Çevre

Konda araştırması: Türkiye'de halkın yüzde 60'ı iklim değişikliğinden endişeli, yüzde 55'i 'iklim krizinde hükümet çaba göstermiyor' diyor

"Tespit ve endişeler neredeyse kutuplara göre hiç değişmiyor"

12 Temmuz 2019 17:28

İklim Haber ve Konda'nın Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı 2019 adlı araştırması bugün yayımlandı. "İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz?" sorularına verilen cevaplar Türkiye'de her 10 kişiden en az altısının iklim değişikliğinden endişelendiğini gösterdi.

Türkiye çapında 2 bin 745 kişi ile yüz yüze yapılan anket, kamuoyunun Türkiye'deki iklim krizi ve onun etkileri, afetler ile iklim konusunda hükümet ve belediyelerin çalışmaları hakkında görüşlerini gözler önüne seriyor.

Türkiye'de her iki kişiden birine göre iklim krizinin etkileri Türkiye'de şimdiden hissediliyor, toplumun yüzde 61'i ise bu durumdan endişeli. Aynı zamanda toplumun yüzde 71'i afetlerin arttığını ve bunun sebebinin iklim değişikliği olduğunu düşünüyor. Hükümetlerin ve belediyelerin iklim eylemlerini de değerlendiren katılımcıların yüzde 55'i bu konuda çaba gösterilmediğini ifade ediyor.

Araştırma, iklim değişikliğinin Türkiye'de her 10 kişiden en az altısının endişelendiği bir konu olduğunu gözler önüne seriyor. Görüşülen kişilerin yüzde 15'i çok endişeli olduğunu ifade ederken, yüzde 46'sı ise endişeli olduğunu belirtiyor.

"Tespit ve endişeler neredeyse kutuplara göre hiç değişmiyor"

İklim Haber ve Konda Araştırma tarafından 2018 yılında yapılan benzer bir çalışma da toplumun yüzde 86,8'inin iklim değişikliğinin yaşandığını düşündüğünü ortaya koymuştu. Sonuçları değerlendiren Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye'nin iklim konusunda belki de başka hiçbir konuda olmadığı kadar ortak bir paydada buluştuğunu ifade etti.

Ağırdır "Din ve hayat tarzı temelli kutuplaşmaların derinleştiği bir dönemden geçmemize rağmen, tüm bu kutuplaşmalara karşın iklim değişikliği konusundaki tespit ve endişeler neredeyse kutuplara göre hiç değişmiyor" dedi.

"Ne hükümet ne de belediyeler çaba gösteriyor"

Anket çerçevesinde katılımcılara, Türkiye'de yürütülen iklim eylemi faaliyetleri hakkında kamuoyunun ne düşündüğünü öğrenmek için hükümetin ve yaşadıkları yerin belediyelerinin iklim değişikliğini azaltmak amacıyla yeterli çaba gösterip göstermediğine dair iki soru yöneltildi. Yanıtlara göre, toplumun sadece yüzde 16'sı merkezi hükümetin, sadece yüzde 15'i ise belediyelerin yeterli çabayı gösterdiğini düşünüyor. Toplumun yüzde 55'ine göre ise hem hükümet hem de belediyeler iklim eyleminde sınıfta kaldı.

İklim değişikliği konusunda Türkiye'deki endişeyi ve toplumun siyasilerin çabalarını yetersiz bulmasını değerlendiren araştırmacı yazar Leo Barasi ise "Dünyanın birçok yerinde, yurttaşların iklim eylemi talepleri ile beraber iklim meselesinin hayati önem taşıyan bir siyasi konuya dönüşmeye başladığını görüyoruz. Konda'nın araştırması Türkiye'de de kamuoyunun artık hükümet ve belediyelerden iklim eylemi beklediğini gösteriyor" dedi.

Raporda bir makalesi yer alan İklim Haber ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son üç yılın, Türkiye'de 1940'lardan beri ülke tarihinde en çok meteorolojik afetin görüldüğü yıllar olduğunu yazdı.

Türkiye'de yaşanan düzensiz hava olaylarında iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünenler en fazla İYİ Parti ve ardından HDP seçmenleri oldu. İyi Parti'ye oy verenlerin yüzde 81'i, HDP'ye oy verenlerin yüzde 80'i iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor.

AKP'ye oy verenlerin 43'ü ve CHP'ye oy verenlerin yüzde 58'i iklim değişikliğinin Türkiye'deetkilerini günlük yaşamında hissettiğini belirtirken, HDP'lilerde bu oran yüzde 70'e çıkıyor, MHP'lilerde yüzde 40'a düşüyor.

Eğitim seviyesi, çalışma durumu, yaş ve dinsel duyarlılık farklılıkları bu konuda görüş ayrılığına sebep olmuyor.