Çevre

Kulis | Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Bana 'yapamadı' dedirtmeyeceğim, dönüşüm mutlaka olacak

Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde zorunlu kentsel dönüşüm yapılması adına mahallelinin elektrik, su ve doğalgazları kesilmişti

10 Haziran 2022 21:16

T24 Haber Merkezi

Beyoğlu Belediye Meclisi bugün Kentsel Dönüşüm uygulamasının yapılacağı Fetihtepe Mahallesi’nde yer alan ve tepkilere neden olan 3550 ada 1 parselin bulunduğu alanla ilgili yeni planları görüştü.

Edinilen bilgilere göre Fetihtepe Mahallesi'nde su, elektrik ve doğalgazın kesilmesi de Meclis'te gündeme geldi. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın "Bana 'yapamadı' dedirtmeyeceğim, bu dönüşüm mutlaka olacak" dediği öğrenildi.

Yıldız'ın maliklerden 5 kişiyi Meclis görüşmesine çağırdığı ancak kapıda TC numaralarından kaynaklı sorun nedeniyle Fetihtepe Mahallesi sakinlerinin Meclis görüşmesini takip edemediği de belirtildi.

Meclis görüşmelerinde inşaatın başlayabilmesi için gerekli olan maliklerin 3/2 çoğunluğunu sağlamayı hedefleyen mini plan değişikliğine gidildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Beyoğlu Belediyesi Okmeydanı-Fetihtepe Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta polis eşliğinde evlerinde çıkmayan hak sahiplerinin elektrik, su ve doğalgazını kesti.

Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin çağrısıyla elektrik, su ve doğal gazları kesilen mahalleli Beyoğlu Belediyesi önünde toplandı. “Zorbalıkla değil rızayla kentsel dönüşüm istiyoruz” pankartı açarak dönüşümü protesto etti.

Mahallelilerin talepleri şöyle:

-Kentsel Dönüşüm Yasası'nın "plan olmadan dönüşüm yapılamaz” kuralının gereği olarak 1/5000'lik ve 1/1000'lik planların yapılması,

-Planların bölgedeki sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden, şehir plancıları ve mimarlar odasından görüş alınarak yapılması,

-Planlar yapılıncaya kadar adadaki plansız kentsel dönüşüm uygulamasının durdurulması,

-Tapulu tapusuz ayırımından kaynaklı sorun ve mağduriyetlerin yaşanmaması için, 2981 ve 4706 sayılı yasaların öngördüğü kurallar çerçevesinde hak sahipliği kazanmış olanlara tapularının verilmesi,

-Hak sahibi olunan payların belirlenmesinde 6306 sayılı yasa gereği 'arsa payı’nın dikkate alınması, ardından plana ve paylara uygun avan projenin yapılarak tapuya tescil edilmesi,

-Her dairenin şerefiye puanı ve bedelinin belirlenerek avan projeye işlenmesi,
İmzalanmak için sunulan muvafakatnamenin tek taraflı bir beyan olması nedeniyle, bunun yerine idarenin ve hak sahiplerinin karşılıklı hak ve sorumluluklarının belirlendiği, ekinde avan proje, idari ve teknik şartnamenin olduğu hukuki sözleşme yapılması,

-Üçte ikilik çoğunluk sağlanmadan uygulama yapılmaması,

-Devlet eliyle yapılan dönüşümün, anayasadaki "sosyal devlet ilkesine” uygun olarak karı amaçlayan değil,maliyetine yapılması,

-Halihazırda ki uygulamada 6 ayda bir memura yapılacak zam artışı kadar artırılarak ödenmesi istenen borç taksitlerinin, kamu bankalarındaki konut kredi sistemine bağlanarak 20 yılda sabit olarak ödenmesi,

-1500 TL olan kira yardımlarının İstanbul gerçeğine göre yeniden belirlenmesi ve hak sahiplerine yeni yapılan dairelerine taşınıncaya kadar ödenmesi.