Eğitim

ODTÜ Mezunlar Konseyi: Atanmış dekan görevi iade etsin

"Üniversitemizde bu tür müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir"

16 Eylül 2021 12:18

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Konseyi, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne seçime katılmayan bir öğretim üyesinin dekan olarak atanmasına tepki gösterdi. Mezun dernekleri bir açıklama yayınlayarak, dekanlığa atanan Feride Pınar Acar’ın görevi iade etmesini ve fakültenin iradesine saygı duyularak bir an önce Erkan Erdil’in dekanlık görevine atanmasını talep etti.

GazeteDuvar'ın haberine göre, ODTÜ Mezunlar Konseyi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yüzde 87’lik destek ile Erkan Erdil fakülte dekanı olarak kabul görmüştür"

"İİBF, üniversite geleneklerini/teamüllerini gözeterek dekan belirleme sürecinde Eğilim Yoklama Komisyonu kurmuştur. Komisyon tarafından Eğilim Yoklama Takvimi 14 Mayıs 2021 tarihinde tüm fakülte öğretim üyeleri ile paylaşılmıştır. Sürecin üniversite yönetimi ile koordinasyon içinde yürütülmesi için de Rektörlük yetkililerinin sürecin bir parçası olması talebi Rektörlük makamına iletilmiştir. Ancak bu talebe herhangi bir yanıt alınamamıştır.

18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan oylamaya, oy kullanabilecek 81 öğretim üyesinden 73’ü katılmıştır. Oylamaya katılan öğretim üyelerinin 64’ünün oyu ile yani yüzde 87’lik destek ile Erkan Erdil fakülte dekanı olarak kabul görmüştür. Bu süreç devam ederken, üniversitenin gelenekleri göz ardı edilerek Fakülte süreçlerine dahil olmayan Prof. Dr. Feride Pınar Acar’ın, başvurusunu Rektörlüğe ilettiği Rektörlüğün 20 Mayıs 2021 tarihli açıklamasından anlaşılmaktadır. 09.09.2021 tarihinde Rektörlük tarafından yapılan bilgilendirme ile Feride Pınar Acar’ın YÖK tarafından asaleten Dekanlığa atandığı paylaşılmıştır.

Özerk üniversite, özgür bilimsel eğitim imkânlarının geliştirilmesi hem üniversitemiz hem de ülkemiz için elzemdir. Bu alanlarda atılan her geri adım, yapılan her karşı müdahale toplumu karanlığa mahkûm edecek sürecin önünü açmaktadır. Üniversitemizde bu tür müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir."

"Sayın Feride Pınar Acar’ın görevi iade etmesini bekliyoruz"

"Üniversitelere saldırıların arttığı, akademinin tamamen karanlığa gömülmeye çalıştığı bu dönemde; ODTÜ İİBF Dekanlığı gibi önemli bir sorumluluğu almaktan kaçınmayan Erkan Hocamızın yanındayız.

ODTÜ Mezunları Konseyi olarak; Sayın Feride Pınar Acar’ın görevi iade etmesini bekliyor, fakültenin iradesine saygı duyularak bir an önce Erkan Hocamızın Dekanlık görevine atanmasını talep ediyoruz. Üniversitemizin tüm bileşenlerinin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini önemli buluyor, sürecin takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz.

Üniversitelerin özerkliğini, özgür bilimsel eğitimi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.”