Eğitim

Mustafa Karaalioğlu: Bir asırlık eğitimi ve müfredat meselemizi şükürler olsun birkaç hafta içinde hallettik

25 Mayıs 2024 09:52

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, kabul edilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredata ilişkin, "Biz ise, en az bir asırlık eğitimi ve müfredat meselemizi şükürler olsun birkaç hafta içinde hallettik" ifadelerini kullandı. 

Eğitimin her şeyin başı ve kalbi olduğunu kaydeden Karaalioğlu, yeni müfredatın uzun bir geçmişi olduğu söylense de çok hızlı gelişip kabul edildiğine değindiği yazsının ilgili bölümü şöyle:

"Daha yüksek bir hızı da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı’nın açıklamasından anlıyoruz. Başkan, 10 Mayıs’tan bu yana -sadece 12 günde- 67 bin 284 öneri ve görüşün incelendiğini açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli ayrıca, “Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, özenle değerlendirildi. Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı” da dedi. En azından uzmanlar, eğitimciler konuyla alakadar olmuş, bakanlık da bu alakayı not etmiş. Bütün bu oldu bitti havası içinde bu açıklamayı olumlu haneye kaydedelim.

Birçok uzman apar topar getirilen yeni sistemin zaten uygulanamayacağını düşündüğü için yaşananlara fazla aldırmıyor. Doğru bir yaklaşım değil. Uygulansa da uygulanamasa da müfredat eğitimdeki en temel ihtiyaçtır ve varlığı, yokluğu ya da eksikliği bir eğitimi yılı için dahi çok önemlidir. Türkiye, yıllardır yaşandığı gibi yeni bir hercümerç, dağınıklık, belirsizlik ve neticede eğitimde kalitesizlik halini kaldıramaz. Vakti yok, kaynağı yok, yetişmiş kaliteli öğrencisi hemen hemen hiç yok. Müfredatın kapağı açılmışsa o mükemmel olmak zorundadır. Hatta herkese örnek ve model olacak kaliteyi yakalamış olmalıdır.

Üniversite öncesi eğitimde çok az oranda öğrenciyi gerçek anlamda öğrenci yapabiliyoruz. Üniversitelerin durumu ise malum. Bu şartlarda hazırlanan bir müfredatın güçlü iddiaları taşıması gerekir. Büyük bir dönüşüm iddiasını içermesi mutlaka gerekir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu duyguyu vermiyor. Metinde aksi yazıyor olsa da “Çağın gereklerini yakalamış, yaratıcı, sorgulayıcı bir model” kanaati yansımıyor.

Şu halde, madem kademeli uygulamaya geçilecek en azından müfredat uzun bir süre daha; mesela gelecek yıl sonuna kadar değişime ve önerilere açık kalırsa iyi olur. Böylesine önemli bir konu bu kadar apar topar paketlenmeyi hak etmiyor."