Politika

Marksizm Günleri, 11 Mayıs'ta başlıyor

DSİP'in düzenlediği Marksizm Günleri, 11 – 15 Mayıs tarihleri arasında 24. kez gerçekleştirilecek

09 Mayıs 2016 20:45

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) tarafından düzenlenen Marksizm Günleri, 11 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında 24. kez gerçekleştirilecek. Marksizm Günleri, 11 Mayıs'ta Taxim Hill Otel'de saat 17.00'de başlayacak. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte enerji politikalarından Alevilere yönelik ayrımcılığa, Ergenekon davasından yeni anayasa ve başkanlık sistemine, savaş ve göçmen krizinden Ortadoğu’daki mezhepçilik tartışmalarına 24 konu başlığı altında toplantılar düzenlenecek.

HDP Milletvekili Mithat Sancar, Meclis’in gündemini oluşturan yeni anayasa tartışmaları ve başkanlık sistemi üzerine düzenlenen toplantıdaki katılımcılardan biri olacak. Dikkat çeken konuşmacılar arasında bulunan Açık Radyo’nun kurucusu Ömer Madra, ‘Kapitalist Enerji Politikaları ve Yerli Halkların Mücadelesi’ başlıklı toplantıda konuşacak. Gazeteci Alper Görmüş, ‘Hangisi Darbe: Ergenekon – Balyoz Mu, 17 – 25 Aralık Mı?’ başlıklı toplantıda konuşmacı olarak katılacak. Gazeteci Mete Çubukçu da ‘Savaş, Kapitalizm ve Göçmen Krizi’ başlıklı toplantıdaki konuşmacılardan biri olacak.

Marksizm Günleri'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Marksizm toplantılarının konuşmacılarından biri olan Terry Eagleton, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle çok istemesine rağmen bu sene aramızda olamayacak" dendi.

 

DSİP tarafından düzenlenen Marksizm 2016 etkinliğinin programı ve basın bülteni şöyle:

Özgürlükçü solun en geniş tartışma platformu olan Marksizm toplantıları bu yıl, 11-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

DSİP tarafından 24 yıldır düzenlenen etkinlikte, beş gün boyunca 20’den fazla toplantıda Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarının yanı sıra Marksist geleneğe dair pek çok konu aktivistlerin, öğrencilerin, işçilerin, akademisyenlerin ve yazarların katılımıyla tartışılacak.

İklim değişikliğinden cinsiyetçiliğe, milliyetçilikten din ve siyaset ilişkisine, emperyalizmden göçmenlerle dayanışmaya, kitlesel bir antikapitalist sol ihtiyacından 1915 soykırımına, dünya halklarının tarihinden 21. yüzyılda sosyalizme, ABD dizilerindeki sistem eleştirisinden LGBTİ hareketine, Rosa Luxemburg’un devrimci fikirlerinden işçi sınıfı mücadelesine, Troçki’nin Marksist geleneğe katkılarından demokrasi talebine kadar, farklı konudaki birçok soruya, hep birlikte yanıt arayacağız.

Marksizm, sadece bir tartışma platformu olmayacak, beraber tartışacağız ama aynı zamanda dünyayı beraber değiştirmek için beraber eylemler planlayıp beraber örgütleyeceğiz.

Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, karamsarlığa karşı umudu savunmak için, gelin Marksizm2016’da hep birlikte tartışalım.

*Program ve katılıma dair detaylı bilgiler aşağıda

İletişim: 0531 451 62 51
www.marksizm.biz
marksizmgunleri@gmail.com

 

11 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

 

17.00-18.15

ALEVİLERE YÖNELİK DEVLET ŞİDDETİ  VE AYRIMCILIK                                            

Ali Kenanoğlu (HDP eski milletvekili, Evrensel yazarı)
Atilla Dirim (DSİP üyesi, Marksis.org yazarı)
Cafer Solgun (Yüzleşme Derneği başkanı, araştırmacı-yazar)

19.00-20.15

KAPİTALİST ENERJİ POLİTİKALARI VE YERLİ HALKLARIN MÜCADELESİ                                                          

Anıl Yüksel (Antikapitalistler aktivisti, Sosyalist İşçi yazarı)
Talat Çetinkaya (Mezopotamya Ekoloji Hareketi Aktivisti)
Ömer Madra (iklim aktivisti, Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni)

 

12 Mayıs 2016 PERŞEMBE

 

17.00-18.15

TROÇKİ: EŞİTSİZ-BİLEŞİK GELİŞİM VE TARİHSEL HAREKET                          

Mahir Özen (Antikapitalist Öğrenciler)
Meltem Oral (Sosyalist İşçi yazarı)

19.00-20.15

HANGİSİ DARBE: ERGENEKON-BALYOZ MU, 17-25 ARALIK MI?                                                       

Alper Görmüş (Araştırmacı gazeteci)
Atilla Aytemur (Yeşil Sol Parti üyesi)
Erdal Doğan (Malatya ve Zirve katliamı davası avukatı)
Roni Margulies (Altüst dergisi editörü)

 

13 Mayıs 2016 CUMA

 

13.00 - 14.15

ROSA LUXEMBURG'UN DEVRİMCİ MİRASI: SOSYAL DEVRİM Mİ, SOSYAL REFORM MU?      

İdil Ügüt (Antikapitalist Öğrenciler)
Nuran Yüce (DSİP üyesi)

15.00-16.15

YENİ ANAYASA AMA NASIL?
BAŞKANLIK MI DEMOKRASİ Mİ?                            

Ferhat Kentel (Sosyolog, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Mithat Sancar (HDP milletvekili, hukukçu, yazar)
Turgut Tarhanlı (Hukukçu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi)

17.00-18.15*

AKP KİME HİZMET EDİYOR?         

Hayko Bağdat (Yazar)
Ufuk Uras (Yeşil Sol Parti üyesi)

SYRIZA, PODEMOS, CORBYN, SANDERS: UZLAŞMA MI KOPUŞ MU?

Meltem Oral (DSİP Eş sözcüsü)
Sotiris Kontogiannis (SEK - Sosyalist İşçi Partisi -Yunanistan)

19.00-20.15

21. YÜZYILDA MARKSİZM AÇIKLAYICI BİR TEORİ Mİ? 

Alex Callinicos (SWP-Sosyalist İşçi Partisi - İngiltere)

 

14 Mayıs 2016 CUMARTESİ

 

11.00 - 12.15

DEVLETİN HEGEMONİK GELENEĞİ OLARAK KEMALİZM                      

Barış Ünlü (Ankara Üni. SBF Öğretim Üyesi)
Eren Keskin (Avukat, insan hakları  aktivisti)
Ragıp Zarakolu (Yazar, araştırmacı)
Roni Margulies (AltÜst dergisi editörü)

13.00 - 14.15

GÜNÜMÜZDE EMPERYALİZMİN BUNALIMI                             

Alex  Callinicos 

15.00-16.15*

SAVAŞ, KAPİTALİZM VE GÖÇMEN KRİZİ

Noha Kamsheh (Suriyeli aktivist)
Mete Çubukçu (Gazeteci)
Yıldız Önen (Küresel BAK aktivisti, DSİP üyesi)

KADINLARI EZEN MEKANİZMA OLARAK CİNSİYETÇİLİK VE DİRENİŞ                       

Canan Şahin (Akademisyen, Marksist.org yazarı)
Nil Mutluer (Akademisyen, aktivist)    

15.00-16.15

ERMENİ SOYKIRIMI: BİR MÜLKSÜZLEŞTİRME HİKAYESİ  

Ahmet Yıldırım (Babil-Der, araştırmacı)
Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi)
Tolga Tüzün (DSİP üyesi)    

17.00-18.15*

DİRENİŞÇİ İŞÇİLER TARTIŞIYOR: BİRLİKTE NASIL KAZANACAĞIZ?

Bahadır Altan(Gökkuşağı Hareketi)   
Can Irmak Özinanır (Eğitim-Sen üyesi)
Fatma Işık (BİÇDA)
İrfan Kaygısız (Birleşik Metal İş sendikası uzmanı) 
İsmail Yılmaz (Şişe Cam İşçisi) 

ÖRGÜTLENME: AMA NASIL?              

Esra Argış (DSİP üyesi)
Volkan Akyıldırım (Sosyalist İşçi yazarı)     

MARKSİZM VE DİN: KALPSİZ DÜNYANIN KALBİ Mİ?

 Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı)           

19.00-20.15

KÜRT SORUNUNDA DEMOKRATİK ÇÖZÜM OLANAKLARI

Şenol Karakaş (DSİP Eş sözcüsü)
Hakan Tahmaz (Barış Vakfı üyesi)

 

15 Mayıs 2016 PAZAR

 

11.00 - 12.15

TÜRKİYE'DE ANTİSEMİTİZMİN KODLARI   

 Eli Haligua  (Avlaremoz yazarı, DSİP üyesi)
Işıl Demirel (Antropolog, Avlaremoz yazarı)
Riva Hayim (Şalom yazarı)

13.00 - 14.15

BİLİMKURGU FİLM VE DİZİLERİNDE SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Bülent Somay (Bilgi Üniversitesi Öğretim üyesi, yazar, çevirmen)
Kutlukhan Kutlu (Sinema yazarı)

LGBTİ’LERİN KURTULUŞU VE  SINIF MÜCADELESİ           

Canan Şahin (DSİP üyesi)
Şevval Kılıç (LGBTİ aktivisti)

15.00-16.15

ORTADOĞU’DA SAVAŞ VE DİRENİŞ: MEZHEPÇİLİK BİR KADER Mİ?                             

Ghayath Naisse (Devrimci Sol Akım - Suriye üyesi)
Ozan Tekin (Marksist.org editörü)

MİLLİYETÇİLİĞİN SINIFSAL KÖKENLERİ            

Besim Dellaloğlu (Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi, yazar)
Ferda Keskin (İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi )

17.00-18.15

ÖZGÜRLÜKÇÜ VE ANTİKAPİTALİST ALTERNATİFİ HEP BERABER YARATMAK

Norayr Olgar (Kamp Armen aktivisti)
İdil Ügüt (Antikapitalist Öğrenciler)
Sotiris Kontogiannis (Sosyalist İşçi Partisi – Yunanistan)
Berna Tezcan (EğitimSen üyesi)
Ghayath Naisse (Devrimci Sol Akım – Suriye üyesi)
Memet Uludağ ( İrlanda su hakkı aktivisti)
Şenol Karakaş
Meltem Oral

* işaretli zaman periyotlarinda birden fazla  toplantı aynı anda yapılmaktadır.

 

KATILIM 

 

Marksizm 2016 toplantılarına isteyen herkes katılabilir. Davetiyeler için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya kapıdan temin edebilirsiniz.

 

Kampanya stantları

 

Sosyal hareketler, çeşitli kampanyalar ve yayın organları Marksizm 2016 boyunca stantlar açıyorlar. Bu stantlardan çeşitli mücadelelere ilişkin bilgi almak ve aktivist olmak mümkün. Marksizm toplantılarında aynı zamanda eylem önerileri geliyor, tartışılıyor, karara bağlanıyor.

 

Konaklama

 

İstanbul dışından Marksizm 2016’ya katılacak olanlar için istedikleri takdirde konaklama olanağımız var. marksizmgunleri@gmail.com adresine mail atarak ya da www.marksizm.biz adresindeki iletişim formunu kullanarak daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Antikapitalist kitapçı

 

Marksizm 2016 boyunca açık olacak kitapçımızda marksist klasikler, dünya ve Türkiye üzerine güncel politik kitaplar, edebiyat kitapları sergilenecek. Ayrıca Sosyalist İşçi gazetesi, Sosyalist İşçi yayınlarını ve AltÜst dergisini de buradan alabilirsiniz.

 

Kreş

 

Cumartesi ve Pazar günü kreşimiz olacak.

Önceki yıllarda Marksizm etkinliğine katılan konuşmacılardan bazıları şöyle:

AHMET İNSEL AHMET ÜMİT AKIN BİRDAL ALEV ERKİLET ALEX CALLINICOS ALPER GÖRMÜŞ ARUS YUMUL AVİ HALİGUA AYDIN ENGİN AYHAN BİLGEN AYŞE BATUMLU AYŞE HÜR BARIŞ PİRHASAN BASSEM CHİT BEJAN MATUR BEHÇET ÇELİK BESİM DELLALOĞLU BİLGE CONTEPE BOYSAN YAKAR BÜLENT SOMAY CANAN ŞAHİN CHRIS HARMAN CHRISTINE BUCHHOLZ ÇAĞLA OFLAS DINOS AYOMAMATIS DOĞAN ERBAŞ DOĞAN TARKAN EREN KESKİN ERDAL DOĞAN ERTUĞRUL KÜRKÇÜ EYLEM ÇAĞDAŞ FEHİM TAŞTEKİN FERDA KESKİN FERHAT KENTEL FETHİYE ÇETİN FİLİZ KOÇALİ GETHIN ROBERTS GHAYATH  NAISSE GÜLTAN KIŞANAK HAKAN TAHMAZ HAYKO BAĞDAT HİLAL ATICI IŞIN ELİÇİN JOHN MOLYNEUX KEMAL NEBİOĞLU KEMAL ÖRDEK KEREM KABADAYI KORHAN GÜMÜŞ KUTLUKHAN KUTLU KÜÇÜK İSKENDER LALE MANSUR LEVENT PİŞKİN LEVENT ŞENSEVER MARTA CASTİLLO MEHMET ALİ ALABORA MELDA KESKİN MELTEM ORAL METE ÇUBUKÇU METE TUNÇAY METİN YEĞİN MİKE GONZALES MURAT BELGE MURAT ÇELİKKAN MURAT KANATLI MURAT ÖZVERİ MURATHAN MUNGAN NABİ YAĞCI NECMİYE ALPAY NİL MUTLUER NURAN YÜCE NURAY MERT OHANNES KILIÇDAĞI ORAL ÇALIŞLAR ORHAN KEMAL CENGİZ ORHAN PAMUK ÖMER LAÇİNER ÖMER MADRA ÖZCAN ALPER ÖZDEN DÖNMEZ ÖZGÜR SEVGİ GÖRAL PAKRAT ESTUKYAN PANOS GARGANAS RAGIP DURAN RIDVAN AKAR RİTA ENDER ROBER KOPTAŞ RONİ MARGULİES SEBAHAT TUNCEL SAMİ EVREN SARUHAN OLUÇ SELİM DERİNGİL SEVGİ GÖĞÇE SEVİL EROL SEYFİ ÖNGİDER SİNAN ÖZBEK SOTIRIS KONTOGIANNIS ŞENOL KARAKAŞ TALAD AHMET TANER AKÇAM TAYFUN MATER TERRY EAGLETON TOLGA TÜZÜN UFUK URAS ÜMİT KIVANÇ ÜMİT ŞAHİN VEYSİ SARİSÖZEN VOLKAN AKYILDIRIM YASSİN AL-HAJ SALEH YELDA YILDIZ RAMAZANOĞLU YILDIZ ÖNEN YORGO PİTTAS YÜCEL SAYMAN ZEYNEP TOZDUMAN


www.marksizm.biz
https://www.facebook.com/MarksizmGunleri
https://twitter.com/marksizmgunleri