Politika

Madenlerde yaşam odası zorunlu hale getiriliyor

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciası sonrasında en çok tartışılan konulardan biri olan yaşam odaları mecburi hale getirilecek

23 Eylül 2014 21:37

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 176 ve 167 sayılı sözleşmelerinin onaylanmasını uygun bulan yasa tasarıları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 176 sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, ILO'nun 1995 yılında gerçekleştirilen çalışma konferansında kabul edildi. 5 Haziran 1998 tarihinden itibaren yürürlükte olan sözleşmeyi 185 üye ülkeden 29'u onayladı.

167 sayılı İnşaat İşyerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, ILO'nun 1988 yılında gerçekleştirilen çalışma konferansında kabul edildi. 1991 yılından bu yana yürürlükte 185 ülkeden 25'i sözleşmeyi onayladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi ile 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin onaylanmasını uygun bulan yasa tasarıları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İki sözleşme, yer altı ve yer üstünde çalışanlara ILO Sözleşmesi kapsamında uluslararası standartlar ile işveren ve işçiye  yükümlülükler getiriyor.

 

Madencilik sil baştan

 

176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin kanun tasarısı si 24 maddeden oluşuyor. Tüm maden işyerlerini kapsıyor. İşveren ve maden işçisine yükümlülükler getiriyor. Buna göre,  işverenler, “ denetimleri altındaki maden işyerlerinde güvenlik ve sağlığa yönelik riskleri ortadan kaldırmak ya da asgari düzeye indirmek için gerekli bütün tedbirleri almakla” sorumlu tutuluyor.

Girişe izin verilen yer altındaki bütün çalışma mahallelerinde yeterli havalandırmanı sağlanması,  bir takım tehlikelere açık bölgeler için güvenli bir çalışma sisteminin oluşturulmasını sağlamak için bir işletim planının ve usullerinin hazırlanması ve uygulanmasıyla  yükümlü.

İşveren,  yer altı kömür madenleri ile diğer yer altı maden işyerlerinde  işçiler için yeterli bireysel kurtarıcı solunum  cihazları bulunduracak. Bunların bakımlı durmasını  sağlayacak.

Gerektiğinde yeterli sayıda tuvalet ve yıkanmak, kıyafet değiştirmek ve yemek için  yeterli  tesislerin  sağlanması ve e bunların hijyenik koşullarda muhafaza  edilmesi edilmesinden de  yükümlü kılınıyor.

 

İskele ve merdivenler

 

44  maddelik 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasına ilişkin kanun  tasarısı inşaat sektöründe  elektrikten  yangına merdivenden iskeleye kadar  har kademeyi  iş güvenliği ve yükümlülüklerle donatıyor.

“İskele  ve Merdivenler” başlıklı maddeye göre,  “Yapılan  iş, yerde veya yerden yüksekte ya da binanın  bir kısmından  veya diğer sabit yapı vasıtasıyla  güvenli biçimde yapılamadığı  durumlarda, uygun  ve güvenli bir iskele kurulur ve bakamı yapılır ya da  aynı ihtiyaçlara  cevap verecek başka araç temin  edilir” diyor.

 

Madencilik Kanun Tasarısı tam metin

İnşaat Yasası Kanun Tasarısı tam metin