Gündem

Prof. Dr. Süleyman Kaynak: Yeni YÖK yasası paralel eğitim doğurur

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesinin hazırladığı YÖK tasarısı raporunda, başta büyük üniversiteler olmak üzere birçok tıp fakültesinin kan kaybetmesine yol açacağını savundu

28 Haziran 2014 14:08

Yeni Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tasarısını inceleyen İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak, hazırladığı raporda, "Bu yasa tasarısı ile Türkiye'de YÖK çatısı altındaki tıp fakültelerine paralel bir tıp eğitim modeli getirilmektedir" ifadesini kullandı.

Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaştığı takdirde önce TÜSEB kurulacak. Daha sonra da tıp fakülteleri TÜSEB’e bağlanacak.

Bütün tıp fakülteleri üzerinde tasarruf yapma yetkisine sahip olacak olan TÜSEB, tıp fakültelerinin kadrolarında da oynama yapabilecek. ‘Sağlık YÖK’ü gibi hareket edecek olan TÜSEB’in başkanı ise Sağlık Bakanı olacak.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak yeni kanun tasarısını inceleyerek bir rapor hazırladı. Radikal gazetesinden İdris Emen’in ulaştığı yeni kanun tasarısını ele alan o raporun içeriği şöyle:

Raporda, Türkiye genelinde 84 tıp fakültesinin bulunduğu, ancak tıp fakültelerinin her geçen yıl daha fazla bütçe açığı verdiği ifade edildi. Başta büyük üniversiteler olmak üzere birçok tıp fakültesinin kan kaybetmesinin sebepleri ise şu şekilde sıralandı:

1-Tam gün yasası sonrasında Türkiye Genelinde klinik branşlarda üniversite hastanelerinin yüzde 24 oranında öğretim elemanı kaybetmesi.

2-Öğretim üyesi için ödenen katkı payının kaldırılması sonucunda üniversite hastanelerinde nakit giderler için kullanılan gelirlerde yüzde 15 oranında azalma yaşanması.

3- SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyatlarının 6 yıl boyunca artmaması sonucunda tıp fakültelerinde gelir gider dengesinin kurulamaması.

4- Finansal dengelerin bozulması ve artan borçlanma nedeni ile üniversitelerin satın alma maliyetlerinin yükselmesi.

5- Gider azaltıcı olarak üç yıl önce önerilen Üniversite Hastaneleri Birliği’nin kurulamaması ve bunun sonucunda toplu satın alımlarının yapılamaması, üniversite hastanelerinin ölçek ekonomi anlayışı ile mal ve hizmet alımı yapamaması.

 

Tıp fakülteleri Sağlık Bakanlığı’na bağlanıyor

 

Tıp fakültelerinin ek kaynak bulmak için gayrimenkullerini satmak veya kurumlarını Sağlık Bakanlığına devretmek mecburiyetinde bırakıldığını belirten Prof. Dr. Süleyman Kaynak, hazırladığı raporda yeni kanun tasarısını şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu yasa tasarısı ile Türkiye’de YÖK çatısı altındaki tıp fakültelerine paralel bir tıp eğitim modeli getirilmektedir. Yönetim, finans ve kadrolaşma olarak, bu sistem doğrudan Sağlık Bakanlığı'na bağlanmaktadır.”

İlgili Haberler