Çevre

Likya Yolu güzergâhında yapılacak olan mermer ocağı için yürütmeyi durdurma kararı verildi

Avukat Bora Sarıca ve davacılar, kararı sevinçle karşılasa da proje tamamen gündemden düşene kadar işin peşinde olacaklarını belirtti

30 Ağustos 2019 11:30

BirGün'den Dilek Yeğin'in haberine göre yöre halkı mermer ocağı açılmak istenen bölgenin Sidyma Antik Kenti uzantısı olan Asar Kale mevkiinde bulunduğunu, ön çalışmaların gizlice ve resmi olmayan şekilde yürütüldüğünü, bölgedeki arıcılık, zeytincilik ve turizm faaliyetlerinin zarar göreceğini belirterek projenin durdurulmasını istedi. Muğla Valiliği’nin tanıtım dosyasındaki “Flora ve Fauna Envanteri” raporu köy kahvesinde yazıldığı halde projeye “ÇED gerekli değildir” kararı vermesinin ardından yöre halkı mart ayı sonunda kararın iptali için dava açtı.

Kültür Rotaları Derneği ise mermer ocağının tarihi Likya Yolu güzergahında açılacağını ve alanın bir ekoturizm bölgesi olduğunu belirterek alandaki tarihi kalıntıları fotoğrafladı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak alanda yeniden inceleme yapılmasını ve kalıntıların tescil edilmesini talep etti.

Muğla İdare Mahkemesi projenin çevresel zararları nedeniyle oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Gerekçeli kararda işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ve “çevreye olan etkileri ile ilgili mevzuat usulleri takip edilerek yeterince değerlendirilmemiş bir projenin faaliyete geçmesi hususu göz önüne alındığında, işlemin dava sonuçlanıncaya kadar uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı muhakkaktır” dendi.

Avukat Bora Sarıca ve davacılar, kararı sevinçle karşılasa da proje tamamen gündemden düşene kadar işin peşinde olacaklarını belirtti.