Sağlık

Koç Üniversitesi, AB desteğiyle organ nakli araştırma merkezi kuruyor

09 Haziran 2020 15:10

Ufuk 2020 Programı Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı (ERA-Chairs ) çağrısında Koç Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2,5 milyon Euro ile fonlanmaya hak kazandı. Bu proje ile Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, organ nakli immünolojisi araştırmaları için bir mükemmeliyet merkezi kurmayı amaçlıyor. Bu desteği almaya hak kazanan Türkiye’den ilk üniversitelerden biri ise Koç Üniversitesi oldu.

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu liderliğinde yürütülen proje çalışmaları kapsamında, yalnızca Türkiye’nin değil, özellikle Avrupa merkezli potansiyelin de değerlendirilmesi ve organ nakli immünolojisi alanında araştırma ve klinik pratik açısından mükemmeliyetin yakalanması hedefleniyor.

Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, “Hedefimiz, İstanbul merkezli bir Organ Nakli İmmünolojisi Araştırma Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulmasıyla KÜ Tıp Fakültesi'ni organ nakli immünolojisi alanında öncü bir ‘Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon’ (R&D+I) kurumu haline getirmek. Merkez, organ nakli immünolojisinin araştırma ve klinik alanlarındaki kayda değer ulusal ve Avrupa merkezli potansiyeli değerlendirme, bir bilgi merkezi vazifesi üstlenerek alandaki yerel ve bölgesel araştırma noktalarının Avrupa'daki belli başlı mükemmeliyet merkezleriyle bağlantısını kurma, özellikle Orta Doğu ve Asya'daki köklü uluslararası araştırma ve klinik topluluklarıyla doğrudan bir arabirim oluşturma ve sürekli bilimsel ilerlemelerle sağlık, demografik değişim ve esenlik konusundaki toplumsal, ulusal, bölgesel ve Avrupa bazındaki sorunların etkin biçimde üzerine eğilme vizyonunu üstlenecek” dedi.

Merkez ve merkezin bünyesinde yer alacak Organ Nakli İmmünolojisi Laboratuvarı’nın araştırma konuları arasında; organ işlevselliğini eski haline getirme ve nakil öncesi hücre ölümü ve bağışıklık sistemi saldırısına karşı direncini geliştirme amaçlı yeni teknikler ve tedaviler, nakil sonrası bakım, başarısız nakilli hastalarda sensitizasyonun önlenmesi ve tedavisiyer alıyor. Merkezde ayrıca araştırma etiği, fikri mülkiyet ve ticarileştirme ve girişimcilik konularını ele alan ticarileştirme beceri eğitimi verilecek.