Eğitim

Rektör İbiş döneminde Mülkiye'de 67 disiplin soruşturması açıldı, 36 öğretim üyesi KHK ile atıldı!

Disiplin soruşturmalarının 39'u “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan bilim insanlarına açıldı

07 Haziran 2018 23:01

Mülkiyeliler Birliği, OHAL KHK’ları ile ihraç edilen Dr. Barış Ünlü ve Dr. Özlem Albayrak tarafından hazırlanan “Prof. Dr. Erkan İbiş’in Rektörlüğü Döneminde A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Elemanlarına Uygulanan Baskılar ve Tasfiyeler” başlıklı raporu kamuoyu ile paylaştı.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, Türkiye’nin en köklü sosyal bilim okulu olan Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye özellikle Erkan İbiş’in rektörlüğü döneminde büyük bir akademik tahribata uğradığına dikkat çekerek, üniversite olmanın gereğinin, akademisyenlerin bilimsel olarak her konuyu ele alabilmeleri, düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, fikirlerini ve eleştirilerini toplumsallaştırabilmeleri olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Akademik üretimin niteliği ve gücünün kaynağı da özgür bir bilimsel ortamın sağlandığı koşullardan geçer.  Mülkiyeliler Birliği olarak, başta Birliğimizin köklerinin dayandığı Fakültemiz olmak üzere Türkiye üniversitelerinde bilimsel özgürlük ve akademik özerkliğin sağlanması, Fakültemizin uğradığı akademik tahribatın giderilmesi için çabamızı sürdüreceğiz” dendi.

Rapora göre, Ankara Üniversitesi, Erkan İbiş’in rektör olmasının ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde toplam 48 öğretim elemanına 67 disiplin soruşturması açtı. Bu soruşturmaların 39’u 11 Ocak 2016’da kamuoyuna açıklanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan bilim insanlarına açıldı. Bu süreçte, SBF-Mülkiye’den 36 öğretim elemanı OHAL KHK’ları ile ihraç edildi.

Raporda yer alan veriler şöyle:

 • Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, 2014 yılından başlayarak üç yılda 48 öğretim elemanına soruşturma açtı.
 • Öğretim elemanlarına açılan disiplin soruşturması sayısı 67.
 • Disiplin soruşturmalarının 39’u “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan bilim insanlarına açıldı.
 • SBF’nin seçimle gelen son iki dekanı olan Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Prof. Dr. Serpil Sancar da soruşturma açılan öğretim elemanları arasında yer aldı.
 • Erkan İbiş, Rektörlüğü döneminde, SBF’nin ve öğretim elemanlarının Yeni Akit, Habervaktim ve Vahdet gibi dinci basın organları tarafından hedef gösterilmesine gerekli tepkiyi göstermedi.

Soruşturma Açılan Öğretim Elemanları:

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Prof. Dr. Serpil Sancar, Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya, Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü, Dr. Onur Can Taştan, Dr. Hasan Pekdemir, Dr. Nail Dertli, Aysun Gezen, Celil Kaya, Ozan Değer, Prof. Dr. Gökçen Alpkaya Doç. Dr. Şennur Özdemir, Dr. Dinçer Demirkent, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen, Doç. Dr. Emel Memiş, Doç. Dr. Ferda Dönmez Atbaşı, Nezahat Ezgi Oral Soydaş, Kamuran Akın, Dr. Faruk Alpkaya, Yrd. Doç. Özlem Albayrak, Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse, Yrd. Doç. Ahmet Murat Aytaç, Aydın Ördek, Prof. Dr. Aykut Namık Çoban, Doç. Dr. Benan Eres, Doç. Dr. Bülent Duru, Can Şeker, Canberk Gürer, Dr. Cavidan Soykan, Ekin Değirmenci, Yrd. Doç. Dr. Elçin Aktoprak, Hande Dönmez, Prof. Dr. İlhan Uzgel, Metin Öztürk, Doç. Dr. Murat Sevinç, Mühdan Sağlam, Nazan Bedirhanoğlu Balaban, Doç. Dr. Nilgün Erdem, Nisan Kuyucu, Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu, Dr. Utku Balaban, Dr. Zafer Yılmaz, Prof. Dr. Zeliha Etöz

Soruşturma Konuları:

 • İzinsiz olarak görev yerini terk etmek.
 • Öğrencilerin kendi fakültelerinde sınava girmeleri ve sınav güvenliğinin sağlanması hususları üzerinde durmamak.
 • Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret.
 • Güvenlik önlemlerinin alınmasında görev, yetki ve sorumluluk sahibi iken, yaptığı açıklama nedeniyle bu görev, yetki ve sorumluluğunuz ile bağdaşmayan tutum davranış ve söylem içerisinde olmak.
 • Asayiş sağlamakla yükümlü emniyet görevlileri ile tartışmak ve görevlerini engellemeye çalışma.
 • Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
 • Görevin işbirliği ilkesi yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
 • Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesinden çıkan öğrenci grubu ile birlikte Cemal Gürsel Caddesini trafiğe kapatarak oturma eylemi yapmak.
 • Twitter hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başı olup, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı Makamına hakaret ederek Devletimizin egemenlik organının saygınlığını zedelemek.
 • Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki düzenini değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratıp, Devletin güvenliğini ve kamu düzenini bozmak amacıyla hareket eden yasa dışı terör örgütlerinin eylemlerini meşru göstermek.
 • Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş hakkında tahkir edici nitelikte itham ve isnatlarda bulunmak.
 • Devam eden soruşturmalarla ilgili gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri de elektronik ortamda süreklilik arz eder biçimde paylaşmak.
 • Prof. Dr. Erkan İbiş hakkındaki asılsız iddialar, ithamlarda bulunmak.
 • Üniversite yönetimi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nı hedef alan ifadeler kullanmak.
 • Ek ders yapmak, panel düzenlemek.

Rektörlüğün Hazırladığı Listelerle SBF’den Atılan Öğretim Elemanları:

1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname: Nail Dertli, Onur Can Taştan, Aysun Gezen, Ozan Değer, Celil Kaya, Nezahat Ezgi Oral Soydaş ve Kamuran Akın.

6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname: Faruk Alpkaya ve Özlem Albayrak.

7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname: Ahmet Haşim Köse, Ahmet Murat Aytaç, Aydın Ördek, Aykut Namık Çoban, Barış Ünlü, Benan Eres, Bülent Duru, Can Şeker, Canberk Gürer, Cavidan Soykan, Dinçer Demirkent, Ekin Değirmenci, Elçin Aktoprak, Gökçen Alpkaya, Hande Dönmez, İlhan Uzgel, Metin Öztürk, Murat Sevinç, Mühdan Sağlam, Nazan Bedirhanoğlu Balaban, Nilgün Erdem, Nisan Kuyucu, Pınar Ecevitoğlu, Şennur Özdemir, Utku Balaban, Zafer Yılmaz ve Zeliha Etöz.

Emekli Olmak Zorunda Kalan Öğretim Elemanları:

Prof. Dr. Gülay Toksöz ve Prof. Dr. Alev Özkazanç.

Tasfiyeye Tepki Göstererek Emekli Olan Öğretim Elemanları

Prof. Dr. A. Gürhan Fişek.