Politika

MECLİS'E 827 BİN ZİYARETÇİ   TBMM (A.A)

31 Aralık 2010 13:12

-MECLİS'E 827 BİN ZİYARETÇİ   TBMM (A.A) - 31.12.2010 - TBMM Genel Kurulu, 2010 yılındaki çalışmaları kapsamında 148 düzenlemeyi yasalaştırdı. TBMM Genel Kurulu bin 500 saate yakın çalıştı. Meclis'in bu yılki ziyaretçi sayısı yaklaşık 827 bine ulaştı. Bu yıl TBMM Başkanlığına 189 kanun tasarısı, 266 kanun teklifi sunuldu. TBMM'nin 23. Dönem'in başından beri 743'e ulaşan tasarı, 821'e ulaşan tekliften 148'i kanunlaştı. Hükümet, yıl içinde 3 kanun tasarısını, milletvekilleri ise 3 teklifini geri çekti. Bazı tasarı ve teklifler de birleştirilerek yasalaştığı için halen genel kurul gündeminde 72 tasarı, 24 teklif, komisyonlarda ise 276 tasarı, 616 teklif bekliyor. Meclis, yıl içinde 29 da karar aldı. Milletvekilleri, değişik konulara ilişkin ilgili bakanlardan sözlü soru önergeleriyle bilgiye ulaşmaya çalıştı. Yıl içinde 659 sözlü soru önergesinden 212'si cevaplandırıldı, 24'ü geri alındı, 72'si ise sahibine iade edildi. 25 önerge işlemde bulunuyor, 326'sı ise Genel Kurul gündeminde. Milletvekilleri, denetim yollarından biri olan yazılı soru önergesi yoluna da sık başvurdu. Bu yıl verilen 6 bin 69 yazılı soru önergesinin ise 2 bin 280'si cevaplandırıldı, 8'i geri alındı. Süresi içinde cevaplandırılmayan 2 bin 724 yazılı soru önergesinden bin 932'sine sonradan cevap geldi. 357 soru önergesi, İçtüzük hükümlerine uygun olmadığı için iade edildi, 700 önerge ise işlemde bulunuyor. Genel Kurul Gündemi'nde, 356'sı önceki yasama yıllarından olmak üzere toplam 818 Meclis Araştırması önergesi bulunuyor. Bu yıl içinde, ayrıca 4 genel görüşme, 4 tane de gensoru önergesi işleme alındı. Gensoru önergelerinin gündeme alınmaları Genel Kurul tarafından reddedildi. -BİN 500 SAATLİK ÇALIŞMA-   Genel Kurul, bu yıl içinde gündemdışı konuşmalar, yasa tasarı ve tekliflerini yasalaştırmak, sözlü soruların yanıtlanması, araştırma ve gensoru önergeleri gibi konuları ele almak için yoğun bir mesai yaptı.  TBMM Genel Kurulu bin 500 saate yakın çalıştı; bu görüşmelerle ilgili tutanaklar ise 45 bin sayfaya ulaştı.  -SANDALYE DAĞILIMI-  TBMM'deki sandalye dağılımında da bazı değişmeler oldu.   Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan, 12 Nisan'da AK Parti'den istifa etti, 12 Ağustos'ta MHP'ye katıldı. İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu 2 Temmuz'da AK Parti'den ayrıldı, bağımsız Ankara Milletvekili Mücahit Pehlivan 13 Temmuz'da AK Parti'ye geçti. 26 Ekim'de ise Şanlıurfa Bağımsız milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun AK Parti'ye katılımının ardından Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri partisinden ayrıldı. CHP'deki yaşanan gelişmelerin ardından bağımsız milletvekilleri Emrehan Halıcı (Ankara), Kamer Genç (Tunceli), Harun Öztürk (İzmir), Hüseyin Pazarcı (Balıkesir), Ahmet Tan (İstanbul), Tayfun İçli (Eskişehir) bu partiye geçti. Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması sürecinde ''Evet'' oyu kullanacağını açıklayan ve hakkında disiplin işlemi başlatılan Eşref Erdem'in (Ankara) yanı sıra İlhan Kesici (İstanbul) CHP'den istifa etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş, 18 Kasım'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  TBMM'de 2010 yılı sonu itibariyle AK Parti'nin 335, CHP'nin 101, MHP'nin 70, BDP'nin 20, DSP'nin 6, Demokrat Parti ve Türkiye Partisi'nin 1'er milletvekili bulunuyor; bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 7. TBMM'deki 9 milletvekilliği de değişik nedenlerle boşalmış durumda. -MECLİS'İN ZİYARETÇİLERİ- TBMM'nin ziyaretçi trafiği bu yıl da yoğun oldu. Meclis'in bu yılki ziyaretçi sayısı yaklaşık 827 bine ulaştı. Öğrenciler de Meclise yakın ilgi gösterdi; TBMM'yi görmek ve tanımak amacıyla bin 332 grup içerisinde 83 bin 413 öğrenci Meclise geldi. Bu yoğunluk Meclis lokantalarına da yansıdı. Bu yıl 939 bin kişi lokantalardan yararlandı.

ETİKETLER

haber