Politika

Mahpus LGBT'ler sorusuna Adalet Bakanı'ndan cevap

CHP'li Melda Onur’un LGBT'lerin cezaevlerinde yaşadığı sorunların ortaya çıkarılması için verdiği soru önergesine Adalet Bakanı Ergin’den cevap geldi

19 Eylül 2013 18:54

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Melda Onur’un, LGBT'lerin cezaevlerinde yaşadıkları sorunların ortaya çıkarılması için verdiği soru önergesine cevap verdi.
Onur, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CISST) ve CHP Cezaevi Komisyonu’nun çalışmaları dahilinde, hapisteki LGBT sayısını, tutuldukları cezaevlerini, hangi suçlar nedeniyle tutuklandıklarını, LGBT’ler için özel koğuşlar olup olmadığını, LGBT mahpusların özel ihtiyaçlarına yönelik düzenleme ve uygulamaları sormuştu.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 8 soruluk önergeye 4 maddede cevap verdi. Fakat Bakan Ergin'in yanıtlamadığı sorular da bazı cevaplar ifade ediyor. LGBT tutukluların özel ihtiyaçlarının ceza infaz kurumları tarafından karşılanmadığı, özel istekleri olursa, kendi paralarıyla kantinin bu ihtiyaçları temin ettiği anlaşılıyor.
Bakan Ergin'in bazı cevaplarına da LGBT örgütlerinden tepki geldi. Açıklamada, LGBT’lerin “aynı durumda olan hükümlü ve tutuklularla birlikte konumlarına uygun koğuşlarda barındırıldığı”, ”ortak kullanım alanları ve sosyal faaliyetlere çıkartılırken diğer mahpuslarla biraraya getirilmedikleri” belirtiliyor. Hem LGBT aktivistleri hem CISST mahpus LGBT’lerin en önemli sorunlarından birinin güvenlikleri gerekçe gösterilerek diğer mahpuslarla biraraya getirilmemeleri, yani tecrit edilmeleri olduğunu birçok kez dile getirmişti.
Onur'un soru önergesinde de bu durum şu şekilde açıklanmıştı:
"Farklı cinsel yönelimleri olan bireyler fiili olarak hakları ellerinden alınmıştır. Herkesin ortak alanı kullanma, sportif ve sosyal faaliyetlere katılma hakkı varken farklı cinsel yönelimleri olanlar, bu haklardan yararlanamamaktadır. Herkesin açık cezaevine gitme hakkı varken, LGBT bireylere açık cezaevine gitme hakkı tanınmamaktadır. Kursa katılma hakları ise ellerinden alınmaktadır."
Sadullah Ergin’in cevabı şöyle:
1- Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına girişlerinde LGBT olduklarını beyan etmeleri durumunda, durumlarını belirtir sağlık kurulu raporu alınarak, aynı durumda olan hükümlü ve tutuklularla birlikte konumlarına uygun koğuşlarda barındırıldığı; ceza infaz kurumlarında ortak kullanım alanı ve sosyal faaliyetlere çıkartılırken, diğer hükümlü ve tutuklularla bir araya getirilmediği;
2- Hükümlü ve tutukluların, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için ilk muayene ve tedavi hizmetlerinin kurumda verildiği; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenlerin Devlet hastanelerinde, daha ileri sağlık hizmeti gerekenlerin ise üniversite hastanelerine sevk edildiği; tüm bu kararların tıbbi gerekliliklere uygun olarak ayrım gözetilmeksizin doktor takdirine bağlı olduğu; gerekli her türlü muayene ve tedavi hizmetlerinin mevzuata uygun olarak ücretsiz sunulduğu;
3- Ceza infaz kurumu kantinlerinde satılan ürünlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alındığı; ceza infaz kurumu kantinlerinin, hükümlü ve tutukluların kurum tarafından sağlananlar dışında kalan tüketim malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletildiği; Yönetmelik hükümlerine uygun olması koşuluyla hükümlü ve tutukluların talep ettiği özel malzemelerin kantin aracılığıyla temin edilebildiği;
4- 15/04/2013 tarihi itibarıyla, ceza infaz kurumlarında beyanlarına göre farklı cinsel yönelimleri olan 81 hükümlü ve tutuklu bulunduğu; bunlardan 22’sinin adam öldürme; 30’unun yağma; 14’ünün hırsızlık; 6’sının uyuşturucu; 3’ünün cinsel saldırı, 2’sinin konut dokunulmazlığını ihlal, 2’sinin başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma, 1’inin kamu malına zarar verme, 1’inin ise yaralama suçundan hükümlü veya tutuklu olarak ceza infaz kurumlarına alındığı, anlaşılmıştır.
Melda Onur'un soru önergesindeki 8 madde ise şunlardı:
1- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinden hangilerinde (il, ilçe  ve kurum adıyla  belirtilmek suretiyle bilgi istenmektedir)   kaç tane LGBT tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır?
2- LGBT tutuklu ve hükümlülerin kaçı hangi yasayı/yasaları ihlalden hapishanede tutulmaktadır?
3- Tutukevlerine ve ceza infaz kurumlarına girişleri sırasında geleneksel “kadın” ve “erkek” normlarının dışında cinsel kimlikleri veya cinsel yönelimleri olduğunu söyleyen kişiler ceza ve tutukevlerinde nerelerde, hangi koşullarda tutulmaktadır?
4- Türkiye’deki ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin hangilerinde (il, ilçe  ve kurum adıyla  belirtilmek suretiyle bilgi istenmektedir)LGBT bireyler için ayrı koğuşlar bulunmaktadır? Ayrı koğuşların bulunmadığı ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde kalan LGBT bireyler nerelerde, hangi koşullarda tutulmaktadır? Bu mahpuslardan kendi isteğiyle diğer mahpuslardan ayrı tutulanlar var mıdır? Kendi isteği dışında ayrı tutulan kaç LGBT mahpus vardır?
5- Türkiye’deki ceza ve tutukevlerinde LGBT bireylere, onların ihtiyaçlarına yönelik özel bir düzenleme yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa bunlar nelerdir?
6- LGBT mahpusların hormon tedavisi gibi özel sağlık hizmeti ihtiyaçları bulunabilmektedir. Bu hizmet ve ihtiyaçları karşılanmakta mıdır? Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hormon tedavisi talebinde bulunan mahpus var mıdır? Bu talepleri karşılanmış mıdır?
7-LGBT mahpusların özel ihtiyaçları bulunmaktadır. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin kantinlerinde bu ihtiyaçlar satışa sunulmakta mıdır? Maddi imkanı olmayan mahpusların bu ihtiyaçları karşılanmakta mıdır?
8- LGBT mahpuslar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde mahpuslara yönelik ortak kullanım alanı, spor salonu, kütüphane gibi hizmet ve tesislerden yararlandırılabilmekte midir? Bu hizmet ve tesislerden yararlanırken diğer mahpuslarla bir araya getirilmekte midir?