Politika

Kürkçü: LGBTİ olduğu için işten atılan bireyler için çalışma var mı?

HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, sosyal güvenceden yoksun LGBTİ bireylerin durumlarına ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığını sordu

05 Şubat 2015 23:38

HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, LGBTİ bireylerin istihdamını Meclis'e taşıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e, "LGBTİ olduğu için işten atılan, kimliği nedeniyle işe alınmayan kişilerin maruz kaldıkları ayrımcılıklar sonucu sosyal ve ekonomik olarak dışlanmalarının önüne geçecek politikalar oluşturmak amacıyla yürütülen bir çalışması var mıdır" diye sordu. 

Kürkçü'nün TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi şöyle: 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Kasım ayı içerisinde LGBTİ’lerin istihdamına ilişkin başvurusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta, “Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğünde İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı bünyesinde dezavantajlı grupların işgücüne katılmasının desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılmakla birlikte, LGBT’lerin işgücüne katılımı ve maruz kaldıkları sosyal dışlanmaya ilişkin özel herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır” denilmektedir. 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, antlaşmalar, tavsiye kararları, demokrasiyi, birey hak ve özgürlüklerini geliştirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği ülkelerince imzalanmış anlaşmalar açıkça cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadeleyi hedefleyen tedbir ve öneriler barındırmaktadır. 

Bakanlığınızın yanıtı, dezavantajlı grupların işgücüne katılımının desteklenmesi çalışmaları kapsamında LGBTİ’lere ilişkin özel bir çalışmanın yapılmamakta olduğunu yalın biçimde ifade ederken, Hükümetin istihdam politikalarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli eşitsizliği gidermeye dönük herhangi bir adımın atılmayacağını da belirtilmektedir. 

Türkiye’nin takip etmekte olduğu Avrupa Birliği direktifleri, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini, LGBTİ’lerin içerildiği bir istihdam politikasını içermektedir. Çalışma hayatında dışlanma, açık kimliğiyle var olamama gibi derin ayrımcılıklara maruz kalan LGBTİ’lerin, bilhassa seks işçiliği haricinde iş bulma imkanı bulamayan transların çalışma yaşamından dışlanmaları ve asgari geçim şartları ile mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

- Toplumsal yaşam içerisinde dezavantajlı konumda olan kesimlerin işgücüne katılımının desteklenmesi çalışmaları kapsamında lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks yurttaşların istihdam politikalarında içerilmesine ilişkin hangi gerekçeyle herhangi bir çalışma yürütülmemekte olması hangi nedene dayanmaktadır? 

- Bakanlığınızca uygulanan istihdam politikaları cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli eşitlik perspektifiyle ve AB mevzuatı ile uyumlu olarak yeniden gözden geçirilerek ayrımcılık karşıtı yönetmelikler ve başkaca önlemler aracılığıyla LGBTİ’leri çalışma hayatında güçlendirecek adımlar atılacak mıdır? 

- Bakanlığınızın LGBTİ olduğu için işten atılan, kimliği nedeniyle işe alınmayan kişilerin maruz kaldıkları ayrımcılıklar sonucu sosyal ve ekonomik olarak dışlanmalarının önüne geçecek politikalar oluşturmak amacıyla yürütülen bir çalışması var mıdır? 

- Özellikle kayıt dışı seks işçiliği yapan, sosyal güvenceden yoksun olarak, sağlıksız koşullarda çalışmak durumunda kalan transların durumlarına dönük olarak bakanlığınızca hazırlanan projeler var mıdır? Var ise bunların içeriği nedir? Yok ise nedeni nedir? 

İlgili Haberler