Yaşam

Psikoloji bölümü başkanı işe iade davasını kazandı

Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde işten çıkarılan Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu, üniversitelerin keyfi yönetilemeyeceğini söyledi

13 Ekim 2014 20:45

Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu'nun işe iade davasında mahkeme "deneme süresi hukuksuz" kararını verdi. Değirmencioğlu, kararın; üniversitelerin keyfi yönetilemeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Beyza Kural’ın Bianet’teki haberine göre, yürütmeyi durdurma kararı ile görevine geri dönen Değirmencioğlu’nun işe iadesi, 25 Eylül tarihinde verilen nihai kararla kesinleşti.

Mahkeme, Değirmencioğlu’nun işten çıkarılmasına gerekçe gösterilen iş sözleşmesindeki, “İlk işe girişte deneme süresi iki ay olup, taraflar bu süre içerisinde gerekirse, işbu sözleşmeyi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir" ifadesinin hukuksuz olduğunu belirtti.

 

‘Akademisyenler mücadele etmeli’

 

Değirmencioğlu, “Haksızlığa uğrayan akademisyenlerin haklı olduklarını göstermek için mahkemeye gitmesi büyük önem taşıyor. Bu özel üniversitelerde çalışan tüm akademisyenleri ilgilendiren bir durum, tüm üniversiteler ve akademik özgürlük ile ilişkili bir mesele” diyerek benzer sorunlar yaşayan akademisyenlere mücadele etme gerektiği çağrısı yaptı.

Serdar Değirmencioğlu 15 Eylül 2013’te başladığı işten 24 Ekim 2013’te çıkarıldı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 7 Nisan 2014’te yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve Doğuş Üniversitesi bu karara Bölge Mahkemesi'nde itiraz etmişti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulu, bu itirazı 28 Mayıs tarihinde reddetmiş ve Değirmencioğlu 2 Haziran’da görevine dönmüştü.

 

Gerekçeleri somut ve objektif değil

 

Kurul kararında şöyle denilmişti:

“Dava dosyasının incelenmesinden, (...) idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiği anlaşıldığı cihetle kararın dayandığı kanuni ve hukuki gerekçeler mahkememizce de uygun görüldüğünden itirazın reddine, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine 28/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Mahkeme işten çıkarılmanın iptaline ilişkin kararında şu ifadelere yer verdi:

“Dava konusu olayda, davalı idarenin iş sözleşmesi yapma ve sözleşmeyi sona erdirme konusunda takdir yetkisi olduğu, ancak bu takdir yetkisinin kullanılmasının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu tartışmasız ise de; davacının görevden alınmasını gerektiren hususların davalı idarece somut ve objektif verilerle ortaya konulmadığı gibi, davacının görevde başarılı olmadığına ve hizmetine ihtiyaç bulunmadığına ilişkin bilgi ve belge de bulunmadığı, ayrıca davacının görevde kaldığı sürenin çok kısa olduğu anlaşıldığından; davacının görevine son veren dava konusu işlemde bu haliyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

 

‘Üniversiteler keyfi yönetilemez’

 

Değirmencioğlu, kararın  "akademik özgürlüğün ve iş güvencesinin üniversitelerin ayrılmaz bir parçası olduğunu; akademik özgürlüğün özel üniversitelerde de güvenceye alınması gerektiğini ve üniversitelerin keyfi yönetilemeyeceğini gösterdiğini" belirtti.

Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Değirmencioğlu’nun işten çıkarılmasıyla dört akademisyen kalmış, öğrenciler bu konuda eylem yapmıştı.

2012’de aynı bölümde, 43 kadar akademisyenin işten çıkarıldığını ve dava açan tek kişinin işe iadeyi kazandığını belirten Değirmencioğlu, kendi davasını da hatırlatarak, akademisyenlerin karşılaştıkları zorluklara rağmen mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.


 

İlgili Haberler