Eğitim

Öğretmen adaylarının KPSS puanları 2 yıl geçerli olacak

Yönetmelikteki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ağustos 2018 12:55

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren memur olarak ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav hakkında genel yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Yönetmeliğin 11. maddesinde öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi 1 yıldan 2 yıla çıkartıldı. 

Yönetmeliğin 11. maddesinde; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir. Fakat, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi 1 yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise önceki sınavın sonuçları, bir sonraki yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder ifadeleri yer alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde yer alan detaylara göre; Kamuya ilk defa atanacaklar için uygulanan sınav yönetmeliğinin bazı hükümlerinin değiştiği görüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği şöyle;

"Ekli "Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav hakkında genel yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir. ifadeleri kullanıldı.

Kamu görevlerinde ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik yapılmasına dair yönetmelik

Madde 1- 18 Şubat 2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ''Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar'' için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmeliğin 11 inci maddesinin birini fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2- Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür." ifadelerine yer verildi.

Yapılan düzenlemede özet olarak, öğretmen adaylarının KPSS puanları 2 yıl geçerli olacak.