T24 Podcast

Podcast | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Rumca bilmeseler de Yunanistan'a gönderildiler"

02 Mayıs 2024 08:00

1923 yılının Kasım ayında fiilen başlayan nüfus mübadelesi ile 1 milyon 200 binden fazla Ortodoks, Anadolu’dan Yunanistan’a, yarım milyona yakın Müslüman da Yunanistan’dan Anadolu’ya göç etmek zorunda kaldı. Mübadelenin özünde aslında etnik köken değil, dine dayalı bir homojenleştirme isteği yatıyor. Zira mübadiller arasında hiç Türkçe bilmeyen Müslüman ya da hiç Rumca bilmeyen Ortodokslar da vardı. Mübadele tarihçiler için de adeta bir gayya kuyusu. Hangi tarafını çeksen diğer tarafı eksik kalıyor. Tek bir tarafı aydınlatanlar tarihin diğer yanını karanlıkta bırakıyorlar. Mübadeleye dair tarih yazımı uzun bir süre kendini devlet politikalarından bağımsız kılamıyor. Bu nedenle de tarihçi Prof. Dr. Elçin Macar, "Tarih yanlış yazılıyor" diyor.
Tefrika 24 podcast serisinin bütün bölümleri

TEFRİKA 24 (I) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Mustafa Kemal çağırdı, geldik"

TEFRİKA 24 (II) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Rumca bilmeseler de Yunanistan'a gönderildiler"

TEFRİKA 24 (III) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Yunanistan’da Müslüman, Türkiye’de gavur tohumu"

TEFRİKA 24 (IV) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Mübadiller, her iki ülkede de hep öteki oldular"

TEFRİKA 24 (V) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "İşçiler at pazarında gibi kontrol edildi"

TEFRİKA 24 (VI) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "Ford Grevi'nde Alman işçiler bile halay çekmeyi öğrendi"

TEFRİKA 24 (VII) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "80'lerde büyük eylemlerin başını Türk işçiler çekiyordu"

TEFRİKA 24 (VIII) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "Duvarın yıkılmasıyla saldırganlık ortaya çıktı"

TEFRİKA 24 (IX) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "11 Eylül sonrasında daha ırkçı oldular"

TEFRİKA 24 (X) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "Nasıl kıydın benim kınalı kuzuma?"