Çevre

Konya için "Obruk Eylem Planı" hazırlanacak

25 Ağustos 2023 19:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da meydana gelen oluşumlara yönelik, "Obruk Duyarlılık Haritası" üretileceğini ve "Obruk Eylem Planı" hazırlanacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Konya İl AFAD Müdürlüğünce yürütülen "Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi" projesinde son aşamaya gelindi.

Proje kapsamında bölgede meydana gelen obruk oluşumları sınıflandırılarak, türleri modellenecek.

Obruk oluşumunda önemli rol oynayan yapısal jeolojik unsurlar, hidrojeolojik ve meteorolojik koşullar gibi doğal etkenlerle aşırı ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı gibi antropolojik etkenlerin obruk oluşumundaki payı ortaya çıkarılacak.

Çalışma sonucunda topografyada obruk oluşum izleri veren değişimler belirlenerek obruk oluşturması muhtemel alanlarda jeolojik ve jeofizik analiz ve ölçümler yapılarak doğruluğu kontrol edilecek.

Tüm bu verilerle matematiksel bir model üretilerek Konya için "Obruk Duyarlılık Haritası" oluşturulacak ve sonrasında da Obruk Eylem Planı hazırlanacak.

Çalıştay Sonuç Raporu

Açıklamada, bu hedef ve çalışmalar doğrultusunda, kurum ve kuruluşların katılımlarıyla çalıştaylar düzenlendiği de hatırlatıldı.

Buna göre, dördüncü ve sonuç çalıştayı 23 Ağustos'ta yapıldı, önceki çalıştaylarda alınan kararlar "Çalıştay Sonuç Raporu" haline getirilerek sunuldu. Ayrıca AFAD tarafından proje süresince çalışılarak hazırlanan "Obruk Duyarlılık Haritası" paylaşılarak duyarlılık haritası altlığında kurum ve kuruluşların çalışma alanlarıyla ilgili tehlike ve risklerin belirlenmesi ve ortaya konulması için eylem planları oluşturuldu. (AA)