T24 Podcast

Podcast | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Mübadiller, her iki ülkede de hep öteki oldular"

05 Mayıs 2024 20:00

Uzun süre kendisinden söz edilmeyen mübadele, seksenli, doksanlı yıllarda yeniden hatırlandı. Pek çok yazar, sanatçı “Aslında benim ailem de Yunanistan’dan geldi” diyerek kendi göç hikayesini anlattı. Sadece hikayeler anlatılmadı, karşılıklı ziyaretler de düzenlendi. Çünkü 90’lı yıllar Türk toplumunda Kürt sorunu ile birlikte uyanan bir kimlik arayışının da yaşandığı yıllar oldu. Belki de azınlıklara eziyet çektiren çoğunluktan olmak istememenin bir yoluydu köklerini aramak. Tarih ile yüzleşmek açısından Türkiye ve Yunanistan arasında çok fark var. Yunanistan kısa süre sonra kurduğu Küçük Asya Araştırmaları Merkezi çerçevesinde mübadillerin hikayelerini harfi harfine kayda almış. Araştırmacılar köy köy dolaşıp mübadiller ile söyleşiler yaparak, sadece hikayeleri değil beraberinde getirdikleri her objeyi kayıt altına almışlar. Türkiye’de ise sanki sözleşmiş gibi kimse konuşmamış, araştırmamış, biriktirmemiş. Bugün tarihçiler bile mübadeleyi incelemek için Yunanistan’a gitmek zorunda kalıyor. Bu podcast dizisi ile biz kapalı kalan tarihe elimizde kalanlar ile küçük bir kapı araladık.
Tefrika 24 podcast serisinin bütün bölümleri

TEFRİKA 24 (I) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Mustafa Kemal çağırdı, geldik"

TEFRİKA 24 (II) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Rumca bilmeseler de Yunanistan'a gönderildiler"

TEFRİKA 24 (III) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Yunanistan’da Müslüman, Türkiye’de gavur tohumu"

TEFRİKA 24 (IV) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Mübadiller, her iki ülkede de hep öteki oldular"

TEFRİKA 24 (V) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "İşçiler at pazarında gibi kontrol edildi"

TEFRİKA 24 (VI) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "Ford Grevi'nde Alman işçiler bile halay çekmeyi öğrendi"

TEFRİKA 24 (VII) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "80'lerde büyük eylemlerin başını Türk işçiler çekiyordu"

TEFRİKA 24 (VIII) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "Duvarın yıkılmasıyla saldırganlık ortaya çıktı"

TEFRİKA 24 (IX) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "11 Eylül sonrasında daha ırkçı oldular"

TEFRİKA 24 (X) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "Nasıl kıydın benim kınalı kuzuma?"