Sosyal Güvenlik

Ölüm Yardımı Nedir?

25 Ağustos 2008 03:00

Cevap: Ölüm yardımı öncelikle emeklinin sağlığında verdiği beyannamede gösterdiği kişiye ödenir. Beyanname vermemiş ise eşine, eşi bulunmuyorsa çocuklarına, çocukları da bulunmuyorsa ana ve babasına, onlar da bulunmuyorsa kardeşlerine yapılır. Ölüm yardımının yukarıda açıklandığı şekilde ödenmesi mümkün değilse, masrafları kendilerinin yaptığını belgeleyenlere, ölüm yardımı tutarını geçmemek üzere ödenir. 01.01.2007 tarihinden itibaren ödenmekte olan ölüm yardımı tutarı 892,72-YTL.? dir. Ancak ölenin almakta olduğu aylık miktarının (makam, temsil veya görev tazminatı tutarları hariç) söz konusu tutardan fazla olması halinde ölüm yardımı aylık miktarı üzerinden ödenir. Ölüm yardımı ödenebilmesi için; A) Eş,çocuk,anne ve baba ve kardeşlerinden istenen belgeler; 1- Veraset ilamın tasdikli bir örneği ile ilgilinin ölüm tarihini ve tüm aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslını 2- Varislerin talep dilekçeleri, B) Bunların dışındakiler; 1- Ölen kişi için yapılan masrafların kim tarafından yapıldığını gösterir köy veya mahalle muhtarlığınca onaylanmış ilmühaber 2- Cenaze için yapılan masraflara ait fatura,(eğer fatura emeklinin ölüm tarihinde düzenlenmemiş ise;masrafların ilgili adına yapıldığına dair ibarenin bulunması gerekmektedir). ile birlikte Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri, gerekmektedir.