Sağlık emekçileri, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde basın açıklaması yaparak, pandemi döneminde dahi emeklerinin görülmediğini ve taleplerinin karşılanmadığını dile getirdi Açıklamada, “Pandemi döneminde sermayenin payına, kâr ve rant, emekçileri payına ise, ‘kahramanlara alkış’, ‘destan yazanlara mektup’ düşmüştür” denildi.

Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği ve Türk Hemşireler Derneği Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsünde basın açıklaması yaptı.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, sağlık emekçilerinin pandemi döneminde dahi emeklerinin görülmediği ve taleplerinin karşılanmadığı belirtildi. Açıklamada, “Sağlık hizmetlerinin bütünlüğü ile bağdaşmayan şehir hastaneleri, aile hekimliği merkezleri, sağlık hizmetlerindeki özel sektör ağırlığı her geçen gün sağlık hizmetlerine ayrılan kamu kaynakları hortumlamaktadır. Bu durum sağlık emekçilerinin ücretlerinde gözle görülür bir erimeye ve baskıya neden olmuştur. Bu baskı o kadar artmıştır ki bugün iktidar pandeminin tüm dönemlerinde ve tüm sağlık emekçilerine 'sözde tavandan ödemeyi' veremeyecek durumdadır. Verilen tavandan ödeme sağlık emekçilerinin tamamını kapsamadığı gibi, bazı aylarda hiçbir şekilde düzenlemeye gidilmemiştir" denildi.

"Üniversite hastanelerindeki sağlık emekçileri yok sayılıyor"

Pandemi döneminde, Ankara'da bulunan  üç üniversite hastanesinde görev yapan 16 bin üzerindeki sağlık emekçisinin hiçbir ödemeden yararlanamadığı vurgulanarak, "Üniversite hastanelerinin sorunlarını ne YÖK ne de Sağlık Bakanlığı bugüne kadar sorun olarak görmemiştir. Pandemi mücadelesinde üniversite hastanelerini yok saymak emeği, sağlık emekçilerini yok saymaktır.  YÖK ve Sağlık Bakanlığı üniversite hastanelerinin uzun dönemdir yaşadığı soruna daha fazla sessiz kalmamalıdır" ifadesine yer verildi. 

"Sermayenin payına rant, emekçinin payına alkış düştü"

Şehir hastanelerinin müteahhitlerine 2020 yılında 8.739 milyonluk kira ve hizmet bedeli ödenirken, ödeme 2021 bütçesinde 16.391 milyon lira ayrıldığının vurgulandığı açıklamada; "Pandemi sürecinde 'hastanelerini hizmete kapatacakları' restini çeken özel sektör ödemelerinde 2020 yılında yüzde 15’lik artış yaşanırken, 2021 Mayıs ayında ise yüzde 20’lik zam yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde tavandan ek ödeme ile aylık net 400-450 milyon TL ödeme yapmayı sağlık emekçilerine lütuf olarak sunulurken, 2021 yılında aylık Şehir Hastanelerine en az 1.366 milyon TL ödeme yapılacak olup, özel sağlık sektörüne ise SGK tarafından aylık 1.031 milyon TL ödeme yapılmaktadır. Pandemi döneminde sermayenin payına; 'Kâr-Rant', emekçileri payına ise, 'kahramanlara alkış', 'destan yazanlara mektup' düşmüştür" denildi

Açıklamada, sağlık emekçilerinin emeklerinin yok sayıldığı vurgulanarak, şöyle denildi: 

"Bir kez daha ifade ediyoruz: Sağlık hizmetleri ekip işidir, kırıntı değil emekliliğe esas yoksulluk sınırının üstünde temel ücret zammı istiyoruz. Fiili hizmet yıpranma payımız ve ek gösterge haklarımızı istiyoruz. Halkın sağlık hakkını ve sağlık emeğini gören, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin meslek tanımlarının kendi mesleki talepleri doğrultusunda yapıldığı, sosyal devlet ilkesine uygun sağlık politikalarının bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz!”