Yaşam

MAĞDURA TAZMİNAT

Adalet Bakanlığı herhangi bir suçun mağduru olan kişiye 26 bin liraya kadar tazminat ödenmesini öngörüyor.

30 Ekim 2009 02:00

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı kanun tasarısı, cinayeten kazaya, tecavüzden gasba kadar herhangi bir suçun mağduru olan kişiye 26 bin liraya kadar tazminat ödenmesini öngörüyor.
Tasarıyla cinsel taciz veya tecavüze uğrayanlara da yardımda bulunulması öngörülüyor.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı tasarıya göre; suç dolayısıyla ölenin anne, baba, eş ve altsoyu işlenen suç nedeniyle doğrudan doğruya oluşan kazanç kaybı, bakım, tedavi, protez ve cenaze giderleri ile suç sonucu ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere tazminat ödenecek.

Ödenmesi gereken tazminat miktarları şu şekilde:

Suç sebebiyle yaralanma, sakatlanma, malûllük ve ölüm hâllerinde,


Yaralananlara yaralanma derecesine göre, 2 bin 250 liraya kadar

Sakatlananlara sakatlık derecesine göre, 9 bin liraya kadar

Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteğiyle sürdürebilecek derecede malûl olanlara toplam 26 bin liraya kadar

Ölenin ana, baba, eş ve altsoyuna toplam 15 bin lirasına kadar

Ruhsal bakımdan zarar görenlere 2 bin liraya kadar nakdî ödeme yapılacak.

Tecavüze uğrayana 26 bin TL

Tasarıyla cinsel taciz veya tecavüze uğrayanlara da yardımda bulunulması öngörülüyor.

Cinsel taciz nedeniyle ruhsal bakımdan zarar gören kişilerin tedavi masrafları devlet tarafından karşılanacak. Cinsel taciz nedeniyle zarar gören kişilere 2 bin 250 TL yardımda bulunulacak.

Tecavüz nedeniyle başkasının yardım ve desteğiyle hayatını sürdürebilecek kadar zarar gören kişiler ise 26 bin TL'ye kadar tazminat ödenecek.

Tecavüz sırasında hayatını kaybedenlerin aileleri de yardımdan yararlanacak.

Tasarıya göre il ve ilçelerde yardım kurulları oluşturulacak.

Yardımlar İçişleri Bakanlığı bütçesinden ödenecek.