Yaşam

Küresel ısınma 33 bölgedeki canlı türlerinin yarısını tehdit ediyor

"Ortalama küresel dereceleri mutlak minimum değerlerin altında tutmalıyız"

14 Mart 2018 15:10

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) hazırladığı bir rapora göre küresel ısınma, 'Öncelik Bölgeleri' olarak adlandırılan 33 bölgedeki canlı türlerinin yarısını tehdit ediyor.

WWF'nin hazırladığı rapora göre küresel ısınma onlarca yıl içinde  Amazonlar, Madagaskar ve diğer risk altındaki biyoçeşitlilik alanlarındaki canlı türlerinin yüzde 25'i ila yüzde 50'sinin bölgesel olarak soyunun tükenmesine neden olabilir.

'Climatic Change' (İklimsel Değişiklik) adlı bilim dergisinde yayımlan raporda WWF "Yapabileceğimiz her şeyi yapmadığımız sürece küresel biyoçeşitlilik gelecek yüzyıl boyunca çok büyük acı çekecek. Ortalama küresel dereceleri mutlak minimum değerlerin altında tutmalıyız" dendi.

2015'te birçok ülkenin üzerinde uzlaştığı Paris İklim Anlaşması gibi küresel çabalar, küresel ısınmayı sanayi devri öncesi seviyelerin 2 santigrat derece üzerinde sınırlamaya çalıştı.

Raporda odaklanılan ve 'Öncelik Bölgeleri' olarak adlandırılan 33 bölge dünyanın en zengin ve alışılmadık canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.

Bunlar arasında Şili, Doğu Himalayalar, Güney Afrika'daki Fynbos eko-bölgesi, Borneo ve Sumatra adaları, Namib Çölü, Batı Afrika, Güneybatı Avustralya, Doğu Afrika kıyıları ve Afrika vahşi köpeklerinin yaşadığı Miombo bölgesi yer alıyor.

WWF ekibi raporda küresel iklim değişikliğinin yaklaşık 80.000 kara bitkisi, memeli, kuş, amfibi ve sürüngen türleri üzerindeki etkisini inceledi.

Eğer sera gazı salınımlarında kesintiye gidilmez ve şu andaki seviye sürdürülürse sıcaklık değerlerindeki 4.5 santigratlık artış, Amazon ormanlarındaki bitki türlerinin yüzde 69'unun soyunu tüketebilir.

Rapora göre bu seviyedeki sıcaklık artışı Miombo bölgesindeki memeli türlerinin yüzde 80'inin, kuş türlerinin yüzde 86'sının ve amfibi türlerinin yüzde 90'ının yeryüzünden silinmesine yol açabilir.

Ancak sera gazı salınımı konusundaki hedefler tutturulsa bile bilim insanları 3 santigrat derecenin üzerinde bir küresel ısınma olacağını tahmin ediyor.

WWF'ye göre 3.2 santigrat derecelik bir sıcaklık artışı öncelik bölgelerindeki türlerin yüzde 37'sinin soyunu bölgesel olarak tükenme tehdidi altına sokacak. 

Raporda "Paris Anlaşması'yla kabul edilen salınım kesintileriyle bile geçmişte aşırı sayılan sıcaklık değerleri tüm öncelik bölgeleri için yeni normal kabul edilecek" dendi ve bunun bazı bölgelerde 2030 itibarıyla gözlemlenebileceği vurgulandı.

Ancak rapora göre sıcaklık artışı 2 santigrat derece ile sınırlı tutulabilirse şu anda bu bölgelerdeki canlılar soylarını sürdürme şansı bulabilecek.

Eğer hayvanlar, insan yerleşimleri, yollar ve çitler ile sınırlandırılmayıp özgürce bu bölgelerde hareket edebilirlerse, yüzde 2 derecelik sıcaklık artışının soylarını tüketmekle tehdit ettiği  bu canlı türlerinin oranı yüzde 25'ten yüzde 20'ye gerileyecek.

WWF raporunda "Soy tükenmesi basitçe türlerin ortadan kaybolması demek değil, yüz milyonlarca insana hayati hizmetler sunan ekosistemlerdeki çok derin değişimlerdir. Basitçe söylemek gerekirse fosil yakıtları yakmayı sonlandırmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.